Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV Tips & tricks en do's & don'ts

Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV

Masterclass

Datum
Woensdag 12 april 2023 | 10.00 - 16.00

Locatie
Oudlaen Utrecht

Investering 
€595 (ex btw)

2 PE punten voor arbeidsdeskundigen
Je bent het niet eens met een loonsanctie van UWV. Wat doe je?

Iedere verzuimspecialist, case- of HR-manager weet dat UWV het druk heeft, en dat er te weinig verzekeringsartsen zijn. Tel daarbij op dat de wetgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid uitermate complex is. Als je twijfelt aan een beslissing van het UWV of als je de medische beoordeling wilt (laten) toetsen, dan kun je bezwaar maken.

Maar hoe werkt dat? Hoe dien je een bezwaarschrift in, en wie heb je daarvoor nodig? Hoe ga je om met medische gegevens? En welke tips kunnen ervaren bezwaar- en beroepsjuristen jou geven?

Je leert om zelf de afweging te maken te maken of bezwaar of beroep lonend is. Maar ook hoe je het doet, op tijd en volgens de juiste procedure.

Paul Lammerts, Juridisch Casemanager en door UWV erkend bijzonder gemachtigde, geeft je gevoel voor het doen van succesvol bezwaar en beroep. Is de beslissing van UWV een loterij of toch niet? Hij doet dat aan de hand van concrete casussen en actuele voorbeelden.

Je krijgt praktische tips van de specialist van Nederland en je gaat zelf aan de slag. Wat is nou slim om te doen?

Aan het einde heb je niet alleen gelachen en getreurd, maar neem je ook nog eens een kladblok mee vol tips & tricks en do’s and don'ts.

Bezwaar en beroep: één van de drie pijlers van effectieve schadelastbeheersing.

Masterclass Bezwaar & Beroep

09.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Start Blok 1 | Gedoe bij de Poortwachter

 • Hoe is het mogelijk dat u een loonsanctie krijgt?
 • Het Reïntegratiedossier op orde?
 • Hoofdrolspelers in het proces
 • De WIA-claim
 • In bezwaar bij het UWV

Praktijkcasus I 

11.15   Pauze

11.30 Blok 2 | Hoe kan dit? | Bezwaar maken

 • Hoe ziet het traject van een bezwaarprocedure eruit?
 • Waar moet u in bezwaar op letten?
 • Tegen welke beslissingen van het UWV wordt vaak bezwaar aangetekend?

12.30 Lunch

13.30 Blok 3 | Tegenvallers en meevallers! | Vervolg Bezwaar maken
Praktijkcasus II 

14.45 Pauze

15.00 Blok 4 | In beroep & tips en tricks!

 • Wat is anders in beroep?
 • Wanneer gaat u in beroep?
 • Kansen inschatten
 • Kosten en tijd
 • Valkuilen

16.00 Afsluiting

Datum
Woensdag 12 april 2023 | 10.00 - 16.00

Locatie 
Oudlaen Utrecht

Investering
De investering voor deze masterclass bedraagt €595 (ex btw) per deelnemer. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeelden en ruimte voor inbreng voor eigen problematiek

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Indien u verhinderd bent kunt u aan een andere of volgende training mee doen. U kunt uiteraard ook iemand anders in uw plaats laten meedoen. Wilt u ons hierover aub van te voren inlichten?

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers.

Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief op social media en als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Hij is een expert die de materie met gevoel voor humor voor het voetlicht brengt.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Indien u verhinderd bent kunt u aan een andere of volgende training mee doen. U kunt uiteraard ook iemand anders in uw plaats laten meedoen. Wilt u ons hierover aub van te voren inlichten?