Masterclass De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten Een nieuwe benadering van het arbeidsconflict

Masterclass De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten

Masterclass

Datum
Donderdag  25 mei 2023
10.00 - 16.15

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 595.00 (ex btw)
 

De Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten is volledig vernieuwd en gemoderniseerd. Deze 7e versie van de werkwijzer staat in het teken van preventie.

'Wees het conflict voor!' Dat betekent aan de ene kant minder conflicten en verzuimproblematiek maar aan de andere kant dat UWV en de kantonrechter strenger zullen toetsen op vroegtijdige aanpak van het conflict. Want zowel UWV als kantonrechter hechten grote waarde aan de Werkwijzer.

 • Alle betrokken partijen zijn onderdeel van de oplossing!
 • Geen juridisering
 • De nadruk ligt op vroegtijdig ingrijpen
 • Het goede gesprek is cruciaal
 • Alle rollen van belanghebbenden zijn uitgewerkt
 • Verschuilen achter een verzuimmelding kan niet meer

De Masterclass wordt gegeven door drie enthousiaste leden van de Stecr Werkgroep: Pascal Willems (arbeidsrecht advocaat), Ido van der Waal (mediator) en Annelies van den Beukel (casemanager).

Zij geven je duidelijkheid over de bevoegdheden, de taken en de rollen van in dit veld opererende professionals. Niet alleen de leidinggevende direct betrokkenen maar ook de huisarts die zijn patiënt adviseert ‘even afstand te nemen’, terwijl de bedrijfsarts het juist van belang acht dat de werknemer met de werkgever in gesprek blijft.

Deze masterclass is een must voor iedereen die werkzaam is als HR- of arbo- professional, casemanager, arbeidsdeskundige, mediator, jurist of bedrijfsarts.

WW AC 7 foto.jpg: JPEG afbeelding (89 KB)

09.30 Welkom met heerlijke koffie of thee

10.00 De nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten, versie 7

 • Nieuw perspectief op het arbeidsconflict
 • Het arbeidsconflict centraal
 • Aandacht voor preventie (als onderdeel PSA)
 • Nieuw stroomschema
 • Arbeidsconflicten zonder ziekmelding
 • Voor kantonrechters en UWV leidend zijn in hun oordeel.
  Pascal Willems | Arbeidsrechtadvocaat WVO Advocaten

10.45 De Werkwijzer aanpak

 • Eigen regie: wie draagt verantwoordelijkheid?
 • Nadruk op preventie en bespreekbaar maken
 • Belang van Het Goede Gesprek
 • Zo snel mogelijk inzet van mediation
 • Rol Bedrijfsarts
  Pascal

11.45 Break

12.00 Juridische context

 • Wanneer is er sprake van een conflict?
 • Verzuimproblematiek
 • Sanctiemogelijkheden
 • Beëindiging arbeidsrelatie
  Pascal

12.30 Lunch

13.30 Hoe ga je om met conflicten in de werksituatie?

 • Omarm het conflict
 • Conflicten zijn van alle tijden
 • Ieder conflict heeft een explosie risico
 • Hoe kun je daar praktisch sturing aan geven?
 • Het juiste moment voor mediation
 • Wie neemt de verantwoordelijkheid? 
 • Welke partijen zijn daar belangrijk bij?
  Ido van der Waal, register arbeidsmediator (MfN, VAN)

14.45 Pauze

15.00 Tips uit de praktijk van de casemanager

 • Op tijd ingrijpen
 • Wees kritisch op de analyse van de bedrijfsarts
 • Ziekmelding met een conflict (Richtlijn bedrijfsartsen nvab)
 • Dossieropbouw
 • Preventie vormgeven
 • De rol van het Protocol
 • Cultuur en leidinggevenden
  Annelies van den Beukel, Casemanager RCCM

16.00 Afsluiting

Datum
Donderdag 25 mei 2023

Locatie 

Gardens Business Center Oudlaen, Oudlaan 4 Utrecht

Investering
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €595 per deelnemer. 

Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. Je krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Accreditatie

arbeidsdeskundigen 2 PE punten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je de bevestiging en factuur. 

Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 21 dagen voor de Masterclass. Na deze datum kun je wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen of kun je switchen naar een andere masterclass op een ander moment. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Pascal Willems

Pascal Willems is als eigenaar van WVO Advocaten evenveel ondernemer als advocaat. Dat Pascal op het recht nooit is uitgekeken, is niet zo gek: zijn specialisme varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor hun medewerkers. Ook als er bij overnames of reorganisaties complexe appeltjes zijn te schillen heeft Pascal zijn mes geslepen en al voor u klaarliggen. Verder staat Pascal beroepsbeoefenaren bij als het tuchtrecht in het geding is.
Pascal geeft lezingen en trainingen en klimt hij graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij mede-auteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.
Pascal is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVAR).


Annelies van den Beukel

Annelies is sinds 2004 zelfstandig ondernemer op het gebied van personele vraagstukken. Sinds 2011 is zij aan de slag op het gebied van verzuim en re-integratie. Zij is in oktober 2014 afgestudeerd als register case- en caremanager.

Als onafhankelijk adviseur heeft zij oog voor de belangen van werkgever en werknemer en wijst werkgever en werknemer op de verantwoordelijkheden die beiden hebben in het verzuimproces. Ze gaat open en eerlijk te werk. Zij probeert oplossingen te vinden die niet standaard zijn. Zij stimuleert leidinggevenden het gesprek met medewerkers aan te gaan.

In december 2016 heeft zij het certificaat Taakdelegatie behaald. En werkt zij ook als Praktijkondersteuner van de bedrijfsarts. In  opdracht van de bedrijfsarts voert zij taken uit in verzuimbegeleiding en re-integratie.

Ze werkt met plezier samen met opdrachtgevers en hun medewerkers rond vraagstukken over belastbaarheid en werk. Belangrijke waardes hierin zijn: eerlijkheid, betrokkenheid, openheid, respect en luisteren. Haar levensmotto hierbij: Gisteren is geweest, morgen moet nog komen dus vandaag is de enige dag die we hebben om er iets van te maken!

Bezig zijn met haar vak geeft energie, daarom heeft zij meegewerkt aan de totstandkoming van de STECR werkwijzers arbeidstherapie en arbeidsconflicten.


Ido van der Waal

Al sinds mijn jeugd spelen de onderwerpen rechtvaardigheid, begrip en gelijkwaardigheid een belangrijke rol. Hiervoor opkomen is niet altijd makkelijk en wordt niet altijd gewaardeerd. Iedereen heeft een eigen idee en perspectief over wat rechtvaardig is.

Deze waarden hebben een belangrijke rol gespeeld in het kiezen voor het beroep van mediator. Het verbinden van mensen die erg verschillend denken (neurodiversiteit) vind ik bijzonder inspirerend en is volgens mij erg belangrijk in deze tijd van polarisatie en te korten op de arbeidsmarkt.

Ik ben mediator sinds 1996, mede-oprichter van de Vereniging van Arbeidsmediators Nederland (VAN) en heb veel bemiddeld in conflicten op het werk voornamelijk gericht op herstel en re-integratie van werknemers.

Mijn focus ligt op het herstellen van de dialoog (samendenken) en het verschil overbruggen tussen mensen die op zeer verschillende wijze denken. Daardoor kan er vrijer en gelijkwaardig worden gesproken over een oplossing van het probleem.

Vanaf de eerste versie en nu versie 7 van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten heb ik mij als lid van de kenniskring en als (inmiddels erelid en ex) voorzitter van de VAN. bezig gehouden met de rol van arbeidsmediation, preventie en de positieve aspecten van een arbeidsconflict.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief btw, €595 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kunt u zich uiteraard laten vervangen door een collega. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?