Masterclass De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten Een nieuwe benadering van het arbeidsconflict

Masterclass De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten

Masterclass

Datum
Woensdag 22 juni 2022
10.00 - 16.00

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 495.00 (ex btw)

Accreditatie
advocaten 5 PO punten;
mediators 5 PE punten (MfN categorie 1a) en
arbeidsdeskundigen 2 PE punten.
 

Afgelopen dinsdag 12 april is de 7e versie van  de Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten verschenen. In deze versie van de werkwijzer staat het conflict centraal. Vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen, wordt niet alleen ingegaan op het beheersen van een arbeidsconflict en de rol van de bedrijfsarts daarbij, maar ook wordt uitvoerig ingegaan op het voorkómen van arbeidsconflicten.

Het aantal arbeidsconflicten is de afgelopen jaren bepaald niet afgenomen tijdens de Corona pandemie. Arbeidsconflicten zijn er in alle soorten en maten. Het overkoepelende kenmerk is dat ze gigantisch veel schade berokkenen aan de betrokken partijen. Op welke wijze kan je conflicten herkennen, voorkomen of in een vroegtijdig stadium in de kiem smoren?

Al jaren wordt er veel energie gestoken in het formuleren van de beste aanpak bij een conflict. De Stecr Werkwijzer is er één waar UWV en de rechtspraak grote waarde aan hechten.

De werkwijzer is volledig geüpdate en in lijn gebracht met de huidige tijdgeest:

  • Het conflict staat centraal
  • Alle betrokken partijen zijn onderdeel van de oplossing!
  • Geen juridisering
  • De nadruk ligt op preventie
  • Het goede gesprek is cruciaal

Zo beoogt de werkwijzer tegenstrijdige adviezen tussen verschillende betrokken professionals zoveel mogelijk te voorkomen en geeft duidelijkheid over de bevoegdheden, de taken en de rollen van in dit veld opererende professionals. Denk aan de huisarts die zijn patiënt (in de rol van werknemer) adviseert ‘even afstand te nemen’, terwijl de bedrijfsarts het juist van belang acht dat de werknemer met de werkgever in gesprek gaat.

Hoe vertaalt zich deze nieuwe richtlijn naar de praktijk? Dat is onderwerp van deze Masterclass. Een absolute must voor iedereen die werkzaam is in HR, Arbo, mediation, advocatuur, bedrijfsgeneeskunde en het arbeidsrecht. Het is bovendien een unieke mogelijkheid voor alle professionals in het werkveld om met elkaar in contact te komen en de verschillende zienswijzen op één lijn te krijgen.

Voor het volgen van deze opleiding krijgen:
advocaten 5 PO punten;
mediators 5 PE punten (MfN categorie 1a) en
arbeidsdeskundigen 2 PE punten.

WW AC 7 foto.jpg: JPEG afbeelding (89 KB)