Masterclass De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten Een nieuwe benadering van het arbeidsconflict

Masterclass De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten

Masterclass

Datum
Woensdag 22 juni 2022
10.00 - 16.00

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 495.00 (ex btw)

Accreditatie
advocaten 5 PO punten;
mediators 5 PE punten (MfN categorie 1a) en
arbeidsdeskundigen 2 PE punten.
 

Afgelopen dinsdag 12 april is de 7e versie van  de Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten verschenen. In deze versie van de werkwijzer staat het conflict centraal. Vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen, wordt niet alleen ingegaan op het beheersen van een arbeidsconflict en de rol van de bedrijfsarts daarbij, maar ook wordt uitvoerig ingegaan op het voorkómen van arbeidsconflicten.

Het aantal arbeidsconflicten is de afgelopen jaren bepaald niet afgenomen tijdens de Corona pandemie. Arbeidsconflicten zijn er in alle soorten en maten. Het overkoepelende kenmerk is dat ze gigantisch veel schade berokkenen aan de betrokken partijen. Op welke wijze kan je conflicten herkennen, voorkomen of in een vroegtijdig stadium in de kiem smoren?

Al jaren wordt er veel energie gestoken in het formuleren van de beste aanpak bij een conflict. De Stecr Werkwijzer is er één waar UWV en de rechtspraak grote waarde aan hechten.

De werkwijzer is volledig geüpdate en in lijn gebracht met de huidige tijdgeest:

 • Het conflict staat centraal
 • Alle betrokken partijen zijn onderdeel van de oplossing!
 • Geen juridisering
 • De nadruk ligt op preventie
 • Het goede gesprek is cruciaal

Zo beoogt de werkwijzer tegenstrijdige adviezen tussen verschillende betrokken professionals zoveel mogelijk te voorkomen en geeft duidelijkheid over de bevoegdheden, de taken en de rollen van in dit veld opererende professionals. Denk aan de huisarts die zijn patiënt (in de rol van werknemer) adviseert ‘even afstand te nemen’, terwijl de bedrijfsarts het juist van belang acht dat de werknemer met de werkgever in gesprek gaat.

Hoe vertaalt zich deze nieuwe richtlijn naar de praktijk? Dat is onderwerp van deze Masterclass. Een absolute must voor iedereen die werkzaam is in HR, Arbo, mediation, advocatuur, bedrijfsgeneeskunde en het arbeidsrecht. Het is bovendien een unieke mogelijkheid voor alle professionals in het werkveld om met elkaar in contact te komen en de verschillende zienswijzen op één lijn te krijgen.

Voor het volgen van deze opleiding krijgen:
advocaten 5 PO punten;
mediators 5 PE punten (MfN categorie 1a) en
arbeidsdeskundigen 2 PE punten.

WW AC 7 foto.jpg: JPEG afbeelding (89 KB)

09.30 Welkom met koffie

10.00 De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten, versie 7

 • Nieuw perspectief op het arbeidsconflict
 • Het arbeidsconflict centraal
 • Aandacht voor preventie (als onderdeel PSA)
 • Nieuw stroomschema
 • Arbeidsconflicten zonder ziekmelding
 • Voor kantonrechters en UWV leidend zijn in hun oordeel.
  Tamara Koenders | Arbeidsrechtadvocaat | Advocatenkantoor Lewin

10.45 De Werkwijzer aanpak

 • Eigen regie: wie draagt verantwoordelijkheid?
 • Nadruk op preventie en bespreekbaar maken
 • Belang van Het Goede Gesprek
 • Zo snel mogelijk inzet van mediation
 • Rol Bedrijfsarts

11.30 Stel jouw vraag!

11.45 Break

12.00 Juridische context         

 • Wanneer is er sprake van een conflict?
 • Juridische consequenties van problematisch verzuim
 • Sanctiemogelijkheden
 • Beëindiging arbeidsrelatie

12.30 Lunch

13.30 Rode knoppen en het brein

Welk gedrag vertoont een medewerker met een conflict: geïllustreerd aan de hand van trainingsvideo’s
Joyce Korver | Advocaat-mediator, registermediator en docent mediation | Auteur van het boek “In tien stappen relaxed ruziemaken”

14.00 Diverse conflictstijlen en sturingsinstrumenten

Van de Gorilla die met zijn vuist op tafel slaat, de strategische Vos, de polderende Mier, de weghuppelende Mier tot de teddybeer die bij ieder conflict toegeeft. Hoe stuur je het gesprek de goede kant op bij de diverse conflictstijlen.

Casus 1: de strenge manager: het moet zo omdat ik het zeg!

Casus 2: de medewerker die ziek thuis is met onderliggend conflict.

Casus 3: de medewerker die geen nee kan zeggen en die burn-out thuis zit.

15.00 Break

15.15 Sturingsinstrumenten en tips uit de praktijk

 • Hoe op tijd te interveniëren
 • Dossieropbouw voor ontslag / WIA aanvraag
 • Het juiste momentum voor mediation
 • Wees kritisch op de analyse van de bedrijfsarts
 • Strategisch omgaan met een overbelast UWV
 • En meer!

16.00 Afsluiting

Datum
Woensdag 22 juni 2022

Locatie 
Gardens Business Center Oudlaen, Oudlaan 4 Utrecht

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495 per deelnemer. 
Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. Je krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Accreditatie
Voor het volgen van deze opleiding krijgen:
advocaten 5 PO punten;
mediators 5 PE punten (MfN categorie 1a) en
arbeidsdeskundigen 2 PE punten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 21 dagen voor de Masterclass. Na deze datum kun je wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen of kun je switchen naar een andere masterclass op een ander moment. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Tamara Koenders

Tamara Koenders biedt als arbeidsrecht advocaat al ruim 10 jaar lang oplossingen aan werkgevers en werknemers om (dreigende) arbeidsconflicten tot een goed einde te brengen. In haar praktijk heeft zij een focus op geschillen rondom ziekteverzuim. Niet zelden gaat verzuim gepaard met onderlinge wrijvingen. Met haar ervaring, spoort zij die snel op om zo snel tot de kern van het probleem te komen. Daarna is een échte oplossing vaak vlot gevonden.

Haar cliënten waarderen dat Tamara duidelijk, eerlijk en toegankelijk is. Ze denkt graag écht mee over de structurele oplossing, die niet altijd gevonden wordt in het recht.


Joyce Korver

Joyce Korver is schrijver van het boek “In tien stappen relaxed ruziemaken” uitgegeven bij Expertboek. Dat zij dit boek heeft geschreven komt niet uit de lucht vallen. Zij heeft een lange ervaring als advocaat en mediator.

Ze was een van de eerste echtscheidingsbemiddelaars in Nederland. Doordat zij psychologisch goed onderlegd is, is zij in staat om het onderliggend conflict te benoemen en creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. Voeg daar haar talent aan toe om juridisch ingewikkelde kwesties helder en begrijpelijk te vertalen en je snapt dat Joyce gaandeweg de focus heeft gelegd op het oplossen van een conflict in plaats van te procederen.

Met haar visie en kennis is Joyce de ideale trainer voor de Masterclass De nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief btw, €495 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. Ongeveer een week van te voren ontvangt u de zoomlink. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kunt u zich uiteraard laten vervangen door een collega. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?