Masterclass Leer samenwerken met de bedrijfsarts Een goede samenwerking is cruciaal voor een goede uitkomst!

Masterclass Leer samenwerken met de bedrijfsarts

Masterclass
Masterclass Leer samenwerken met de bedrijfsarts

Datum
Donderdag 5 oktober 2023

Locatie
Oudlaen Utrecht

Tijd
10.00-16.00

Prijs
€495 (ex btw)
 

De bedrijfsarts is de enige die gaat over over wel of niet kunnen werken. En daarmee bepaalt de bedrijfsarts in feite of er een  plicht is tot loondoorbetaling. Daarnaast doet de bedrijfsarts een uitspraak over de prognose voor herstel, een re-integratieadvies en uiteindelijk een actueel oordeel voor de WIA beoordeling. 

Een bedrijfsarts werkt zelfstandig of vanuit een arbodienst. Hij of zij kan ondersteund worden door arbo-artsen, praktijkondersteuners en casemanagers in taakdelegatie. 

Ziekte en gezondheid zijn lastige begrippen. Waar de één wel werkt met een medische beperking, doet of kan de ander dat niet. Iedere situatie is op zich zelf staand. Zeker al er een arbeidsconflict door heen speelt. En juridisch gezien is de werkgever weer aan zet als het niet medisch is. Werkgever en werknemer moeten dan samen een oplossing vinden. 

Hoe denkt een bedrijfsarts? Wat mag je van een bedrijfsarts verwachten? En welke vragen stel je aan de bedrijfsarts? 

Een goede samenwerking met de bedrijfsarts is de sleutel tot succes bij re-integratie.

Wendel Slingerland is een moderne bedrijfsarts met een opend mind. Zij het als haar taak ziet om 'beweging' te creëren bij de verzuimende werknemer, maar ook bij de werkgever als dat nodig is. Meld je aan en profiteer van deze unieke masterclass.

Programma

09.45 Inloop

10.00 Waarom een bedrijfsarts?

 • Manieren van omgaan met verzuim
 • De (cruciale) rol van de bedrijfsarts bij re-integratie
 • Wat vraag je de bedrijfsarts? En hoe?
 • Wat is ziektegedrag? Wat is verzuimgedrag? Wat is herstelgedrag?
 • Wat kan fout gaan in de samenwerking met een bedrijfsarts?

11.00 Pauze

11.30 Taakdelegatie

 • Voordelen en nadelen van taakdelegatie
 • Een onontkoombare ontwikkeling
 • Wat betekent taakdelegatie voor casemanager, werkgever en werknemer?
 • Privacy aspecten
 • Goede afspraken maken

12.30 Lunchpauze

13.30 Het gesprek

 • Wat wil je weten?
 • Feiten en omstandigheden
 • Arbeidsconflict?
 • Waarom gaat het niet meer?
 • Prognose werkhervatting?

15.00 Theorie voor de praktijk

 • Opbouw in werkzaamheden: wat is herstel?
 • Klacht of tijd gestuurd?
 • Welke richtlijnen doen er toe?
 • FML/IZP termen
 • ‘Geen benutbare mogelijkheden’

16.00 Laatste vraag en afsluiting

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Investering
€495 (ex btw) per deelnemer. 

Locatie
Oudlaen Utrecht

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training. Dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?

Wendel Slingerland

Bijna 25 jaar geleden afgestudeerd als arts. Daarna bewogen en zoekende jaren als keuringsarts bij de politie, medisch manager bij een farmaceut, docent medische kennis bij een ROC en redacteur/verslaggever/programmamaker medische programma's radio en TV in Kenia en Nederland.
Sinds 2002 bestemming gevonden en met veel plezier werkzaam als bedrijfsarts-adviseur. Mijn ultieme doel is dat het jou lukt om je eigen regie te pakken en je eigen invloed te gaan uitoefenen op je gezondheid en kwaliteit van leven.

Een pad ontstaat door erop te lopen...

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze Masterclass bedraagt €495 (ex btw)per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je direct de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht je onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoud je het recht deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kun je je uiteraard laten vervangen door een collega. Wil je ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?