Opleiding Casemanager in Taakdelegatie / POB Gedragsmatig en mensgericht handelen bij verzuim

Opleiding Casemanager in Taakdelegatie / POB

Datum
Start donderdag 10 maart 2022

Overige data: 17-03, 24-03, 31-03, 7-04, 14-04, 21-04, 28-04, 12-05, 19-05, 02-06 (examen) 

De opbouw is modulair: instromen op elk moment mogelijk. 

De opleiding kent een blended vorm van onderwijs. Sommige modules zijn online en sommige live. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de coronamaatregelen. 

Locatie/Blended learning
NH Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Prijs 
€2.995.00 excl. BTW (inclusief documentatie, catering en examen)

Nascholing RCV / RCMT® 
2 intervisiemiddagen + 1 GiB masterclass: €495 (ex btw) per jaar. Dit is inclusief registratiekosten. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 21 punten
Als casemanager (in taakdelegatie) heb je te maken met wet- en regelgeving, maar ook met gedrag van mensen. Beide aspecten zijn ingewikkeld.

Deze opleiding leidt je in eerste instantie door de harde kant van wet- en regelgeving maar in tweede instantie leer je hoe je mensen in beweging krijgt. Volgens het Poortwachterproces, maar mensgericht. Je werkt bovendien aan je eigen persoonlijke ontwikkeling, zodat je effectiever wordt naar de diverse betrokken partijen.

Het is een opleiding voor casemanagers in arbodienstverlening, maar net zo goed voor casemanagers en verzuimspecialisten bij werkgevers. Je leert hoe het werkt en waar de grenzen liggen. Daarnaast leer je samenwerken met de bedrijfsarts en kun je in taakdelegatie werken als Casemanager in Taakdelegatie of als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB).

Deze complete en overzichtelijke opleiding met nascholing bestaat uit 10 modules en een examen. Heb je het examen met goed gevolg afgelegd dan word je opgenomen in het Register Casemanager (in taakdelegatie). Je bent dan Register Casemanager Taakdelegatie® (RCMT®).

Bij aanvang van de opleiding krijg je de Verzuim- en re-integratiegids In 10 hoofdstukken door de regeljungle rond ziekte en verzuim. Een uitgave van Gezond in Bedrijf. Ook apart te bestellen. Klik hier. 

De opleiding is uiteraard coronaproof: Online of op locatie. Afhankelijk van wat kan en mag.

Voor wie?
Voor iedereen die wil werken als Casemanager in Taakdelegatie of als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB). Maar de opleiding is zoals gezegd ook uitermate geschikt voor verzuimspecialisten bij werkgevers.

Na het behalen van het examen, dat bestaat uit een praktijkdeel en een theoretisch deel, word je opgenomen in ons Register Casemanager (in taakdelegatie) op HBO+ niveau.

''Hartelijk dank voor de goede feedback op het examen en ook voor alle begeleiding en training. Met trots wil ik aangeven dat ik afgelopen maanden op een zeer prettige manier heb kunnen deelnemen aan de opleiding RCMT® en zal Gezond in Bedrijf Business School dan ook van harte aanbevelen. Top!' Paul Panday, RCMT®, Inzetbaarheidscoach, Zorg van de Zaak.

Meer weten? Download onze brochure door op de button hieronder te klikken.

 

Module 1 | De essentie van verzuimbeleid en de rol van case management | 10 maart 2022
De complexiteit, het veld, de spelers, de cruciale rol van casemanagement, infrastructuur, inrichting, schadelastbeheersing, mensbeeld, visie, werksfeer, leidinggevenden, organisatiecultuur, waarde toevoegen.
‘Stelling; Je krijgt het verzuim dat je verdient’

Module 2 | Verzuim & Arbeidsrecht | 23 september 2021 | 17 maart 2022
De arbeidsovereenkomst, zieke werknemer en BW, arbeidsconflict, vangnet, activerende instrumenten, passende arbeid, ontslag, Complicaties. Casussen.


Module 3 | Poortwachter, Arbowet, privacy, UWV | 24 maart 2022
WVP, Procesgang 1e en 2e ziektejaar, Werkwijzer Poortwachter, AVG, Regeling De zieke werknemer, de loonsanctie, UWV, deskundigenoordeel, second opinion, B&B, Casus: Wat maakt een dossier UWV-proof?

Module 4 | Het goede verzuimgesprek: de basis leggen | 31 maart 2022
Wat is er nodig voor een goed gesprek? Begrip, herkennen, verbinding maken, open staan, vertrouwen geven.
Oefenen.

Module 5 | Samenwerken met de bedrijfsarts | 7 april 2022
De rol van de arbodienst en de bedrijfsarts, samenwerken met de BA, taakdelegatie, triage, verplichtingen en verantwoordelijkheden. De medische kant versus de juridische relatie tussen werknemer en werkgever.


Module 6 | Verzuimcijfers en -kosten | 14 april 2022
Twee jaar loondoorbetaling, interventies, inzet deskundigen, WGA premieverhoging zorgen voor hoge kosten. Wat kost een dag verzuim? Essentieel inzicht voor effectief casemanagement. Want het bepaalt een groot gedeelte van de speelruimte.


Module 7 | Reflectie | 21 april 2022
Verzuim is niet zwart-wit. De mens, de regels, de overtuigingen, de organisaties en het UWV. Wat triggert je in het verzuim vakgebied? Wat vind je lastig op het vakgebied? Waar ben je goed in? Wat heb jij zelf te bieden? Wat is jouw toegevoegde waarde?

Module 8 | Omgaan met psychisch verzuim en vage klachten | 28 april 2022
Hoe kijk jij naar mensen met psychische klachten? Wat zijn de meest voorkomende psychische klachten? Herkennen, bespreken en aanpakken. Casussen en voorbeelden.


Module 9 | Bouwen aan werkvermogen en inzetbaarheid | 12 mei 2022
Verzuim loskoppelen van ziekte, triage, je hoeft niet ziek te zijn om te verzuimen, bouwen aan werkvermogen, blijven nadenken, casussen.


Module 10 | Het echte verzuimgesprek: sturing geven | 19 mei 2022
Sturing geven en beweging krijgen. Je eigen rol daarin en gebruik maken van de dynamiek van iemands sterke punten.

Examen tot RCMT® | 2 juni 2022
14.00- 16.00

Dagindeling per module: online/live
10.00 - 12.30 | lunch | 13.30 - 16.30

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je andere vragen over de opleiding? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274.

 

Na het behalen van het examen word je in het register opgenomen als Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®).

Het vakgebied van de Casemanager in Taakdelegatie, de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) of de Casemanager Verzuim is complex en divers. Het omvat veel disciplines zoals: arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, geneeskunde, verzuimkosten, psychologie, ergonomie en gespreksvaardigheden.

De Casemanager in Taakdelegatie en de POB werken over het algemeen bij een arbodienst of als ZZP'er. Professionals die in taakdelegatie werken doen dat samen met een bedrijfsarts. Zij nemen onder strenge  voorwaarden taken over van de bedrijfsarts. Hiermee worden zowel bedrijfsarts als werkgever ontlast en ondersteund.

Er is een strikt onderscheid tussen mensen die in taakdelegatie werken en mensen die dat niet doen. Dat zijn de 'gewone casemanagers' die alleen over niet-medische zaken mogen praten en de verzuimende medewerker begeleiden op het niet-medische vlak. Deze casemanager kan zowel bij een werkgever als bij een arbodienst werken.
Dit onderscheid medisch / niet-medisch wordt opgelegd door de AVG (privacy wetgeving). 

De diverse verzuimprofessionals zijn een spin in het web die vanaf de ziekmelding invloed hebben op de terugkeer naar werk van de zieke werknemer. De CMiT/POB roept als nodig hulp in van de bedrijfsarts en andere deskundigen om de terugkeer naar werk te bespoedigen.

Over het algemeen ziet de Casemanager Verzuim er op toe dat de procesgang, vastgelegd in de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar (Poortwachter) wordt bewaakt en dat er tevens een volledig verzuim- en reïntegratiedossier wordt aangelegd dat ‘UWV-proof’ is.

Tot het takenpakket behoort het inzetten en aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen, sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen, het maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau, het maken van een verzuimscan op organisatieniveau. En het overleggen met de werkgever over te voeren (preventieve) beleid en het maken van afspraken over de dienstverlening. 

De Opleiding Casemanager in Taakdlegatie geeft zowel Casemanagers in taakdelegatie, POB als 'gewone casemanagers' de ondergrond om op dit terrein doortasten te kunnen handelen. Hard op de regels, zacht op de mens.

Permanente educatie (PE)

Om onze cursisten te ondersteunen bij het op peil houden van hun kennis hebben wij een Gezond in Bedrijf | nascholingspakket samengesteld. Met deze nascholing behoud je jouw titel RCMT®. Door het bijwonen van intervisies en relevante bijeenkomsten behaal je minimaal 6 PE punten per jaar. 

Je kunt ook PE-punten verzamelen bij andere opleidingsinstituten. Deze opleidingen worden door onze PE-commissie op kwaliteit getoetst en bij goedkeuring voorzien van PE-punten.

Gezond in Bedrijf | nascholingspakket

Registratiekosten, 2 intervisiemiddagen + een masterclass naar keuze: €420 ex BTW per jaar (ex registratiekosten van €75 per jaar).

Gedragscode

De Register Casemanager Verzuim (RCV) of de Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) handelt professioneel, betrouwbaar, eerlijk, doortastend en met oog voor alle belanghebbenden. Boven alles staat de menselijke factor centraal.

Iedere Casemanager in Taakdelegatie die actief is opgenomen in het Register conformeert zich aan deze code. Het Register is openbaar en staat vanaf medio januari 2019 gepubliceerd op gezondinbedrijf.com.

Mark Droogers

Mark is Adviseur & bedrijfsarts en eigenaar van De Werkvermogen Oplossing

De werkvermogen oplossing bouwt op wat goed en bewezen is en breidt dat uit met een moderne kijk op mensen en organisaties, op fysiek & mentaal welzijn en werk. In de werkvermogen oplossing draait het om de bereidheid van werknemer en werkgever om te veranderen in het licht van werk. Op zoek naar het makkelijkste haakje voor die eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid voor de werknemer, voor een team of een organisatie. Natuurlijk is iedere situatie uniek, door de mensen, de omgeving, wat er aan vooraf ging en waar het naartoe gaat. Toch kent iedere situatie ook vaste patronen. Zo'n patroon helpt om, ondanks de verschillen, situaties beter te begrijpen. En de kans groter te maken dat de beste oplossing boven komt.

Mark werkt momenteel als consultant voor Cohesie, onder andere als stafarts. Daarnaast is hij nauw betrokken bij het bedenken en realiseren van de toekomstdromen van Cohesie.


Sandra Niezink

Succes vraagt om emotioneel intelligente en creatieve mensen die over sociale en emotionele vaardigheden beschikken en mentaal gezond zijn. In de 21ste eeuw worden visie, beïnvloeding en het vermogen om waardevolle relaties aan te gaan steeds belangrijker. Het zijn de zachte succesfactoren die je helpen om jezelf te kunnen leiden om te ontwikkelen en te groeien. En het zijn dezelfde factoren die grote impact hebben op mensen die je tegenkomt in je werk en daarbuiten.

In mijn trainingen, workshops, presentaties en sessies gaat het in essentie over JOU ... in relatie tot je team, je taak en je (werk)omgeving. Daarin gaat het over mindset en gedrag, passie en daadkracht.

Vergroot de kwaliteit van je denken, handelen en communiceren.

  • Leer moedige gesprekken te voeren vanuit vertrouwen.
  • Leer met andere ogen te kijken naar problemen en onverwachte oplossingen te bedenken.
  • Leer met de ogen van anderen naar jezelf te kijken en word je bewust van je onbewuste opvattingen en gedrag.

Eliane van Beukering

De rode draad in de loopbaan van Eliane is het begeleiden van mensen op en naar de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft zij al veel ervaring opgedaan in diverse functies zoals project manager werkgelegenheid, operationeel manager van een opleidingscentrum, HR manager en loopbaan- en mobiliteitsadviseur.

De laatste jaren is zij werkzaam als sociaal bedrijfskundig adviseur. Zij draagt bij aan de verdere professionalisering van inzetbaarheid binnen organisaties in de breedste zin van het woord. Door de brede kennis van de op het gebied van re-integratie, inzetbaarheid en sociale zekerheid, is Eliane een serieuze gesprekspartner. Tot haar werkzaamheden horen onder andere het monitoren, onderzoeken en beoordelen van (organisatie brede) inzetbaarheidsvraagstukken en het (on)gevraagd adviseren van directie op dit gebied.


Sanne Hamers

Sanne heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en zich in de loop der jaren steeds meer verdiept in verzuim. Vanuit het perspectief van de mens, maar ook vanuit de organisatie.

Sanne is een analyticus met visie in huis. Haar intuïtie laat haar zelden in de steek, al onderbouwt zij die graag met feiten. Haar klanten noemen haar eerlijk en zeggen ‘what you see is what you get’.

Haar kennis van relevante wet- en regelgeving is bovengemiddeld. Maar ook voor het (financiële) rekenwerk rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid deinst zij niet terug.

Haar werkstijl? Warm waar het kan en zakelijk waar het moet.


Wendel Slingerland

Bijna 25 jaar geleden afgestudeerd als arts. Daarna bewogen en zoekende jaren als keuringsarts bij de politie, medisch manager bij een farmaceut, docent medische kennis bij een ROC en redacteur/verslaggever/programmamaker medische programma's radio en TV in Kenia en Nederland.
Sinds 2002 bestemming gevonden en met veel plezier werkzaam als bedrijfsarts-adviseur. Mijn ultieme doel is dat het jou lukt om je eigen regie te pakken en je eigen invloed te gaan uitoefenen op je gezondheid en kwaliteit van leven.

Een pad ontstaat door erop te lopen...


Annemarie Busse

Mr. Annemarie Busse, advocaat bij WVO Advocaten in Loenen (Gld), heeft 15 jaar proces- en advieservaring op het gebied van het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij adviseert zowel werknemers als werkgevers op alle vlakken van het arbeidsrecht. Ook staat zij bestuurders en ondernemingsraden bij wanneer er vragen op het gebied van het medezeggenschapsrecht spelen.


Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers.

Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief op social media en als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Hij is een expert die de materie met gevoel voor humor voor het voetlicht brengt.


Anya van der Linden

Anya van der Linden (1964) is Cognitief Gedragstherapeut en sinds 1999 werkzaam in haar eigen praktijk; Praktijk de Leidraad.

Daarvoor was zijn als maatschappelijk werkende werkzaam in de psychiatrie.

Als cognitief gedragstherapeut is Anya werkzaam voor bedrijven en organisaties en helpt zij werknemers herstellen uit stress en burn-out klachten. 

Werk is anno 2021 vooral een mentale kwestie geworden. Het goed kunnen stellen van grenzen, het op orde houden van een prettige work-life balance en goede communicatieve vaardigheden zijn een must geworden om ons goed staande te kunnen houden. 

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €2.995,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze opleidingen worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de opleiding. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.