Masterclass De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten Een nieuwe benadering van het arbeidsconflict

Masterclass De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten

Masterclass

Datum
Woensdag 28 september 2022
10.00 - 16.00

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 495.00 (ex btw)

Accreditatie
arbeidsdeskundigen 2 PE punten.
 

Dinsdag 12 april is de 7e versie van  de Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten verschenen. In deze versie van de werkwijzer staat het conflict centraal. Vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen, wordt niet alleen ingegaan op het beheersen van een arbeidsconflict en de rol van de bedrijfsarts daarbij, maar ook wordt uitvoerig ingegaan op het voorkómen van arbeidsconflicten.

Het aantal arbeidsconflicten is de afgelopen jaren bepaald niet afgenomen tijdens de Corona pandemie. Arbeidsconflicten zijn er in alle soorten en maten. Het overkoepelende kenmerk is dat ze gigantisch veel schade berokkenen aan de betrokken partijen. Op welke wijze kan je conflicten herkennen, voorkomen of in een vroegtijdig stadium in de kiem smoren?

Al jaren wordt er veel energie gestoken in het formuleren van de beste aanpak bij een conflict. De Stecr Werkwijzer is er één waar UWV en de rechtspraak grote waarde aan hechten.

De werkwijzer is volledig geüpdate en in lijn gebracht met de huidige tijdgeest:

 • Het conflict staat centraal
 • Alle betrokken partijen zijn onderdeel van de oplossing!
 • Geen juridisering
 • De nadruk ligt op preventie
 • Het goede gesprek is cruciaal

Zo beoogt de werkwijzer tegenstrijdige adviezen tussen verschillende betrokken professionals zoveel mogelijk te voorkomen en geeft duidelijkheid over de bevoegdheden, de taken en de rollen van in dit veld opererende professionals. Denk aan de huisarts die zijn patiënt (in de rol van werknemer) adviseert ‘even afstand te nemen’, terwijl de bedrijfsarts het juist van belang acht dat de werknemer met de werkgever in gesprek gaat.

Hoe vertaalt zich deze nieuwe richtlijn naar de praktijk? Dat is onderwerp van deze Masterclass. Een absolute must voor iedereen die werkzaam is in HR, Arbo, mediation, advocatuur, bedrijfsgeneeskunde en het arbeidsrecht. Het is bovendien een unieke mogelijkheid voor alle professionals in het werkveld om met elkaar in contact te komen en de verschillende zienswijzen op één lijn te krijgen.

Arbeidsdeskundigen krijgen 2 PE punten voor het volgen van deze Masterclass.

WW AC 7 foto.jpg: JPEG afbeelding (89 KB)

09.30 Welkom met koffie

10.00 De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten, versie 7

 • Nieuw perspectief op het arbeidsconflict
 • Het arbeidsconflict centraal
 • Aandacht voor preventie (als onderdeel PSA)
 • Nieuw stroomschema
 • Arbeidsconflicten zonder ziekmelding
 • Voor kantonrechters en UWV leidend zijn in hun oordeel.

10.45 De Werkwijzer aanpak

 • Eigen regie: wie draagt verantwoordelijkheid?
 • Nadruk op preventie en bespreekbaar maken
 • Belang van Het Goede Gesprek
 • Zo snel mogelijk inzet van mediation
 • Rol Bedrijfsarts

11.30 Stel jouw vraag!

11.45 Break

12.00 Juridische context

 • Wanneer is er sprake van een conflict?
 • Verzuimproblematiek
 • Sanctiemogelijkheden
 • Beëindiging arbeidsrelatie

12.30 Lunch

13.30 Hoe ga je om met conflicten in de werksituatie: een subtiel spel

 • Conflicten zijn van alle tijden
 • Ieder conflict heeft een explosie risico
 • Hoe kun je daar beleidsmatig sturing aan geven?
 • Wie neemt de verantwoordelijkheid? 
 • Welke partijen zijn daar belangrijk bij?

14.00 Preventie vormgeven

 • Met hulp van de Stecr Werkwijzer
 • Rekening houden met de organisatiecultuur
 • Leidinggevenden zijn cruciaal

15.00 Break

15.15 Sturingsinstrumenten en tips uit de praktijk

 • Hoe op tijd te interveniëren
 • Dossieropbouw voor ontslag / WIA aanvraag
 • Het juiste momentum voor mediation
 • Wees kritisch op de analyse van de bedrijfsarts
 • Strategisch omgaan met een overbelast UWV
 • En meer!

16.00 Afsluiting

Datum
Woensdag 28 september 2022

Locatie 
Gardens Business Center Oudlaen, Oudlaan 4 Utrecht

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495 per deelnemer. 
Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. Je krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Accreditatie

arbeidsdeskundigen 2 PE punten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 21 dagen voor de Masterclass. Na deze datum kun je wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen of kun je switchen naar een andere masterclass op een ander moment. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief btw, €495 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. Ongeveer een week van te voren ontvangt u de zoomlink. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kunt u zich uiteraard laten vervangen door een collega. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?