VerzuimUpdate Bereid je voor op 2022!

VerzuimUpdate

Datum
Donderdag 18 november 2021

Locatie
HN Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Prijs
Live (coronaproof): €495 (ex btw).  Online: €475 (ex btw). Vul bij kortingscode online in. 
 

Voor jou als casemanager, verzuimspecialist of HR manager maken wij elk jaar een Verzuim Actualiteitendag. Voor toppers, door toppers. Na deze dag ben jij voorbereid op 2022. 

In de verzuimwereld staat het nooit stil. Verzuim stijgt weer en burn-outs nemen toe. Maar ook arbeidsconflicten nemen toe. Werken op afstand leidt blijkbaar letterlijk en figuurlijk tot verwijdering. En minder begrip over en weer. Gelukkig verschijnt binnenkort de nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. Arbeidsrechtadvocaat Pascal Willems licht hem vast aan jou toe.

Het barst, kraakt en ontwikkelt zich op allerlei vlakken. Dat zie je terug in allerlei zaken als aanpassing en vernieuwing van arbeidsrecht en WIA-wetgeving, 2e spoor intiatieven en polarisatie rond taakdelegatie. Tekorten van bedrijfsartsen leiden echter tot steeds langere wachttijden, overigens ook bij beoordelingen vanuit UWV.

We zien je als verzuimspecialist graag op donderdag 18 november bij de VerzuimUpdate. Je kunt deze dag live volgen, maar ook online. Wat jij prettig vindt.

10.00 Opening en welkom | Next level verzuimbeleid

 • Wat heeft corona gedaan met jouw verzuimbeleid?
 • Proces- of mensgericht handelen?
 • Waar zit het geheim van een duurzame re-integratie?
 • Integratie met 2e spoor re-integratie
 • Werk jij met partijen die zo denken als jij?
 • De toekomst van verzuimbeleid ligt in samenwerking

Sanne Hamers | Verzuimspecialist | Sociaal Bedrijfskundig Adviseur | WerkZeker

10.30 Wie begrijpt de Poortwachter?

 • Waar doe je het voor?
 • Problemen bij de uitvoering van loonsancties. Wat te doen?
 • Re-integratie struikelblokken
 • Het kassabonnetje
 • Tips & tricks in de omgang met UWV

Paul Lammerts | Verzuimjurist | Dossiermeester

11.15 Koffiepauze

11.35 Langdurig verzuim

 • Statistische gegevens, trends en ontwikkelingen rond langdurig verzuim
 • Hoe zit het met de plannen rond verlaging WIA en verkorte loondoorbetaling?
 • Welke gevolgen heeft Covid 19 voor HR en ondernemers?
 • De opkomst van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)?
 • Verzamelwet 2022 SZW: tekort artsen UWV en aanpassing ZW recht
 • Wat wordt jouw premie in 2022 voor de Werkhervattingskas (het kassabonnetje)?

Hendrik Jan van Pelt | Division Director | Advance bv

12.20 Lunch

13.20 Preventie vernieuwd!

 • Van RI&E naar intrinsieke preventie
 • Persoonlijke regie medewerker
 • Een faciliterende organisatie
 • Een motiverende leidinggevende
 • De dominante invloed van leiderschap en cultuur bij preventie

Erwin Napjus | Arbeids- & Organisatiedeskundige | Human-Invest

14.05 Mentaal welbevinden

 • relaties op de werkvloer
 • verbinden (op afstand)
 • invloed op communicatie

Sandra Niezink | Leiderschapscoach

14.50 Theepauze

15.05 De nieuwe Werkwijzer Arbeidsconflicten!

 • Het arbeidsconflict is van alle tijden, de aanpak verandert
 • Waarom een nieuwe werkwijzer?
 • Wat zegt de werkwijzer?
 • Welke verbeteringen zitten in de nieuwe aanpak?
 • Wat betekent de nieuwe werkwijzer voor de relatie werkgever, werknemer, bedrijfsarts?
 • Actuele jurisprudentie arbeidsconflicten

Pascal Willems | Advocaat Arbeids-, gezondheids- en privacyrecht | WVO

15.50 De bedrijfsarts onder druk

 • Afstemming tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
 • Waarom dat van belang is en hoe je dat gaat realiseren
 • De ervaringen met taakdelegatie. Wat zijn voorwaarden voor succes?
 • Oog voor competenties

Robert van den Boogard | Bedrijfs- en verzekeringsarts | ZeneZ

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 18 november 2021

Locatie
HN Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Prijs
Live (coronaproof): €495 (ex btw).  Online: €475 (ex btw). Vul bij kortingscode online in. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De loginlink, routebeschrijving en/of andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Indien u onverwachts verhinderd bent kunt u doorschuiven of een vervanger laten deel nemen. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Wil je meer weten over ons of over de programma's? Neem dan contact op met: 06-37663274

Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers.

Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief op social media en als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Hij is een expert die de materie met gevoel voor humor voor het voetlicht brengt.


Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”

Robert is directeur, bedrijfsarts en verzekeringsarts bij ZeneZ.


Sanne Hamers

Sanne heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en zich in de loop der jaren steeds meer verdiept in verzuim. Vanuit het perspectief van de mens, maar ook vanuit de organisatie.

Sanne is een analyticus met visie in huis. Haar intuïtie laat haar zelden in de steek, al onderbouwt zij die graag met feiten. Haar klanten noemen haar eerlijk en zeggen ‘what you see is what you get’.

Haar kennis van relevante wet- en regelgeving is bovengemiddeld. Maar ook voor het (financiële) rekenwerk rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid deinst zij niet terug.

Haar werkstijl? Warm waar het kan en zakelijk waar het moet.


Erwin Napjus

Erwin Napjus werkt sinds 2002 als arbeids- en organisatieadviseur en veiligheidskundige bij Human-Invest). Daar begeleidt hij organisaties op de gebieden veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid binnen verschillende branches (van zorg en overheid tot productiebedrijven). Erwin is er vooral op gericht om de balans tussen productiviteit en werkplezier van medewerkers verder te optimaliseren.       
Naast de uitvoering van risico-inventarisatie en –evaluaties, werkplekonderzoeken en gezondheidsvoorlichting verricht hij ook innovatieve diensten. Voorbeelden hiervan zijn: vitaliteitsscans, training verzuimcommunicatie, zorgcontinuïteit, ISO 9001, 14001 en VCA en leefstijl- en inzetbaarheidsprogramma’s.
Verder is Erwin verbonden aan het PHOV als docent van de opleiding tot Hogere Veiligheidskunde en is hij actief lid van de Orde van Organisatieadviseurs.
Erwin houdt ervan om complexe vraagstukken simpel te maken. Dat doet hij door een praktische insteek te kiezen met een hoge focus op toegevoegde waarde. Geen dingen doen om het doen, maar telkens nagaan wat het de organisatie opl


Sandra Niezink

Succes vraagt om emotioneel intelligente en creatieve mensen die over sociale en emotionele vaardigheden beschikken en mentaal gezond zijn. In de 21ste eeuw worden visie, beïnvloeding en het vermogen om waardevolle relaties aan te gaan steeds belangrijker. Het zijn de zachte succesfactoren die je helpen om jezelf te kunnen leiden om te ontwikkelen en te groeien. En het zijn dezelfde factoren die grote impact hebben op mensen die je tegenkomt in je werk en daarbuiten.

In mijn trainingen, workshops, presentaties en sessies gaat het in essentie over JOU ... in relatie tot je team, je taak en je (werk)omgeving. Daarin gaat het over mindset en gedrag, passie en daadkracht.

Vergroot de kwaliteit van je denken, handelen en communiceren.

 • Leer moedige gesprekken te voeren vanuit vertrouwen.
 • Leer met andere ogen te kijken naar problemen en onverwachte oplossingen te bedenken.
 • Leer met de ogen van anderen naar jezelf te kijken en word je bewust van je onbewuste opvattingen en gedrag.

Pascal Willems

Pascal Willems is als eigenaar van WVO Advocaten evenveel ondernemer als advocaat. Dat Pascal op het recht nooit is uitgekeken, is niet zo gek: zijn specialisme varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor hun medewerkers. Ook als er bij overnames of reorganisaties complexe appeltjes zijn te schillen heeft Pascal zijn mes geslepen en al voor u klaarliggen. Verder staat Pascal beroepsbeoefenaren bij als het tuchtrecht in het geding is.
Pascal geeft lezingen en trainingen en klimt hij graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij mede-auteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.
Pascal is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVAR).


HJ van Pelt

Na zijn studie Verzekeringsrecht is Hendrik Jan van Pelt sinds 1990 in de verzekeringsbranche werkzaam op het gebied van inkomensverzekeringen.

Als specialist verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen werkte hij bij NieuwRotterdam, UAP-NieuwRotterdam en AXA. Van 2006 tot 2010 adviseerde hij het grootbedrijf als senior consultant bij Mandema & Partners. Vanaf augustus 2010 tot maart 2017 was van Pelt als mede-oprichter, -eigenaar en directeur werkzaam voor ENgage Werkgeversadvies.

Sinds maart 2017 werkt Hendrik Jan als Division Director Advance B.V. Een gespecialiseerd bureau op het gebied van SV en arbo.

Hij is als vaste columnist verbonden aan De Financiële Telegraaf. Als geen ander weet Hendrik Jan inzicht te geven in de risico’s en kosten van arbeidsongeschiktheid.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Indien u onverwachts verhinderd bent kunt u doorschuiven of een vervanger laten deel nemen. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.