VerzuimUpdate Actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van verzuim, re-integratie en inzetbaarheid

VerzuimUpdate

Datum
Dinsdag 22 november 2022
10.00-16.30

Adres
Gardens Business Center Oudlaen Utrecht | goed bereikbaar | gratis parkeren

Prijs
€495 (ex btw)
 

Het zijn bijzondere tijden. Het systeem kraakt in z’n voegen, de ontwikkelingen vliegen je om de oren en tegelijkertijd professionaliseert het vakgebied zich!

Bij steeds meer bedrijven loopt het verzuim op: 8, 10, 16% verzuim. Het is geen uitzondering meer.

Werknemers hebben last van hoge werkdruk, schulden, thuiswerken en de nasleep van corona.

Werkgevers hebben moeite in te spelen op de veranderende omstandigheden: een tekort aan bedrijfsartsen, een traag UWV en arbeidsmarkttekorten. En mensen krijgen niet de aandacht die ze verdienen en nodig hebben. Zeker als ze uitvallen.

Het voorkomen van uitval is prioriteit. Maar vaak gaan we pas handelen als de schade al is ontstaan. Terwijl een slimme interventie had kunnen helpen. Zoals mediation, mantelzorg of een schuldhulpverlener.

Er wordt daarnaast hard gewerkt aan een gemeenschappelijke taal voor arts, arbeidsdeskundige en  casemanager. Dat is pure winst voor werkgever en werknemer!

Bij uitstek zijn het de casemanager (in taakdelegatie), de verzuimspecialist, de HR- en Arbo-managers die het verschil kunnen maken op dit complexe vakgebied.  

Vandaar voor de 10e keer de VerzuimUpdate voor deze professionals. Laat je bijpraten op dinsdag 22 november 2022. Meld je dus snel aan.

PROGRAMMA

10.00 Start programma

 10.10 Wetswijzigingen en ontwikkelingen

 • Verzuimcijfers en verzuimontwikkelingen
 • 2e jaar standaard 2e spoor, verlies recht op terugkeer bij eigen werkgever?
 • Terugloop van bedrijfs- en verzekeringsartsen
 • Hoe zit het met oordeel bedrijfsarts en WIA-claim?
 • Achterstanden UWV: handvaten voor werkgevers
 • Verzuim- en re-integratieproblematiek wordt complexer, expertise noodzakelijk
  Angelo Wiegmans | Raadgever | Bedrijfplus | Mede-auteur ‘Verzuim is uit, activering is in’

10.50 Eerste ervaringen met de nieuwe Werkwijzer Arbeidsconflicten

 • Een andere kijk op arbeidsconflicten
 • Hoeveel conflicten zijn er?
 • Hoe erg is een conflict?
 • De positieve kanten
 • De eerste ervaringen met de Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten
 • Leren met conflictueuze situaties om te gaan
  Desiree Rooze | MfN register mediator | Lid Stecr Werkgroep Arbeidsconflicten

11.30 Tijd voor koffie en thee

11.50 De Covid-situatie

 • Hoe is de Covid-situatie op dit moment?
 • Wat kunnen we zeggen over Covid en verzuimmeldingen, verzuimduur?
 • Long-Covid: schrijnende gevallen en behoefte aan verlenging re-integratie
 • Wat is de werkgevers rol?
  Tessa Kouwenhoven-Pasmooij | Bedrijfsarts | Eigenaar VitAll | Onderzoeker Herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten na COVID-19

12.30 Lunchtijd!

13.30 BAR, zo begrijpen we elkaar!

 • Naar één re-integratietaal met de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden van verzuimende werknemers
 • Met een gemeenschappelijke taal naar een betere begeleiding en meer begrip over en weer
 • Iedere beroepsgroep gebruikt andere instrumenten en bewoordingen
 • Welke professionals zijn hierbij betrokken?
 • Wat is de status?
  Clare Luymes | Senior onderzoeker | Projectleider BAR | Amsterdam UMC

14.10 Schulden en verzuim

 • Schuldenproblematiek bij medewerkers: schaamte en ontkenning liggen op de loer
 • Slapeloze nachten en onderpresteren tot uiteindelijk de ziekmelding
 • Had dit niet voorkomen kunnen worden?
 • Laat ze niet verzuipen
 • Wat kan de rol van de werkgever zijn?

14.50 Verfrissing

15.30 Mantelzorger in balans

 • Sommige mensen zorgen al tientallen jaren voor hun moeder, partner of kind
 • De combinatie werk en zorg is zwaar en kan werknemer kopje onder doen gaan 
 • Hoe herken je de signalen en de patronen?
 • Hoe maak je dit bespreekbaar? Individueel en in de organisatie
 • Wat is de weg naar ondersteuning?
  Inge Walet en Marion Smeekes | Zorgmakelaars | MZM ’t Gooi

16.10 Afsluiting

Datum
Dinsdag 22 november 2022
10.00-16.30

Adres
Gardens Business Center Oudlaen Utrecht | goed bereikbaar | gratis parkeren

Prijs
€495 (ex btw)

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De loginlink, routebeschrijving en/of andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Indien u onverwachts verhinderd bent kunt u doorschuiven of een vervanger laten deel nemen. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Wil je meer weten over ons of over de programma's? Neem dan contact op met: 06-37663274

Angelo Wiegmans

Angelo Wiegmans (1973) is raadgever voor werkgevers en specialist op het gebied van verzuim. Zijn visie is scherp en in een vroegtijdig stadium weet hij ontwikkelingen te vertalen in de praktijk.

Vanuit Bedrijf Plus helpt hij werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatie vraagstukken, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en het maken van de afweging ERD Ziektewet en WGA. Dit doet hij op zijn eigen authentieke en empathische wijze. Een uitspraak die hij vaak aanhaalt is: “Zonder wrijving, geen glans”. M.a.w. het mag soms een beetje schuren. 


Clare Luymes

Clare Luymes is senior onderzoeker bij het Amsterdam UMC en projectleider van het onderzoek naar de doorontwikkeling en onderbouwing van BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie). Daarnaast werkt zij als kennisadviseur bij Sociaal Medische Zaken, UWV. Ze heeft een achtergrond als arts en een passie voor het verbinden en het delen van kennis ten behoeve van de gezondheid van de maatschappij.


Tessa Kouwenhoven

Tessa Kouwenhoven-Pasmooij is gepromoveerd bedrijfsarts en TEDx spreker, met zowel de Nederlandse als de Australische nationaliteit. VitAll heb ik opgericht, omdat ik geloof dat iedereen vitaal kan werken door aandacht voor leefstijl en werk. Ik richt mij specifiek op vitaliteit en veerkracht van zorgprofessionals en leiders in de zorg.

De ‘way of life’ in Australië zal altijd een inspiratiebron blijven. Het is mijn tweede thuisland en een deel van mijn geneeskunde opleiding vond daar plaats, onder andere bij de Royal Flying Doctors’ Service. 

Mijn ruime ervaring als bedrijfsarts in zowel een academisch als perifeer ziekenhuis hebben doen inzien wat ziekte en werk betekenen voor de mensen. Gezondheid is het fundament van ons bestaan en de impact van ziekte is enorm. Mijn inzichten werden verscherpt toen ziekte ook mijn eigen gezin trof. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik het meer dan ooit iedereen gun om optimaal vitaal te zijn en te blijven, zowel in het werk als daarbuiten. 

In mijn praktijk geloof ik in meer aandacht voor leefstijl. Mensen voelen zich beter, energieker en pakken weer de regie over hun eigen gezondheid en werk. Ik doe dit op basis van ongeveer twintig jaar praktijkervaring en op basis van mijn proefschrift PerfectFit@Work. Ik richt mij zowel op de individu als op de werkomgeving voor de synergie tussen beiden. Mijn coachende stijl is preventief, proactief en creatief. Waar nodig zet ik mijn brede netwerk in. Ik blijf weg van de vitaliteitshype, ga buiten de gebaande paden en sta voor een onderbouwde duurzame aanpak.


Désirée Rooze

Désirée heeft zich vanaf 2001 gespecialiseerd in arbeidsmediation. Werkgevers en werknemers schakelen haar graag in wanneer er sprake is van een ziekmelding en re-integratievraagstukken, omdat haar tweede beroep arbeidsdeskundige is. De extra kennis (Wet Verbetering Poortwachter) die zij daardoor meebrengt is absoluut een pré bij mediation.

Mensen voelen zich snel veilig bij haar omdat zij vanuit een onafhankelijke positie, oordeelloos de mediationprocedure en de communicatie begeleid. Zij is een scherp observator, heeft een open houding, kan out of the box denken en luistert met  compassie en empathie. Gesprekken verlopen daardoor in een goede sfeer en tegelijkertijd wordt de zakelijke kant niet uit het oog verloren.


Ingrid Hems

Ingrid Hems (1976) is als directeur Financiën & Bedrijfsvoering werkzaam bij Ergon, een sociale werkvoorziening. Ook is zij Commissaris bij woningcorporatie Woonkwartier te Zevenbergen. Ingrid Hems heeft sinds 6 november 2018 zitting in het AIB-bestuur en is sinds 27 mei 2020 voorzitter van deze ledengroep.

Ingrid Hems richtte binnen haar bedrijf een loket op om financiële hulp te bieden aan werknemers die in de problemen raken door de prijsstijgingen. 


Inge Walet 

Inge heeft jarenlange ervaring binnen de gemeentelijke overheid als leidinggevende van diverse afdelingen. Zelf zegt zij: "Ik ben een onderzoeker, een regelaar, hou van orde scheppen in chaos. Dit doe ik het liefst voor en met mensen die dit echt nodig hebben. Van mijn passie heb ik mijn beroep gemaakt".


Marion Smeekes

Marion Smeekes is ruim 8 jaar re-integratie officer geweest bij de KLM. Haar enthousiasme verwoordt zij als volgt: "Gedreven en met oog, zorg en respect voor de gevoelens en behoeften van anderen, help ik mensen de weg te vinden en in balans te blijven".

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Indien u onverwachts verhinderd bent kunt u doorschuiven of een vervanger laten deel nemen. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.