Masterclass Succes in 2e spoor Geheimen ontrafeld, mythes doorbroken

Masterclass Succes in 2e spoor

Datum
Donderdag 10 februari 2022 | 10.00-16.00

Locatie
Online 

Prijs
€ 495.00 (excl. btw)

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 2 punten
 

De aandacht voor het 2e spoor neemt toe. In navolging van de SER versterkt ook het recente Coalitieakkoord de rol van het 2e spoor: 'in principe richt de re-integratie zich in het tweede jaar op het 2e spoor.' 

Het 2e spoor is voor de meeste werkgevers echter een blinde vlek. Het wordt door werkgevers gezien als een 'moetje' en door werknemers als een verbanning uit de onderneming. Kortom, weerstand en argwaan voeren de boventoon met als gevolg dat het succes van deze trajecten zwaar ondermaats is. Van de 100 gestarte trajecten leiden er 16 tot een nieuwe baan.

Dat kan en moet beter. Want zowel de mens als de organisatie hebben daar enorm veel baat bij. Financieel, maar ook qua werkgeluk.

Wat is het 2e spoor precies, wanneer zet je het in en hoe ga je er mee om? Onze docent Eliane van Beukering heeft hier recent een zeer leesbaar boek over geschreven en neemt je in deze training mee in de stappen die je moet nemen om het 2e spoor succesvol op te gaan.

Een 2e spoor traject is heel wat anders dan een loopbaantraject. Er komt veel meer bij kijken. Eliane helpt je om met zelfvertrouwen en daadkracht zo’n traject op te starten. Of je nou een HR medewerker, casemanager, arboprofessional of 2e spoorcoach bent.

Uiteraard krijg je bij aanvang het zeer recente boek In 10 stappen een succesvolle 2e-spoorcoach.

afbeelding boek.jpg: JPEG afbeelding (29 KB)

Deze Masterclass is zeer goed te combineren met de Masterclass Poortwachter.  

 

09.30 Ontvangst met koffie

10.00 Start Masterclass

10.15 Een professioneel re-integratietraject
Vaak zijn het complexe gevallen die leiden tot langdurig verzuim. Welke richting wil je op met de verzuimende medewerker? Welke verwachtingen zijn er? De Wet Verbetering Poortwachter kent z’n eigen routekaart en de daar bij horende verplichtingen. Zoals de probleemanalyse, de FML/IZP, het plan van aanpak etc. Maar wat zegt de Wet over het 1e en 2e spoortraject?

11.15 Koffiepauze

11.30 Het scenariogesprek
Wat staat de langdurig verzuimende werknemer te wachten? Qua te nemen stappen, maar ook qua financiën. Wat betekent een WIA toekenning voor deze persoon? Een scenariogesprek helpt bewustzijn en beweging te creëren.
Voor de werkgever is een doorberekening van de kosten ook een eye-opener en reden voor professionele actie.

12.30 Lunch

13.30 Verantwoordelijkheden en uitvoering
Wie doet het 2e spoor? Welke belanghebbenden spelen een rol en hoe communiceren die met elkaar? Is het trajectplan UWV-proof? Blijft de werkgever betrokken?
Uitvoering: Van een persoonlijke – en arbeidsgerichte oriëntatie naar de werkgerichte fase.

14.30 Theepauze

14.45 Voortgang en stagnatie
Bewaak de voortgang, bijsturing en wat doe je als de werknemer niet wil? Er komt zand in de motor! De dramadriehoek omturnen tot een winnaarsdriehoek.
Zorg voor adequate verslaglegging.

15.45 Concluderend

16.00 Afsluiting

Datum
Donderdag 10 februari 2022 | 10.00-16.00

Locatie
Online

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt €495 (ex btw) per deelnemer.  

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?

Deze training is zowel op locatie als online. Als corona regelgeving een live bijeenkomst onmogelijk maakt, schakelen we uiteraard volledig over op online. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 2 punten

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heeft u nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met: 06-37663274

Eliane van Beukering

De rode draad in de loopbaan van Eliane is het begeleiden van mensen op en naar de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft zij al veel ervaring opgedaan in diverse functies zoals project manager werkgelegenheid, operationeel manager van een opleidingscentrum, HR manager en loopbaan- en mobiliteitsadviseur.

De laatste jaren is zij werkzaam als sociaal bedrijfskundig adviseur. Zij draagt bij aan de verdere professionalisering van inzetbaarheid binnen organisaties in de breedste zin van het woord. Door de brede kennis van de op het gebied van re-integratie, inzetbaarheid en sociale zekerheid, is Eliane een serieuze gesprekspartner. Tot haar werkzaamheden horen onder andere het monitoren, onderzoeken en beoordelen van (organisatie brede) inzetbaarheidsvraagstukken en het (on)gevraagd adviseren van directie op dit gebied.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?

Mocht de training door coronaregelgeving niet op locatie door kunnen gaan, dan verzorgen wij een online oplossing.