Opleiding Casemanager Verzuim / Casemanager in Taakdelegatie Regie op verzuim en re-integratie

Opleiding Casemanager Verzuim / Casemanager in Taakdelegatie

Datum
Start donderdag 4 maart 2021

Overige data: 11, 18, 25 en 30 maart | 6 en 13 april| 18, 20 en 25 mei | examen 1 juni

De opbouw is modulair: instromen op elk moment mogelijk. 

Coronaproof
Afhankelijk van de situatie zal online of offline les worden gegeven.

Locatie
NH Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Prijs 
€2.995.00 excl. BTW (inclusief documentatie, catering, examen en titel RCV/RCMT®)

Nascholing + registratie RCMT®
2 GiB bijeenkomsten + 1 intervisiemiddag: €495 (ex btw) per jaar. Dit is inclusief registratiekosten. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 21 punten!
De verzuimwereld is complex. Je hebt aan de ene kant wet- en regelgeving en aan de andere kant gedrag van mensen. Beide kanten zijn ingewikkeld. 

Deze opleiding leidt je in eerste instantie door de harde kant van wet- en regelgeving maar in tweede instantie leer je hoe je mensen in beweging krijgt. Volgens het proces, maar mensgericht. Je werkt bovendien aan je eigen persoonlijke ontwikkeling, zodat je effectiever wordt naar de diverse betrokken partijen. Daarnaast leer je ook samenwerken met de bedrijfsarts en kun je taakdelegatie werken.

Kortom, het is een opleiding voor casemanagers in arbodienstverlening, maar net zo goed voor verzuimspecialisten bij werkgevers. 

Wij starten a.s. donderdag 4 maart met de zevende editie van deze complete en overzichtelijke opleiding met nascholing, die bestaat uit 10 modules en een examen tot Casemanager Verzuim met een aantekening taakdelegatie (RCMT®). Brochure downloaden. Onze samenwerking met de Hogeschool NCOI biedt studenten de mogelijkheid om ook een Post Bachelor titel te verwerven. 

Bij aanvang van de opleiding krijg je onze gloednieuwe Verzuim- en re-integratiegids In 10 hoofdstukken door de regeljungle rond ziekte en verzuim. Ook apart te bestellen via info@gezondinbedrijf.com

De opleiding is uiteraard coronaproof: Online of op locatie. Afhankelijk van wat kan en mag.

Voor wie?
De opleiding is geschikt voor iedereen met affiniteit voor mensen, die voor een arbodienst werken of voor een bedrijf verzuimverantwoordelijkheid hebben. Ook voor mensen die een carrière switch willen maken.
Uiteraard is ervaring met verzuim een pré, maar geen voorwaarde.

Wat vonden oud cursisten van de opleiding?

'Ik ben in september gestart met deze nieuwe opleiding en ben erg enthousiast over de vernieuwende opzet en de docenten. Ik loop al aardig wat jaren mee, maar leer veel bij en dan vooral om met een andere blik te kijken. Het sluit super goed aan bij de praktijk.'
Bianca Karssenberg, werkvermogen specialist, Arbobutler

'Top opleiding waarbij theorie en praktijk elkaar fijn afwisselen. Alles is tot in de puntjes verzorgd en er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De docenten, allen experts op hun vakgebied in het bedrijfsleven, maken met hun pragmatische aanpak echt het verschil! Over bevlogenheid gesproken... Een echte aanrader.'
Lianne Rijsdijk, Consultant duurzame inzetbaarheid, Future Builders

 

Module 1 | De essentie van verzuimbeleid en de rol van case management | 4 maart 2021
De complexiteit, het veld, de spelers, de cruciale rol van casemanagement, infrastructuur, inrichting, schadelastbeheersing, mensbeeld, visie, werksfeer, leidinggevenden, organisatiecultuur, waarde toevoegen.
‘Stelling; Je krijgt het verzuim dat je verdient’

Module 2 | Verzuim & Arbeidsrecht (Sociaal verzekeringsrecht, UWV) | 11 maart 2021
De arbeidsovereenkomst, zieke werknemer en BW, arbeidsconflict, vangnet, activerende instrumenten, passende arbeid, ontslag, Complicaties. Casussen.

Module 3 | Poortwachter, Arbowet, privacy, UWV |18 maart 2021
WVP, Procesgang 1e en 2e ziektejaar, Werkwijzer Poortwachter, AVG, Regeling De zieke werknemer, de loonsanctie, UWV, deskundigenoordeel, second opinion, B&B, Casus: Wat maakt een dossier UWV-proof?

Module 4 | Verzuimcijfers en -kosten  | 25 maart 2021
Twee jaar loondoorbetaling, interventies, inzet deskundigen, WGA premieverhoging zorgen voor hoge kosten. Wat kost een dag verzuim? Essentieel inzicht voor effectief casemanagement. Want het bepaalt een groot gedeelte van de speelruimte.

Module 5 | Samenwerken met de bedrijfsarts | 30 maart 2021
De rol van de arbodienst en de bedrijfsarts, samenwerken met de BA, taakdelegatie, triage, verplichtingen en verantwoordelijkheden. De medische kant versus de juridische relatie tussen werknemer en werkgever.

Module 6 | Het goede verzuimgesprek: de basis leggen 6 april 2021
Wat is er nodig voor een goed gesprek? Begrip, herkennen, verbinding maken, open staan, vertrouwen geven. Oefenen. 

Module 7 | Reflectie 13 april 2021
Verzuim is niet zwart-wit. De mens, de regels, de overtuigingen, de organisaties en het UWV. Wat triggert je in het verzuim vakgebied? Wat vind je lastig op het vakgebied? Waar ben je goed in? Wat heb jij zelf te bieden? Wat is jouw toegevoegde waarde?

Module 8 | Omgaan met psychisch verzuim en vage klachten | 20 mei 2021
Hoe kijk jij naar mensen met psychische klachten? Wat zijn de meest voorkomende psychische klachten? Herkennen, bespreken en aanpakken. Casussen en voorbeelden.

Module 9 | Het echte verzuimgesprek: sturing geven | 18 mei 2021
Sturing geven en beweging krijgen. Je eigen rol daarin en gebruik maken van de dynamiek van iemands sterke punten.

Module 10 | Bouwen aan werkvermogen en inzetbaarheid | 25 mei 2021
Verzuim loskoppelen van ziekte, triage, je hoeft niet ziek te zijn om te verzuimen, bouwen aan werkvermogen, blijven nadenken, casussen.

Dagindeling per module: online

10.00 - 16.00u

 

Dagindeling per module (aangepast online)

10.00   Start programma
12.30   Lunch
13.30   Vervolg programma
16.00   Afronding

Module 11 | Examen tot RCV/RCMT®
Dinsdag 1 juni 2021
14.00- 16.00u

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Heeft u nog andere vragen over de opleiding? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseur Martine Mittertreiner: 06-52371033.

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Register Casemanager (in Taakdelegatie) | RCMT®

Het vakgebied en takenpakket van een Casemanager Verzuim is complex en divers. Het omvat arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, verzuimkosten, psychologie, ergonomie en gespreksvaardigheden. Deze casemanager werkt zowel intern als  extern, zowel bij werkgever als bij een arbodienst. 

De casemanager verzuim is geschoold om zowel een werkgever als een arbodienst te ondersteunen in verzuim en re-integratie. Hiermee kunnen zowel werkgever als bedrijfsarts ontlast en ondersteund.

De casemanager is een spin in het web die zowel de mens als de organisatie kan ondersteunen. Dat kan betekenen dat de casemanager verzuim helpt bij beleid van een werkgever om verzuim terug te dringen, maar ook dat vanaf de ziekmelding zicht wordt gehouden op de terugkeer naar werk van de zieke werknemer. De casemanager roept hulp in van de bedrijfsarts en andere deskundigen als dat nodig is. En ziet er op toe dat de procesgang, vastgelegd in de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar (Poortwachter) wordt bewaakt en dat er tevens een volledig verzuim- en reïntegratiedossier wordt aangelegd dat  ‘UWV-proof’ is.

Tot het takenpakket behoort het inzetten en aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen, sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen, het maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau, het maken van een verzuimscan op organisatieniveau. En het overleggen met de werkgever over te voeren (preventieve) beleid en het maken van afspraken over de dienstverlening.

Permanente educatie (PE)

Iedereen die de titel RCMT®/RCV heeft behaald is lid van Gezond in Bedrijf | intervisie dat minimaal één keer per jaar bij elkaar komt. Om de titel te behouden is iedereen verplicht om minimaal 3 intervisies/relevante bijeenkomsten (6 PE punten) per jaar bij te wonen. Het is voor de PE-regeling ook mogelijk om Gezond in Bedrijf opleidingen bij te wonen. Deze geven per dag 3 PE-punten.
U kunt ook PE-punten verzamelen bij andere opleidingsinstituten. Deze opleidingen worden door onze PE-commissie op kwaliteit getoetst en bij goedkeuring voorzien van PE-punten.
Registratiekosten bedragen € 75,- per jaar. 
GIB aanbod:
Registratiekosten + 2 te kiezen GIB bijeenkomsten + 1 intervisiemiddag: €495 ex BTW per jaar. 

Gedragscode

De Casemanager Verzuim of de Register Casemanager (in taakdelegatie) | RCMT® handelt professioneel, betrouwbaar, eerlijk, doortastend en met oog voor alle belanghebbenden. Boven alles staat de menselijke factor centraal.

Iedere Casemanager Verzuim die actief is opgenomen in het Register conformeert zich aan deze code. Het Register is openbaar en staat vanaf medio januari 2019 gepubliceerd op gezondinbedrijf.com. 

Mark Droogers

Mark is Adviseur & bedrijfsarts en eigenaar van De Werkvermogen Oplossing

De werkvermogen oplossing bouwt op wat goed en bewezen is en breidt dat uit met een moderne kijk op mensen en organisaties, op fysiek & mentaal welzijn en werk. In de werkvermogen oplossing draait het om de bereidheid van werknemer en werkgever om te veranderen in het licht van werk. Op zoek naar het makkelijkste haakje voor die eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid voor de werknemer, voor een team of een organisatie. Natuurlijk is iedere situatie uniek, door de mensen, de omgeving, wat er aan vooraf ging en waar het naartoe gaat. Toch kent iedere situatie ook vaste patronen. Zo'n patroon helpt om, ondanks de verschillen, situaties beter te begrijpen. En de kans groter te maken dat de beste oplossing boven komt.

Mark werkt momenteel als consultant voor Cohesie, onder andere als stafarts. Daarnaast is hij nauw betrokken bij het bedenken en realiseren van de toekomstdromen van Cohesie.


Sandra Niezink

Succes vraagt om emotioneel intelligente en creatieve mensen die over sociale en emotionele vaardigheden beschikken en mentaal gezond zijn. In de 21ste eeuw worden visie, beïnvloeding en het vermogen om waardevolle relaties aan te gaan steeds belangrijker. Het zijn de zachte succesfactoren die je helpen om jezelf te kunnen leiden om te ontwikkelen en te groeien. En het zijn dezelfde factoren die grote impact hebben op mensen die je tegenkomt in je werk en daarbuiten.

In mijn trainingen, workshops, presentaties en sessies gaat het in essentie over JOU ... in relatie tot je team, je taak en je (werk)omgeving. Daarin gaat het over mindset en gedrag, passie en daadkracht.

Vergroot de kwaliteit van je denken, handelen en communiceren.

  • Leer moedige gesprekken te voeren vanuit vertrouwen.
  • Leer met andere ogen te kijken naar problemen en onverwachte oplossingen te bedenken.
  • Leer met de ogen van anderen naar jezelf te kijken en word je bewust van je onbewuste opvattingen en gedrag.

Khadija Charafi

Khadija Charafi is werkzaam als manager en begeleider bij Vital Mindz.

Ze heeft in de afgelopen 12 jaar werkzaamheden als manager uitgevoerd en een aantal jaren training, coaching en begeleiding gegeven aan volwassenen met complexe psychische problemen. Ze is opgeleid in oplossingsgerichte therapie, die ze zowel face-to-face als middels E-coaching heeft toepast.  Daarnaast is ze bijgeschoold in arbeidsintegratie en sociale zekerheid.

Na het afronden van verschillende opleidingen, waaronder Social Studies en docente maatschappijleer, koos ze voor het vakgebied re-integratie en psychische klachten.

Zij is altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren en versterken van posities en functioneren van anderen in de maatschappij. Hierbij is haar visie dat er altijd mogelijkheden zijn op het moment dat mensen bereid zijn te veranderen en perspectieven te onderzoeken ten aanzien van hun toekomst.


Susy Willems

Susy is breed inzetbaar als senior Registerpsycholoog A&O op het gebied van ontwikkeling, groei, vitaliteit, preventie en curatieve trajecten. Zij is ervaren in coaching, training en assessments in het kader van persoonlijke, team- en managementontwikkeling in organisaties. En heeft oog en gevoel voor klantbehoeften en -tevredenheid, resultaatgericht en verantwoordelijk. Wat haar in het bijzonder drijft, is de zoektocht naar de innerlijke krachtbronnen van een persoon of een team om van daaruit tot resultaten en afspraken te komen. Daarbij gelooft zij sterk in het vergroten van de keuzevrijheid en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in situaties als kernvoorwaarden voor succes. Het is dan ook haar overtuiging dat als iemand goed is voor zichzelf hij/ zij ook goed is voor de organisatie. Susy is op dit moment werkzaam als psycholoog bij Vitalmindz. Hiervoor werkte zij bij Human Capital Group als senior consultant.


Eliane van Beukering

De rode draad in de loopbaan van Eliane is het begeleiden van mensen op en naar de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft zij al veel ervaring opgedaan in diverse functies zoals project manager werkgelegenheid, operationeel manager van een opleidingscentrum, HR manager en loopbaan- en mobiliteitsadviseur.

De laatste jaren is zij werkzaam als sociaal bedrijfskundig adviseur. Zij draagt bij aan de verdere professionalisering van inzetbaarheid binnen organisaties in de breedste zin van het woord. Door de brede kennis van de op het gebied van re-integratie, inzetbaarheid en sociale zekerheid, is Eliane een serieuze gesprekspartner. Tot haar werkzaamheden horen onder andere het monitoren, onderzoeken en beoordelen van (organisatie brede) inzetbaarheidsvraagstukken en het (on)gevraagd adviseren van directie op dit gebied.


Sanne Hamers

Sanne heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en zich in de loop der jaren steeds meer verdiept in verzuim. Vanuit het perspectief van de mens, maar ook vanuit de organisatie.

Sanne is een analyticus met visie in huis. Haar intuïtie laat haar zelden in de steek, al onderbouwt zij die graag met feiten. Haar klanten noemen haar eerlijk en zeggen ‘what you see is what you get’.

Haar kennis van relevante wet- en regelgeving is bovengemiddeld. Maar ook voor het (financiële) rekenwerk rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid deinst zij niet terug.

Haar werkstijl? Warm waar het kan en zakelijk waar het moet.


Wendel Slingerland

Bijna 25 jaar geleden afgestudeerd als arts. Daarna bewogen en zoekende jaren als keuringsarts bij de politie, medisch manager bij een farmaceut, docent medische kennis bij een ROC en redacteur/verslaggever/programmamaker medische programma's radio en TV in Kenia en Nederland.
Sinds 2002 bestemming gevonden en met veel plezier werkzaam als bedrijfsarts-adviseur. Mijn ultieme doel is dat het jou lukt om je eigen regie te pakken en je eigen invloed te gaan uitoefenen op je gezondheid en kwaliteit van leven.

Een pad ontstaat door erop te lopen...


Annemarie Busse

Mr. Annemarie Busse, advocaat bij WVO Advocaten in Loenen (Gld), heeft 15 jaar proces- en advieservaring op het gebied van het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij adviseert zowel werknemers als werkgevers op alle vlakken van het arbeidsrecht. Ook staat zij bestuurders en ondernemingsraden bij wanneer er vragen op het gebied van het medezeggenschapsrecht spelen.


Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers.

Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief op social media en als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Hij is een expert die de materie met gevoel voor humor voor het voetlicht brengt.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €2.995,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze opleidingen worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de opleiding. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.