Opleiding Modern verzuimbeleid Preventie en activering

Opleiding Modern verzuimbeleid

NIEUW!

Data
Donderdag 8 juni, vrijdag 23 juni, woensdag 5 juli 2023

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen
Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht

Investering 
Opleiding €1795 (ex btw)


Voor advies of meer informatie kun je ons ook bellen 06-37663274 of mailen naar info@gezondinbedrijf.com
 

Het dominante verzuimbeleid van de afgelopen jaren was het zogenaamde 'eigen regie model'. Het idee was dat leidinggevenden de regie hebben over het verzuim en ondersteund worden door de arbodienst. Helaas werkt het niet zo. Het leidt vooral tot onduidelijkheid en verwarring. En het verzuim is nog nooit zo hoog geweest.

Er zijn maar weinig organisaties waar het verzuimbeleid goed functioneert. Hoe komt dat toch? Leidinggevenden snappen de wet- en regelgeving niet en vinden verzuim maar lastig en hebben al meer dan genoeg op hun bordje. Hierdoor ontstaat een cultuur van gedogen, fouten maken en doorschuiven naar de arbodienst.

Tijd voor verandering! In deze opleiding laten wij zien dat een modern verzuimbeleid leidt tot inzetbaarheid, helderheid en plezier bij zowel medewerker, leidinggevende als casemanager. En dat zulk beleid de knop aanzet van een inzetbaarheidscultuur. Verzuimbeleid is meer dan het volgen van de Wet Verbetering Poortwachter. Wij stellen in deze opleiding dan ook niet de wet centraal maar wel de mens, het werk en de waarde in werk. 

Denk jij ook dat de verzuimaanpak van jouw organisatie beter kan? Wordt het tijd voor een nieuwe frisse blik? Zo ja, stel je zelf dan de volgende vragen:

 1. Welk verzuimbeleid hebben wij eigenlijk? Wat en wie staat hierin centraal: wet of werk?
 2. Is ons verzuimbeleid opgesteld vanuit inzetbaarheid?
 3. Wat kost ons verzuimbeleid? Hebben wij het slim en efficiënt georganiseerd?

Met deze vragen in je achterhoofd ga je als activerende verzuimregisseur op zoek naar antwoorden die je het inzicht geven om in opbrengsten te denken. Het is bovendien zeer goed mogelijk om vanuit een menselijke aanpak efficiënt en preventief te handelen. Met als kernwoorden activering, inzetbaarheid en eigenaarschasp. En daarmee wordt het een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Hoe leuk is dat!

Je brengt in kaart wie wat zou moeten doen, welke expertise nodig is, je ontwikkelt een efficiënt en waarde creërend verzuimproces en zet iedereen in z’n kracht. Ook de externe partijen. Verzuim zal na deze opleiding nooit meer hetzelfde zijn. 

 

Module 1 | Een moderne verzuimvisie en uitgangspunten van de organisatie

Met deze module leg je de basis voor een up-to-date en modern verzuimbeleid en maak je de beweging naar (duurzame) inzetbaarheid.

Daar hoort een positieve en constructieve visie bij. Met een streng verzuimbeleid alleen ga je het niet redden. Het gaat er om dat er een inzetbaarheidscultuur ontstaat. Dat de partijen in dit proces weten wat er van ze verwacht wordt en iedereen zijn rol pakt. Ook de werknemer zelf.

Het gaat om visie, inzicht en aanpak. De aanpak moet passen bij jouw organisatie. Welke haakjes zijn er om op aan te slaan?

Een van de beste vragen om jezelf te stellen is:
Hoe zou het verzuimproces van jouw organisatie eruit zien als er geen wettelijke voorschriften (lees Poortwachter) zouden zijn?

O.a. de volgende punten komen in deze module aan de orde:

 • In hoeverre sluit het verzuimproces aan op de bedoeling van jouw organisatie?
 • Voor welk probleem is het verzuimproces een oplossing?
 • Kijk op de arbeidsrelatie; welk ‘contract’ heb je eigenlijk gesloten?
 • Wat betekent verminderde inzetbaarheid?
 • Wil je werken vanuit wetgeving of vanuit waardetoevoeging?
 • Beinvloedbaarheid van verzuim door aanpak van oorzaken en aanpak van gevolgen
 • Hoe maak je een relatie tussen de RI&E (preventie) en het proces van verzuim en inzetbaarheid?

Module 2 | Moderne verzuim architectuur

Een moderne verzuimaanpak is in lijn met de visie van jouw organisatie en het personeelsbeleid. Het gaat van verzuim, via activering naar inzetbaarheid. Natuurlijk kan dat niet in één keer, maar geleidelijk groei je naar een aanpak die menselijk en waarde creërend is. In bedrijfskundige termen werk je dan efficiënt en effectief.

Wat is het resultaat dat je wilt nastreven? Is het haalbaar en hoe ga je dat bijhouden? Je zult kengetallen en data willen hebben.

Op basis van data kun je het interne proces vorm geven. Met heldere verantwoordelijkheden, rollen en afspraken. Datzelfde doe je richting jouw externe providers.

O.a. de volgende punten komen in deze module aan de orde:

 • Is jouw personeelsbeleid ingericht op de beweging van verzuim, via activering naar inzetbaarheid?
 • Hoe is jouw bedrijfssituatie op dit moment?
 • Welke kengetallen passen bij inzetbaarheid, heb je een 0-meting?
 • Rolverdeling en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen: medewerkers, leidinggevenden, HR adviseurs, case managers, e.d.?
 • Welke afspraken maak je met externe providers?

Module 3 | De inzetbaarheidscultuur vormgeven

Een verandering van verzuim naar activering en inzetbaarheid gaat in stapjes. De visie en doelstelling zijn sleutel-elementen. Dat je de ontwikkeling in lijn laat lopen met de organisatie is ook duidelijk. Ieder bedrijf vraagt om een eigen aanpak. Jij bent hierin de regisseur die als professional de touwtjes in handen houdt.

Dat betekent ook draagvlak creëren en mens en afdeling meenemen naar een toekomst waarin werknemers zelf zo veel mogelijk sturing gaan geven aan hun inzetbaarheid.

O.a. de volgende punten komen in deze module aan de orde:

 • Welke route past bij jouw bedrijf?
 • Het is altijd maatwerk: wat heb jij als veranderaar nodig?
 • Hoe ga je de gewenste ontwikkeling in gang zetten én houden?
 • Welke mindset hoort hier bij?
 • Inzetbaarheids-/verzuimprotocollen
 • Hoe zet je de medewerker aan het stuur van zijn inzetbaarheid

Dagindeling per module:
08.45   Ontvangst met koffie en thee

09.00   Start programma
12.30   Lunch
13.30   Vervolg programma
15.00   Plan van aanpak
16.30   Afronding

Wil je meer weten of advies over de opleiding? Neem dan gerust contact op met Diederik Gallas 06-37663274 of via de mail gallas@gezondinbedrijf.com.

Gaston Dollevoet

Als partner van DEXIS Arbeid is Gaston al zo'n dertig jaar bezig om werken prettiger, leuker én effectiever te maken. Werk is immers een manier om ertoe te doen en van waarde te zijn voor anderen. Rode draad hierin is zelfregie van medewerkers, werken vanuit vertrouwen en vooral ook dat (samen) werken zin geeft aan het leven van mensen. Om te komen tot waardetoevoeging in werk, hecht ik groot belang aan wederkerigheid in arbeidsrelaties, bijvoorbeeld door naast werk ook inzetbaarheid te contracteren. Maar ook om bedrijfskundige concepten als Lean toe te passen op inzetbaarheid. Hij heeft meerdere boeken en artikelen over dit thema gepubliceerd. Daarnaast is hij al jarenlang als kerndocent verbonden aan Avans+.


Herman Evers

Herman is  sinds 1992 werkzaam in de wereld van verzuim, activering, re-integratie en inzetbaarheid. En heeft ruime ervaring in de inkomensverzekeringen, arbodienstverlening en casemanagement. Hij ontwikkelde de methodiek ‘de SOCIAAL ACCOUNTANT(r)’ waarmee de vraagstukken altijd vanuit de sociale en zakelijk kant worden belicht.  Herman is docent aan meerdere opleidingen en auteur van diverse boeken zoals ‘verzuim is uit activering is in’, ‘Activeringsgesprekken’ en ‘Inzetbaarheid als service’. Herman heeft veel gewerkt voor organisaties waar met Lean wordt gewerkt en deze werkwijze ook vertaald naar verzuim en arbodienstverlening.

Vanaf 1998 is Herman als zelfstandige werkzaam vanuit zijn bedrijf Evident bv.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je de bevestiging en factuur. Praktische informatie ontvang je uiterlijk een week van te voren.

Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
We behouden ons het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is mogelijk tot 1 maand voor aanvang. Na deze datum ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Wij zoeken altijd naar een passende oplossing.