Masterclass De Dwarsligger Arbeidsrecht voor gevorderden

Masterclass De Dwarsligger

 

Masterclass

Datum
Donderdag 21 september 2023
10.00 - 16.15

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 495.00 (ex btw)
 

Hoe maak je van een dwarsligger, een kartrekker?

Als Casemanager, als HR manager of als leidinggevende wordt je regelmatig geconfronteerd met lastige werknemers. Dwarsliggers, wegduikers, verzuimers, grensoverschrijders, noem ze maar op. 

Soms kan een 'goed gesprek' de situatie nog redden. Maar vaak genoeg draait het uit op een juridisch spelletje of een  'loopgravenoorlog'. Dat kan heel frustrerend zijn. Je voelt je machteloos, je loopt over eieren, het lijkt alsof je niks mag. Zeker als de medewerker 'vlucht' in een ziekmelding. Dan is het essentieel is dat je jouw juridische speelruimte kent. Wat kan en mag je wel en wat moet je (zeker) niet doen.

Zelfs goede werknemers kunnen gaan disfunctioneren en dwarsliggers worden. Voor je het weet zit je in een pastelling. Leidinggevende en collega's hebben hier veel last van. Het verziekt de sfeer en het beïnvloedt de cultuur. Op tijd, adequaat en verantwoord handelen is dus vereist. De ene keer is dat arbeidsrechtelijk ingrijpen en de andere keer is dat een 'gesprek' voeren. Of allebei.

Hoe je hier constructief mee omgaat is het thema van deze Masterclass. We helpen je om aanknopingspunten te vinden die, negen van de tien keer, zorgen dat je een dwarsligger meekrijgt naar een verantwoorde oplossing. Een oplossing waar de verschillende partijen zich in kunnen vinden. 

Zo wordt een dwarsligger gebruikt om een positief resultaat te bereiken. Goed voor werknemer en werkgever. 

Twee gerenomeerde arbeidsrecht advocaten en een ervaren mediator buigen zich samen met jou over deze problematiek aan de hand van een complexe casus. Het wordt een intensieve dag! Maar wel met humor en daadkracht!

 

10.00 Start | doel van deze cursus: nooit meer onmacht en frustratie

10.10 De ‘leidinggevende’ licht de casus toe | de zaal vraagt uit en brengt de casus helder in beeld

10.45 Koffie

11.00 Wat gebeurt hier arbeidsrechtelijk?
          * Ruimte in een arbeidsrelatie
          * Rechten en plichten
          * Disfunctioneren
          * Grens overschrijdend gedrag
          Annemarie Busse | Arbeidsrechtadvocaat WVO Advocaten

12.30 Lunch

13.30 Wat zou een goed gesprek opleveren?  
          * Een zakelijke maar menselijke aanpak
          * Wat speelt hier nou echt?
          * Lukt zo'n gesprek nog in een escalerende situatie?
          Désirée Rooze | Mediator 

14.30 Thee

14.45 De juridische lijn | er strak in zitten en regie houden
          * Waarom wachten op verzuim?
          * Is er al sprake van disfunctioneren?
          * Bij verzuim: prognose medische situatie
          * Activerende sancties inzetten
          * Het dossier richting WIA
          * Of toch ontslag?
          * De afloop van deze casus
          Pascal Willems | Arbeidsrechtadvocaat WVO Advocaten

16.00     Afsluiting

Datum
Donderdag 21 september 2023

Locatie 
Gardens Business Center Oudlaen, Oudlaan 4 Utrecht

Investering
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €595 per deelnemer. 
Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. Je krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 21 dagen voor de Masterclass. Na deze datum kun je wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen of kun je switchen naar een andere masterclass op een ander moment. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Annemarie Busse

Mr. Annemarie Busse, advocaat bij WVO Advocaten in Loenen (Gld), heeft 15 jaar proces- en advieservaring op het gebied van het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij adviseert zowel werknemers als werkgevers op alle vlakken van het arbeidsrecht. Ook staat zij bestuurders en ondernemingsraden bij wanneer er vragen op het gebied van het medezeggenschapsrecht spelen.


Désirée Rooze

Désirée heeft zich vanaf 2001 gespecialiseerd in arbeidsmediation. Werkgevers en werknemers schakelen haar graag in wanneer er sprake is van een ziekmelding en re-integratievraagstukken, omdat haar tweede beroep arbeidsdeskundige is. De extra kennis (Wet Verbetering Poortwachter) die zij daardoor meebrengt is absoluut een pré bij mediation.

Mensen voelen zich snel veilig bij haar omdat zij vanuit een onafhankelijke positie, oordeelloos de mediationprocedure en de communicatie begeleid. Zij is een scherp observator, heeft een open houding, kan out of the box denken en luistert met  compassie en empathie. Gesprekken verlopen daardoor in een goede sfeer en tegelijkertijd wordt de zakelijke kant niet uit het oog verloren.


Pascal Willems

Pascal Willems is als eigenaar van WVO Advocaten evenveel ondernemer als advocaat. Dat Pascal op het recht nooit is uitgekeken, is niet zo gek: zijn specialisme varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor hun medewerkers. Ook als er bij overnames of reorganisaties complexe appeltjes zijn te schillen heeft Pascal zijn mes geslepen en al voor u klaarliggen. Verder staat Pascal beroepsbeoefenaren bij als het tuchtrecht in het geding is.
Pascal geeft lezingen en trainingen en klimt hij graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij mede-auteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.
Pascal is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVAR).

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief btw, €595 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kunt u zich uiteraard laten vervangen door een collega. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?