VerzuimUpdate 2021 Verzuim tijdens corona

VerzuimUpdate 2021

Datum
Dinsdag 24 november 2020

Locatie
Het Huis Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht

Prijs
Coronaproof op locatie: €395 (ex btw). Beperkt aantal plaatsen. Wees er snel bij. Of volg het Event online €375 (ex btw). Vul in dat geval bij kortingscode online in. 
Het verzuim daalde in het begin van de coronatijd. Voor veel mensen een verrassing. Blijkbaar gaf het thuiswerken in eerste instantie veel regelruimte.

Inmiddels loopt het verzuim weer op. Want het thuiswerken duurt wel erg lang. En we turen (te) veel naar het scherm en werken niet altijd even arbo-proof aan de keukentafel. We missen het contact met collega’s. Er ontstaan conflicten. Maar er is ook onzekerheid en angst voor baanverlies. Alles bij elkaar is het heel veel.

De jaarlijkse VerzuimUpdate wordt rechtstreeks online uitgezonden vanuit Het Utrecht Huis. Alle hoofdpunten en actualiteiten passeren de revue. Je kunt online deelnemen of live op locatie, uiteraard coronaproof.

Naast de effecten van corona staat ons nog meer te wachten:

  • Een nijpend tekort aan bedrijfsartsen (en verzekeringsartsen)
  • Wachttijden bij UWV
  • Loondoorbetaling verkort?
  • Nieuwe Stecr werkwijzer arbeidsconflicten?
  • 2e spoor in de knel?
  • Bindend oordeel bedrijfsarts

Wil je als HR- of verzuimspecialist opgewassen zijn tegen de roerige tijden die onvermijdelijk komen gaan? En goed kunnen letten op de mensen die op afstand werken? Schrijf je dan in: online of live! In één middag klaar voor 2021!

12.45     Inloggen of binnen lopen

13.00     Start!

13.05     Kernpunten verzuimproblematiek
Verzuim in tijden van corona

* De verzuimdynamiek: feiten en cijfers
* WIA ontwikkelingen (meer loonsancties, IVA, bezwaar?)
* Gevolgen tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen
* Hoe gaat UWV bewegen?
* Minder financiële incentives voor werkgevers in de toekomst?
Paul Lammerts | Werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid | Initiatiefnemer van sociaal platform Verzuimbeheer, de Ziektewet en de Wet WIA voor werkgevers

13.50     Pauze

14.00     Arbeidsrecht en verzuim
Loondoorbetaling en conflicten
* Loondoorbetaling naar 1 jaar?
* ‘Niet werken, toch loon’?
* Spanning over testbeleid, quarantaine, loondoorbetaling?
* Arbeidsconflicten: de drama-driehoek!
* Nieuwe Stecr Werkwijzer?
* Arbeidsconflicten en corona-conflicten
Pascal Willems | Arbeidsrechtadvocaat en eigenaar VWO Advocaten

14.45     Pauze

15.00     Re-integratie perikelen
Zit je op het goede spoor?
* Knelpunten op het tweede spoor
* Hoe effectief vorm te geven in deze lastige arbeidsmarkt?
* Wanneer doe je het goed genoeg volgens het UWV?
* Loopbaanontwikkeling als oplossing?
Eliane van Beukering | Sociaal Bedrijfskundig Adviseur en Senior Casemanager

15.45     Pauze

16.00     De medische bril
Cruciaal onderdeel van het verzuimsysteem
* De toekomst van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts
* De stand van zaken met taakdelegatie
* Oordeel bedrijfsarts wordt bindend voor UWV bij de RIV-toets
* Wat betekent dit voor de werkgever?
Robert van den Boogard, Directeur, bedrijfsarts en verzekeringsarts, ZeneZ

16.45    Eindconclusie

Datum
Dinsdag 24 november 2020

Locatie
Het Huis Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht

Prijs
Coronaproof op locatie: €395 (ex btw) | Online met chat €375 (ex btw). Vul dan bij kortingscode online in. 

Coronaproof in Het Huis Utrecht (max. 30 gasten)
1  Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
2  Kom alleen op afspraak of reserveer aan de deur.
3  Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers van Het Huis. Aan een tafel mogen maximaal 2 gasten, of een 
    gezamenlijke huishouding die uit meer bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
4  Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
5  Bij binnenkomst vindt er een controlegesprek plaats om eventuele gezondheidsrisico’s vast te stellen. Hierbij word je ook
    verzocht contactgegevens, ten behoeve van mogelijk bron- en contactonderzoek van de GGD, af te staan.
6  Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
7  Was na het toiletbezoek grondig je handen.
8  Volg de aanwijzingen van de medewerkers van Het Huis altijd op.
9  Betaal contactloos (PIN of mobiel).
10 Bezoekers van Het Huis zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen en hygiëneregels.
11 Wanneer je je niet houdt aan de bovenstaande regels kan de toegang tot Het Huis worden ontzegd.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De loginlink, routebeschrijving en/of andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Indien u onverwachts verhinderd bent kunt u doorschuiven of een vervanger laten deel nemen. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met onze studieadviseur 
Martine Mittertreiner:06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers.

Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief op social media en als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Hij is een expert die de materie met gevoel voor humor voor het voetlicht brengt.


Pascal Willems

Pascal Willems is als eigenaar van WVO Advocaten evenveel ondernemer als advocaat. Dat Pascal op het recht nooit is uitgekeken, is niet zo gek: zijn specialisme varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor hun medewerkers. Ook als er bij overnames of reorganisaties complexe appeltjes zijn te schillen heeft Pascal zijn mes geslepen en al voor u klaarliggen. Verder staat Pascal beroepsbeoefenaren bij als het tuchtrecht in het geding is.
Pascal geeft lezingen en trainingen en klimt hij graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij mede-auteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.
Pascal is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVAR).


Eliane van Beukering

De rode draad in de loopbaan van Eliane is het begeleiden van mensen op en naar de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft zij al veel ervaring opgedaan in diverse functies zoals project manager werkgelegenheid, operationeel manager van een opleidingscentrum, HR manager en loopbaan- en mobiliteitsadviseur. De laatste jaren is zij werkzaam als sociaal bedrijfskundig adviseur. Zij draagt bij aan de verdere professionalisering van inzetbaarheid binnen organisaties in de breedste zin van het woord. Door de brede kennis van de op het gebied van re-integratie, inzetbaarheid en sociale zekerheid, is Eliane een serieuze gesprekspartner. Tot haar werkzaamheden horen onder andere het monitoren, onderzoeken en beoordelen van (organisatie brede) inzetbaarheidsvraagstukken en het (on)gevraagd adviseren van directie op dit gebied.

Haar uitgangspunt daarbij is: gedrag stuurt gedrag. Dat werkt 2 kanten uit. Hoe ervaar jij het gedrag van jouw (verzuimende) medewerker. Wat is jouw natuurlijke reactie daarop? Hoe kun jij jouw gedrag aan passen zodat de (verzuimende) medewerker ander gedrag gaat laten zien.


Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”

Robert is directeur, bedrijfsarts en verzekeringsarts bij ZeneZ.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Indien u onverwachts verhinderd bent kunt u doorschuiven of een vervanger laten deel nemen. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.