Lean in verzuim Stapsgewijze verbetering

Lean in verzuim

Opleiding Lean in verzuim
Van cijfers en data naar stapsgewijze verbetering

Datum
Donderdag 20 januari, 3 en 17 februari 2022
10.00 - 16.30

Investering
€1695 (ex btw)

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 6 punten
 

Veel organisaties gebruiken Lean als methode om hun klanten beter te bedienen door de bedrijfsprocessen te verbeteren. Het verzuimproces wordt hierbij steevast over het hoofd gezien.

En dat terwijl je Lean uitstekend kan gebruiken om bedrijfskundig naar de processen van verzuim en re-integratie te kijken. Hierbij worden alle re-integratieactiviteiten bekeken vanuit waardetoevoeging voor de klant.

In de driedaagse opleiding Lean in verzuim leer je de principes van Lean te vertalen naar het verzuim- en re-integratieproces, casemanagement, preventie en de arbodienstverlening.

Je gaat aan de slag met drie centrale vragen: 

 • Wie is jouw klant en wat is waarde voor hem/haar?
  • Het antwoord op deze vraag is in de meeste organisaties niet duidelijk. Wat doet dat met de effectiviteit van het verzuimproces?
  • Vanuit klantwaarde kijken naar de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Hoe kun je het probleemoplossend vermogen bij de werknemer verhogen?
 • Hoe ziet de verzuim-waardestroom eruit?
  • Je leert kritisch te kijken naar de beschrijving van het verzuimproces aan de hand van je eigen verzuimreglement en je ziet al snel verbetermogelijkheden.
  • Welke waarde wordt toegevoegd in iedere processtap?
  • Aan de hand van een concrete spelsituatie ga je zelf ervaren hoe je tot procesverbeteringen kunt komen.
  • Met de ‘waardekaart’ zorg je zelf voor een beter inzicht in de waarde van verzuimende werknemers.
 • Verspillingen herkennen in het verzuimproces
  • Wachttijd, voorraadvorming, miscommunicatie, fouten en defecten, onbenutte talenten etc.
  • Creëer inzicht in de verzuimproductie aantallen en bewerkingen.
  • Maak hiermee een helder overzicht voor leidinggevenden, casemanagers, bedrijfsartsen, AD-ers waarmee je de capaciteit beter kunt inzetten.

Door deze centrale vragen te beantwoorden ontstaat er een systematische aanpak waarmee jouw werknemer een belangrijke rol kan innemen in zijn re-integratieproces. Na afloop ga je naar huis met een concreet verbeterplan.

Uiteindelijk wordt iedereen er beter van. Werkgever, werknemer en de verzuimspecialisten daar om heen. Succes kan alleen geboekt worden wanneer alle medewerkers op een effectieve manier samen aan de slag gaan.

En de resultaten? Minder wachttijden, betere werkafspraken, minder onbenutte mogelijkheden, meer regie, kortere verzuimduur en minder arbeidsverzuim.

Afbeelding1.png: PNG afbeelding (76 KB)

 

Dag 1

09.45 Inloop met koffie en thee

10.00 Kennismaking & start programma

Wie is jouw klant en wat is waarde voor hem/haar?

12.30 Lunch

Vervolg + opdracht

16.30 Afsluiting

 

Dag 2

09.45 Inloop met koffie en thee

10.00 Terugkijken en opdrachtbespreking

Start Hoe ziet de verzuim-waardestroom eruit?

12.30 Lunch

Vervolg + opdracht 

16.30 Afsluiting

 

Dag 3

09.45 Inloop met koffie en thee

10.00 Terugkijken en opdrachtbespreking

Start Verspillingen herkennen in het verzuimproces

12.30 Lunch

Vervolg + presentaties Plan van aanpak

16.30 Afsluiting

Opleiding Lean in verzuim
Van cijfers en data naar stapsgewijze verbetering

Datum
Donderdag 20 januari, 3 en 17 februari 2022
10.00 - 16.30

Investering
€1695 (ex btw)

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 6 punten

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Annulering is mogelijk tot 21 dagen voor de Opleiding. Na deze datum kun je wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen of kun je switchen naar een andere opleiding. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met ons:06-37663274

Gaston Dollevoet

Als partner van DEXIS Arbeid is Gaston al zo'n dertig jaar bezig om werken prettiger, leuker én effectiever te maken. Werk is immers een manier om ertoe te doen en van waarde te zijn voor anderen. Rode draad hierin is zelfregie van medewerkers, werken vanuit vertrouwen en vooral ook dat (samen) werken zin geeft aan het leven van mensen. Om te komen tot waardetoevoeging in werk, hecht ik groot belang aan wederkerigheid in arbeidsrelaties, bijvoorbeeld door naast werk ook inzetbaarheid te contracteren. Maar ook om bedrijfskundige concepten als Lean toe te passen op inzetbaarheid. Hij heeft meerdere boeken en artikelen over dit thema gepubliceerd. Daarnaast is hij al jarenlang als kerndocent verbonden aan Avans+.


Herman Evers

Herman is  sinds 1992 werkzaam in de wereld van verzuim, activering, re-integratie en inzetbaarheid. En heeft ruime ervaring in de inkomensverzekeringen, arbodienstverlening en casemanagement. Hij ontwikkelde de methodiek ‘de SOCIAAL ACCOUNTANT(r)’ waarmee de vraagstukken altijd vanuit de sociale en zakelijk kant worden belicht.  Herman is docent aan meerdere opleidingen en auteur van diverse boeken zoals ‘verzuim is uit activering is in’, ‘Activeringsgesprekken’ en ‘Inzetbaarheid als service’. Herman heeft veel gewerkt voor organisaties waar met Lean wordt gewerkt en deze werkwijze ook vertaald naar verzuim en arbodienstverlening.

Vanaf 1998 is Herman als zelfstandige werkzaam vanuit zijn bedrijf Evident bv.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze Opleiding bedraagt, exclusief btw, €1695 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je de bevestiging en factuur. Ruim een week van te voren volgen de praktische details. Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht je om wat voor reden dan ook niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoud je het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kun je je laten vervangen door een collega. Wil je ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?