Masterclass De Ziektewet Risico's van de zieke flexwerker

Masterclass De Ziektewet

Datum
Donderdag 16 mei 2024

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 595.00 excl. BTW
 

De ziektewet wordt nogal eens verward met de Wet verbetering Poortwachter. Maar de ziektewet is speciaal bedoeld voor werknemers met een flexibel contract of contract voor bepaalde tijd, die ziek uit dienst gaan. Maar het kunnen ook werknemers zijn die onder het 'vangnet' vallen, bijvoorbeeld zwangere vrouwen. 

Door de toename van tijdelijke contracten stromen er meer werknemers de Ziektewet in. Sommige bedrijven hebben wel 30 tot 50% flexwerkers aan het werk. De kosten van die instroom komen volledig voor rekening van de laatste werkgever. Ook al heeft iemand maar één dag bij jouw bedrijf gewerkt!

De ziektewet kent een ander regime dan de Wet verbetering Poortwachter. Het is een onderbelichte wet die gaat over ex-werknemers die moeilijk te volgen zijn maar waar je wel 12 jaar financieel verantwoordelijk voor blijft. Dat is een serieus risico.

Veel organisaties hebben de focus liggen op de ‘standaard’ loondoorbetaling van vaste medewerkers en hebben niet in de gaten wat de Ziektewet (ZW) bij hen veroorzaakt. 

Deze Masterclass De Ziektewet helpt je de gevolgen in kaart te brengen en actie te ondernemen:

  1. Wat doe je als iemand de Ziektewet in gaat?
  2. Hoe werk je samen met UWV en externe providers?
  3. Hoe houd je zicht op de re-integratie?
  4. Wat kost een zieke oud-medewerker? 

De cursus wordt verzorgd door de ervaren Ziektewetspecialist Wendij Luijkman.

Deze Masterclass is bedoeld voor: Casemanagers, HR medewerkers en Verzuimspecialisten.

09.30 Ontvangst

10.00 De Ziektewet (ZW) algemeen
• Wat is de ZW eigenlijk? Waarom en voor wie?
• Hoe ver gaat de ‘vangnetfunctie’?
• Waarom doet de ZW werkgevers zo’n pijn?
• Hoe pak je regie en beperk je de pijn?

11.15 Koffie

11.30 ZW-Casemanagement in de praktijk
• Hoe werkt de claimbeoordeling bij ZW?
• Het onderscheid no-risk en vangnet
• De ‘taal’ van het UWV

12.00 Bijzondere situaties bij de claimbeoordeling
• Arbeidsconflict?
• Deskundigenoordeel / second opinion?
• Meerdere werkgevers: wie is verantwoordelijk?
• Proefplaatsing

13.00 Lunch

14.00 De re-integratie
• Hoe gaat het verder? Hoe blijf je in control?
• De eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWB)
• En de Toetsing Verbeterde Belastbaarheid 2e jaar (TVB2)

15.00 Maatregelenbesluit
• Wat hangt er boven jouw (werkgevers) hoofd?
• Sancties, boetes, administratieve maatregelen
15.00 Thee
15.15 Leren van ervaringen en valkuilen

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 16 mei 2024

Locatie
Gardens Business Centre Oudlaen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt € 595 (ex btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?

Deze training is zowel op locatie als online. Als corona regelgeving een live bijeenkomst onmogelijk maakt, schakelen we uiteraard volledig over op online. 

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heeft u nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met: 06-37663274

Wendij Luijkman

Wendij is dé specialist op het gebied van de Ziektewet. Van 2002 tot 2016 is Wendij werkzaam geweest bij UWV. Door haar ervaring in diverse functies binnen de Ziektewet UWV  heeft zij veel praktijkkennis opgedaan als uitvoerder van de Ziektewet. Wendij was betrokken bij de Ziektewetadministratie, Ziektewetclaimbeoordelingen, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding in de Ziektewet. Als mentor heeft zij intern bij UWV veel mensen opgeleid, trainingen en presentaties gegeven en was zij veelal betrokken bij werkgroepen om beleid te bepalen.

Sinds 2016 is Wendij werkzaam in de private sector en vervult zij de functie Casemanager ZW voor de eigenrisicodragers. Vanaf maart 2019 is zij werkzaam bij Advance BV als Inzetbaarheidsspecialist/Casemanager ZW.

Aanmelden voor Masterclass De Ziektewet

Voer uw naam en e-mailadres in. Hierna ontvangt u een e-mail waarmee u uw aanmelding definitief kan maken.