Masterclass De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten Een nieuwe benadering van het arbeidsconflict

Masterclass De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten

Masterclass

Datum
Donderdag 12 januari 2023
10.00 - 16.15

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 595.00 (ex btw)

Accreditatie
arbeidsdeskundigen 2 PE punten.
 

De Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten is volledig vernieuwd en gemoderniseerd. Deze 7e versie van de werkwijzer staat in het teken van preventie.

'Wees het conflict voor!' Dat betekent aan de ene kant minder conflicten en verzuimproblematiek maar aan de andere kant dat UWV en de kantonrechter strenger zullen toetsen op vroegtijdige aanpak van het conflict. Want zowel UWV als kantonrechter hechten grote waarde aan de Werkwijzer.

  • Alle betrokken partijen zijn onderdeel van de oplossing!
  • Geen juridisering
  • De nadruk ligt op vroegtijdig ingrijpen
  • Het goede gesprek is cruciaal
  • Alle rollen van belanghebbenden zijn uitgewerkt
  • Verschuilen achter een verzuimmelding kan niet meer

De Masterclass wordt gegeven door drie enthousiaste leden van de Stecr Werkgroep: Pascal Willems (arbeidsrecht advocaat), Ido van der Waal (mediator) en Annelies van den Beukel (casemanager).

Zij geven je duidelijkheid over de bevoegdheden, de taken en de rollen van in dit veld opererende professionals. Niet alleen de leidinggevende direct betrokkenen maar ook de huisarts die zijn patiënt adviseert ‘even afstand te nemen’, terwijl de bedrijfsarts het juist van belang acht dat de werknemer met de werkgever in gesprek blijft.

Donderdag 12 januari 2023 vindt deze Masterclass voor de derde keer plaats. Een must voor iedereen die werkzaam is als HR- of arbo- professional, casemanager, arbeidsdeskundige, mediator, jurist of bedrijfsarts.

Arbeidsdeskundigen krijgen 2 PE punten voor het volgen van deze Masterclass.

WW AC 7 foto.jpg: JPEG afbeelding (89 KB)