Masterclass Datagedreven verzuimbeleid Met de juiste data sturen op gedrag

Masterclass Datagedreven verzuimbeleid

Masterclass online

Datum
Dinsdag 8 maart 2022
10.00-16.00

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27, 1401 CV Bussum

Investering
€495 (ex btw)
 

Er zijn twee grote en mooie ontwikkelingen in verzuim- en inzetbaarheidsland. De eerste is dat we steeds beter snappen waarom mensen doen wat ze doen (neuropsychologie) en de tweede is dat we in organisaties steeds beter data kunnen ontginnen en gebruiken voor een gerichte aanpak.

Met die tweede ontwikkeling gaan we deze Masterclass aan de slag.

Je leert data te vinden die er echt toe doen. En hoe je die data kunt vertalen naar actie.

Een heel simpel voorbeeld:

Jouw organisatie heeft een verzuimpercentage van 5%. Maar wordt dat nou veroorzaakt door relatief weinig mensen of door heel veel mensen? Met andere woorden is hier sprake van lang of kort verzuim?

Het zou kunnen dat een klein groepje mensen het normaal vindt om zich vaak ziek te melden. Daar hanteer je een andere gedragsmatige aanpak dan op een afdeling waar relatief veel mensen zich ziekmelden. En hoe is het verdeeld over de organisatie?

Met dit soort data kun je al gericht aan de slag. Maar je kunt nog zoveel meer doen!

Gerard Versluis, ervaren LEAN trainer, legt de geheimen bloot van de cijferwereld. En laat je stappen maken op het terrein van data gedreven verzuimbeleid. Hij doet dat op een toegankelijke en begrijpelijke manier. Zo worden cijfers leuk!

Deze Masterclass is zowel bedoeld voor mensen die al in een LEAN of Agile omgeving werken, als mensen die dat niet doen. Iedere professional kan hier zijn aanpak mee verbeteren. 

Wil jij ook op basis van data leren sturen en beleid maken met impact? Meld je dan snel aan voor deze Masterclass Data gedreven verzuimbeleid. 

 
 

09.30
Inloggen

10.00
Start, welkom en kennismaking

10.20 
Data gedreven verzuimaanpak
Wat is data? Welke data wil je hebben? Waar zijn de data en hoe gebruik je ze?
Wat gebeurt er al in jouw organisatie? Wat zou je nog meer kunnen doen. 

Opdracht: Hoe data gedreven is jouw organisatie?

11.15 Break

11.30 
Op zoek naar cijfers en data
Welke cijfers en data ga je verzamelen? Wie kan je daar bij helpen? En hoe verwerk je die data in een overzichtelijke sheet (dashboard)?
Vervolgens stel je jezelf de volgende vragen: Wat zie je? Welke acties zou je nemen en waar beginnen we?

Opdracht:
 Naar welk cijfer ben jij op zoek?

12.30 Lunch

13.30    
De vertaalslag naar gedrag
Hoe helpt jouw dashboard om te verhelderen? En hoe ziet dat er dan (beeldend) uit? En hoe kun je leidinggevenden hiermee ondersteunen in hun plan van aanpak.

Opdracht: Met welk gedrag zou jij willen beginnen?

14.30 Break

14.50
Continu verbeteren
Je moet ergens beginnen. Denk niet dat je in een keer de wereld kunt veranderen. Neem kleine stapjes. En blijf draaien aan het wiel. Je zult zien dat je langzaam meer grip krijgt op zowel de data als het beleid dat daar uit voort vloeit. Hoe ziet zo’n proces er uit voor jouw organisatie?

15.50 Vooruitkijken en afsluiten

16.00 Stop

Datum
Dinsdag 8 maart 2022
10.00-16.00 uur

Investering
De investering voor deze masterclass bedraagt op locatie €495 (ex btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie, materiaal, oefeningen en opdrachten. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?

Deze training is zowel op locatie als online. Als corona regelgeving een live bijeenkomst onmogelijk maakt, schakelen we uiteraard volledig over op online. 

Kunnen wij jou helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Gerard Versluis

Tijdens mijn studie Informatica aan de TH Twente, ben ik begonnen in de ICT en in 1998 directeur/aandeelhouder geworden bij een softwarehuis. In 2003 is er een workflow applicatie op de markt gebracht die gemeenten en arbodiensten ondersteunt bij de Wet Verbetering Poortwachter. Dat was mijn eerste kennismaking met HR en data. Na de verkoop van het bedrijf in 2005 ben ik als zelfstandig Lean en Agile consultant verder gegaan. Daarbij ben ik steeds te vinden op het snijvlak van data, mensen en duurzame procesverbeteringen en heb ik diverse verbetertrajecten uitgevoerd in de zorg, het onderwijs en bij commerciële bedrijven. Van 2014-2017 heb ik een zijsprongetje gemaakt en heb ik een periode als wiskunde docent gewerkt. Gewoon omdat het me leuk leek en ook omdat ik het belangrijk vind dat kinderen wiskunde en werken met data leuk gaan vinden. 

Momenteel werk ik als een van de eigenaren in Leanpartners. Ook daar gaat het weer om de drie-eenheid mensen, data en processen duurzaam verbeteren. HR analytics is daarbij een van de terreinen waar dit denken en verbeteren goed tot zijn recht komt.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?

Mocht de training door coronaregelgeving niet op locatie door kunnen gaan, dan verzorgen wij een online oplossing.