Masterclass Poortwachter Alle ins en outs bij verzuim op een rij

Masterclass Poortwachter

Masterclass Live en online

Datum
Donderdag 7 oktober 2021
10.00-16.00

Locatie
Carlton President
Floraweg 25, 3542 DX Utrecht

Investering
Op locatie: €495 (ex btw)
Online: €445 (ex btw)

Vul online in bij kortingscode als u online wilt deelnemen, dan krijgt u automatisch de goede prijs.
 

De Poortwachterregels rondom verzuim zijn extreem ingewikkeld en soms zelfs ondoorgrondelijk. Het is een eye-opener van jewelste als je begrijpt hoe het in elkaar zit.

Ten eerste: om een verzuimende medewerker beter te kunnen begeleiden.
Ten tweede: om te begrijpen wat verzuim de organisatie en de medewerker kost.
Ten derde: om te leren dat je de regels moet kennen om er van af te kunnen wijken. 

En dat laatste is soms nodig om iemand in beweging te krijgen. Want wat doe je als de huisarts zegt dat de werknemer rust moet nemen en niet komt werken? Wie bepaalt of iemand niet kan werken? Wat is rust? Wat is ziekte? En wat doe je als de werknemer niet meewerkt aan re-integratie? Of in corona quarantaine wil gaan.

Er zijn zoveel partijen betrokken bij verzuim dat het soms niet duidelijk is wie de regie heeft en wie nou eigenlijk bepaalt wat er moet gebeuren.

Sanne Hamers leidt je door de regeljungle rond ziekte en verzuim. Zij is een zeer ervaren casemanager en verzuimadviseur die kristalhelder uitlegt hoe het werkt. Deze Masterclass is een aanrader voor casemanagers (in taakdelegatie), HR, leidinggevenden en bedrijfsartsen.

Meld je aan en ontvang de Verzuim- en re-integratiegids gratis.

20.248-GiB-Omslag-A5-WerkVerzuim-Gidsindd.jpg: JPEG afbeelding (97 KB)


09.45 Inloggen

10.00 Welkom en introductie 

10.10 Poortwachter casus: visie & beleid

• De mens, het proces en de kosten
• Hoe kijk jij naar verzuim?
• Krijg je het verzuim dat je verdient?

11.00 Break

11.30 Wet- en regelgeving

• Wat staat er in de Wet Verbetering Poortwachter?
• Burgerlijk wetboek, Arbowet, Privacy, Procesgang 1e en 2e ziektejaar, richtlijnen

12.30 Lunch 

13.30 Knel- en aandachtspunten 

• Probleemanalyse en Plan van aanpak
• Activerende instrumenten: loon opschorten of stopzetten?

Rollen en taakdelegatie

• Welke partijen spelen een rol bij verzuim en re-integratie? 
• Wie bepaalt wat?
• De casemanager in taakdelegatie

14.30 Break

15.00 Inzet bedrijfsarts en de WIA finish

• Hoe ga je om met de bedrijfsarts?  
• Welke vragen stel je? 
• Het re-integratieverslag
• Wat vindt UWV belangrijk?
• Wat wordt het? 35-, WGA of IVA? 

15.45 Conclusies en de laatste tips & tricks

Masterclass

Datum
Donderdag 7 oktober 2021
10.00 - 16.00

Locatie
Carlton President
Floraweg 25, 3542 DX Utrecht

Investering 
Op locatie: €495 (ex btw)
Online: €445 (ex btw)

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen.
Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kunt u zich uiteraard laten vervangen door een collega. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?

Geaccrediteerd met 2 PE punten voor arbeidsdeskundigen en 2 PE punten voor RCMT/RCV®

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Heeft u nog andere vragen over de opleiding? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met ons op: 06-37663274.

Sanne Hamers

Sanne heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en zich in de loop der jaren steeds meer verdiept in verzuim. Vanuit het perspectief van de mens, maar ook vanuit de organisatie.

Sanne is een analyticus met visie in huis. Haar intuïtie laat haar zelden in de steek, al onderbouwt zij die graag met feiten. Haar klanten noemen haar eerlijk en zeggen ‘what you see is what you get’.

Haar kennis van relevante wet- en regelgeving is bovengemiddeld. Maar ook voor het (financiële) rekenwerk rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid deinst zij niet terug.

Haar werkstijl? Warm waar het kan en zakelijk waar het moet.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze Masterclass bedraagt €495 (ex btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie, materiaal, oefeningen en opdrachten. Online zijn de kosten €445 (ex btw).

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kunt u zich uiteraard laten vervangen door een collega. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?

Deze training is zowel op locatie als online. Als corona regelgeving een live bijeenkomst onmogelijk maakt, schakelen we uiteraard volledig over op online.