Post HBO Opleiding Casemanager Verzuim | Crov® Schadelastbeheersing door mensgericht handelen bij verzuim

Post HBO Opleiding Casemanager Verzuim | Crov®

Opleiding - Post HBO 

Datum
Start donderdag 19 september 2024
donderdag 26-09|donderdag 03-10|donderdag 10-10|woensdag 16-10| donderdag 07-11|donderdag 14-11|donderdag 28-11|donderdag 05-12|donderdag 12-12 | Examen 9 januari 2025 | Diploma uitreiking 23 januari 2025 

Dagindeling
10.00 - 12.30 | lunch | 13.30 - 16.30

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Oudlaan 4, Utrecht

Prijs 
€3.495 (ex btw)
Inclusief documentatie, catering, begeleiding en examen.
 

Met deze opleiding word je een modern geschoolde Casemanager Verzuim. Het diploma geeft recht op de titel Crov®. Na het behalen van het diploma kun je je inschrijven bij de RNVC, de beroepsverening voor casemanagers.

Crov® is de titel voor de Casemanager Regie op Verzuim. De 'gewone' ofwel de 'proces' casemanager, die niet in taakdelegatie werkt. Wil je wel in taakdelegatie werken schrijf je dan in voor de opleiding Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®).

Tijdens de opleiding Casemanager Verzuim leer je in eerste instantie de harde kant van wet- en regelgeving en vervolgens hoe je mensen in beweging krijgt. Volgens het Poortwachterproces, maar mensgericht. Je werkt bovendien aan je eigen persoonlijke ontwikkeling, zodat je effectiever wordt naar de diverse betrokken partijen.

Als casemanager ben je de spin in het web, je weet aan welke touwtjes getrokken moet worden en wat nodig is om verbinding te maken met alle partijen. Na deze opleiding heb jij het zelfvertrouwen om daadkrachtig te opereren op dit complexe speelveld.

Deze complete en overzichtelijke opleiding bestaat uit 10 modules. 

Na aanmelding ontvang je direct de Verzuim- en re-integratiegids In 10 hoofdstukken door de regeljungle rond ziekte en verzuim. Het veelgebruikte en zeer leesbare boek voor verantwoord casemanagement. Een uitgave van Gezond in Bedrijf. 

Voor wie?
Iedereen die op een modern wijze mensgericht wil werken als casemanager verzuim of diegene die als verzuimspecialist zijn of haar kennis wil verrijken. In de verzuimwereld bestaan er vele namen voor 'gewone' casemanagers zoals inzetbaarheidsadviseur, re-integratiesecialist, verzuimcoach, werkvermogenspecialist. Hoe je jezelf noemt is één ding maar wij vinden het vooral belangrijk dat je de juiste ondergrond hebt. 

Hobéon
Onze opleiding is door Hobéon Crov® geaccrediteerd op post HBO-niveau.

Twee citaten uit het rapport:
"Studenten en alumni ervaren de opleiding als zeer prettig. De persoonlijke aandacht en het interactieve karakter spreken hen erg aan.''
"Bedrijven zijn zeer tevreden over de opleiding en de bagage die de studenten mee krijgen. Dit sluit goed aan op de praktijk. Zij geven aan dat studenten duidelijk meer assertiviteit en zelfvertrouwen uitstralen na afronding van de opleiding." 

Wat studenten van de opleiding vinden:

"Leukste opleiding die ik tot nu toe gevolgd heb. En dat waren er best wat." Rob Oostenrijk, Adviseur Arbeid & Gezondheid, Tigra Utrecht

"Bedankt voor alles, vond het echt een onwijs leuke periode. Veel geleerd en gedaan! Top geregeld. Bedankt!" Sophie van Diest, Adviseur verzuim & inzetbaarheid, ttif & arbo

"Met veel enthousiasme en plezier ben ik aan de opleiding begonnen en heb ik geen moment spijt gehad. Het is verbazingwekkend wat er nog allemaal aan kennis te vergaren is. Ik dacht al veel te weten maar tijdens de opleiding ontdekte ik hoe breed het kennisvlak is op het gebied van verzuim. De opleiding casemanager in taakdelegatie is voor mij van grote toegevoegde waarde geweest." Malika Kissane-Fakir, WIA specialist/casemanager, Nationale Nederlanden

"De opleiding Casemanager Verzuim in Taakdelegatie heeft mij verrast en verleid. Verrast op de wijze waarop er vorm is gegeven aan de lessen en hoe goed de inhoud van de lessen ons leert en verleidt om ook op een andere manier te kijken naar en om te gaan met verzuim. Dit alles mede door de stimulerende trainers en trainsters met verschillende expertises. 
Werken in Taakdelegatie geeft je extra mogelijkheden om je kennis en kunde in te zetten bij de ondersteuning van de bedrijfsarts! Het zorgt er mede voor dat je het verzuim veelal kunt verkorten, en wie wenst dat nou niet!!" Hanneke Ham, Caremanager, Verzuimwijzer

''Hartelijk dank voor de goede feedback op het examen en ook voor alle begeleiding en training. Met trots wil ik aangeven dat ik afgelopen maanden op een zeer prettige manier heb kunnen deelnemen aan de opleiding RCMT® en zal Gezond in Bedrijf Business School dan ook van harte aanbevelen. Top!' Paul Panday, RCMT®, Inzetbaarheidscoach, Zorg van de Zaak

 

Module 1 | Samenwerken met de bedrijfsarts 
De rol van de arbodienst en de bedrijfsarts, samenwerken met de BA, verschil 'gewoon' casemanagement en taakdelegatie,  verplichtingen en verantwoordelijkheden. De medische kant versus de juridische relatie tussen werknemer en werkgever.

Leerdoelen:

 • Je weet wat de rol van de arbodienst en de bedrijfsarts is
 • Je weet hoe je op een constructieve manier met de bedrijfsarts om kunt gaan
 • Je leert onderscheid maken tussen medisch en niet medisch
 • Je leert het verschil met taakdelegatie
 • Je leert een casus vanuit je eigen rol te begeleiden

Module 2 | Verzuim & Arbeidsrecht 
De arbeidsovereenkomst, zieke werknemer en BW, arbeidsconflict, vangnet, activerende instrumenten, passende arbeid, ontslag, Complicaties. Casussen.

Leerdoelen:

 • Je leert de basis van het arbeidsrecht met focus op verzuim
 • Je kunt op het juiste moment de juiste juridische activering inzetten
 • Je leert de Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten inzetten
 • Je leert doorpakken bij re-integratie, passende arbeid, 2e spoor en de mogelijkheid van ontslag beoordelen

Module 3 | De loonsanctie voorkomen
WVP, Procesgang 1e en 2e ziektejaar, Werkwijzer Poortwachter, AVG, Regeling De zieke werknemer, de loonsanctie, UWV, deskundigenoordeel, second opinion, B&B, Casus: Wat maakt een dossier UWV-proof?

Leerdoelen:

 • Je leert de ins en outs van Poortwachter (WVP)
 • Je leert de beperkingen voortvloeiende uit de privacy wetgeving
 • Je leert een UWV-proof dossier maken en hoe te handelen na een loonsanctie

Module 4 | De essentie van verzuimbeleid en de rol van case management 
De complexiteit, het veld, de spelers, de cruciale rol van casemanagement, infrastructuur, inrichting, schadelastbeheersing, mensbeeld, visie, werksfeer, leidinggevenden, organisatiecultuur, waarde toevoegen. ‘Stelling; Je krijgt het verzuim dat je verdient’

Leerdoelen:

 • Je begrijpt de complexiteit en de dynamiek van de verzuimwereld
 • Je snapt het verzuim- en Poortwachter-proces
 • Je kunt de betrokken partijen benoemen
 • Je kent de specifieke rol en positie van de casemanager
 • Je snapt het belang van een goede verzuiminfrastructuur
 • Je weet wat de gevolgen zijn van verzuim op werknemer en werkgever
 • Je kunt verzuimproblematiek vertalen naar organisatiecultuur en het gedrag van mensen

Module 5 |Het goede verzuimgesprek: de basis leggen 
Een goed gesprek is het halve werk. Wat is er nodig zo'n gesprek? Begrip, herkennen, verbinding maken, open staan, vertrouwen geven.
Oefenen.

Leerdoelen:

 • Je leert hoe je mensen kunt bereiken
 • Je leert een basis te leggen voor een goed gesprek
 • Je kunt interventies inzetten om de juiste dialoog te voeren
 • Je leert de principes onder communicatie

Module 6 | Verzuimcijfers en -kosten 
Twee jaar loondoorbetaling, interventies, inzet deskundigen, WGA premieverhoging zorgen voor hoge kosten. Wat kost een dag verzuim? Essentieel inzicht voor effectief casemanagement. Want het bepaalt een groot gedeelte van de speelruimte.

Leerdoelen:

 • Je kunt verzuimcijfers boven water halen
 • Je snapt hoe ze berekend zijn
 • Je kent het verschil tussen proces en resultaat
 • Je kunt cijfers interpreteren en vertalen naar advies
 • Je kunt een individuele kosten-baten afweging maken

Module 7 | De impact van de WIA wetgeving op werkgever en werknemer | (ochtend 09.30-12.00) | online
De opbouw van de WIA. Gevolgen voor werkgever en werknemer.

Leerdoelen:

 • Je snapt de WIA-wetgeving
 • Je kent de opbouw van de WIA en de betekenis voor de verzuimpraktijk
 • Je kunt globaal berekenen wat een individuele uitkering wordt
 • Je kunt globaal de schadelast van de werkgever berekenen
 • Je bent je bewust van de impact van verzuimbegeleiding op de financiële gevolgen voor zowel werknemer als werkgever

Module 8 | Jouw bijdrage aan inzetbaarheid 
Verzuim is niet zwart-wit. De mens, de regels, de overtuigingen, de organisaties en het UWV. Wat triggert je in het verzuim vakgebied? Wat vind je lastig op het vakgebied? Waar ben je goed in? Wat heb jij zelf te bieden? Wat is jouw toegevoegde waarde?

Leerdoelen:

 • Je ziet de rode draad van de opleiding
 • Je leert op je zelf te reflecteren
 • Je begrijpt dat verzuim een oplossing is voor een probleem
 • Je leert door de casus heen te kijken
 • Je helpt vanuit een objectieve houding


Module 9 | 
Het echte verzuimgesprek: sturing geven | 24 november 2022
Sturing geven en beweging krijgen. Je eigen rol daarin en gebruik maken van de dynamiek van iemands sterke punten.

Leerdoelen:

 • Je leert hoe jij bent en wat jouw voorkeur stijl is
 • Je kunt inschatten welke stijl jouw gesprekspartner heeft en hoe je daar op aansluit
 • Je leert de besproken elementen in samenhang in te zettenJe krijgt de handvatten aangereikt om iemand zelf in beweging te laten komen

Module 10 | Bouwen aan werkvermogen en inzetbaarheid 
Verzuim loskoppelen van ziekte, triage, je hoeft niet ziek te zijn om te verzuimen, bouwen aan werkvermogen, blijven nadenken, casussen.

Leerdoelen:

 • Je begrijpt dat verzuim verschillende oorzaken kan hebben
 • Je leert medische en niet-medische oorzaken te scheiden
 • Je leert een casus aan te pakken
 • Je leert een Plan van Aanpak te formuleren
 • Je leert de bedrijfsarts in te zetten wanneer dat nodig is
 • Je leert sturen op werkvermogen en inzetbaarheid
 • Je herkent belemmerende factoren in de re-integratie en kan daarop acteren

Examen tot Crov® 
14.00- 16.00

Dagindeling per module: online/live
10.00 - 12.30 | lunch | 13.30 - 16.30

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je andere vragen over de opleiding? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274.

 

Na het behalen van het examen kun je als Crov® in het register van de RNVC worden opgenomen. En mag je de titel dragen. 

Het vakgebied van de de Casemanager Verzuim is complex en divers. Het omvat veel disciplines zoals: arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, geneeskunde, verzuimkosten, psychologie, ergonomie en gespreksvaardigheden.

Er is een strikt onderscheid tussen mensen die in taakdelegatie werken en mensen die dat niet doen. Dat zijn de 'gewone casemanagers' die de verzuimende medewerker begeleiden op het niet-medische vlak. Deze casemanager kan zowel bij een werkgever als bij een arbodienst werken. Dit onderscheid medisch / niet-medisch wordt opgelegd door de AVG (privacy wetgeving). Desalniettemin heeft een gewone casemanager veel mogelijkheden om een casus in beweging te krijgen en/of te houden. 

De diverse verzuimprofessionals zijn een spin in het web die vanaf de ziekmelding invloed hebben op de terugkeer naar werk van de zieke werknemer. Over het algemeen ziet de Casemanager Verzuim er op toe dat de procesgang, vastgelegd in de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar (Poortwachter) wordt bewaakt en dat er tevens een volledig verzuim- en reïntegratiedossier wordt aangelegd dat ‘UWV-proof’ is.

Tot het takenpakket behoort het inzetten en aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen, sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen, het maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau, het maken van een verzuimscan op organisatieniveau. En het overleggen met de werkgever over te voeren (preventieve) beleid en het maken van afspraken over de dienstverlening. 

De nascholing wordt verzorgd door de RNCV. www.rnvc.nl

 

Waar staat Gezond in Bedrijf voor
De Register Casemanager Verzuim (Crov®) en de Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) handelen professioneel, betrouwbaar, eerlijk, doortastend en met oog voor alle belanghebbenden. Boven alles staat de menselijke factor centraal. We streven daarin naar veiligheid, vertrouwen en verbinding. Een stevige basis om mens en organisatie verder te helpen. 

Sanne Hamers

Sanne heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en zich in de loop der jaren steeds meer verdiept in verzuim. Vanuit het perspectief van de mens, maar ook vanuit de organisatie.

Sanne is een analyticus met visie in huis. Haar intuïtie laat haar zelden in de steek, al onderbouwt zij die graag met feiten. Haar klanten noemen haar eerlijk en zeggen ‘what you see is what you get’.

Haar kennis van relevante wet- en regelgeving is bovengemiddeld. Maar ook voor het (financiële) rekenwerk rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid deinst zij niet terug.

Haar werkstijl? Warm waar het kan en zakelijk waar het moet.


Annemarie Busse

Mr. Annemarie Busse, advocaat bij WVO Advocaten in Loenen (Gld), heeft 15 jaar proces- en advieservaring op het gebied van het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij adviseert zowel werknemers als werkgevers op alle vlakken van het arbeidsrecht. Ook staat zij bestuurders en ondernemingsraden bij wanneer er vragen op het gebied van het medezeggenschapsrecht spelen.


Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers.

Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief op social media en als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Hij is een expert die de materie met gevoel voor humor voor het voetlicht brengt.


Sandra Niezink

Succes vraagt om emotioneel intelligente en creatieve mensen die over sociale en emotionele vaardigheden beschikken en mentaal gezond zijn. In de 21ste eeuw worden visie, beïnvloeding en het vermogen om waardevolle relaties aan te gaan steeds belangrijker. Het zijn de zachte succesfactoren die je helpen om jezelf te kunnen leiden om te ontwikkelen en te groeien. En het zijn dezelfde factoren die grote impact hebben op mensen die je tegenkomt in je werk en daarbuiten.

In mijn trainingen, workshops, presentaties en sessies gaat het in essentie over JOU ... in relatie tot je team, je taak en je (werk)omgeving. Daarin gaat het over mindset en gedrag, passie en daadkracht.

Vergroot de kwaliteit van je denken, handelen en communiceren.

 • Leer moedige gesprekken te voeren vanuit vertrouwen.
 • Leer met andere ogen te kijken naar problemen en onverwachte oplossingen te bedenken.
 • Leer met de ogen van anderen naar jezelf te kijken en word je bewust van je onbewuste opvattingen en gedrag.

Eliane van Beukering

De rode draad in de loopbaan van Eliane is het begeleiden van mensen op en naar de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft zij al veel ervaring opgedaan in diverse functies zoals project manager werkgelegenheid, operationeel manager van een opleidingscentrum, HR manager en loopbaan- en mobiliteitsadviseur.

De laatste jaren is zij werkzaam als sociaal bedrijfskundig adviseur. Zij draagt daarmee bij aan de verdere professionalisering van inzetbaarheid binnen organisaties in de breedste zin van het woord. Door haar brede kennis van re-integratie, inzetbaarheid en sociale zekerheid, is Eliane een serieuze gesprekspartner. Tot haar werkzaamheden horen onder andere het monitoren, onderzoeken en beoordelen van (organisatie brede) inzetbaarheidsvraagstukken en het (on)gevraagd adviseren van directie op dit gebied.

Onlangs heeft zij het boek In 10 stappen een succesvolle 2e-spoorcoach geschreven. Waarin het 2e spoor een positieve lading krijgt en voor werknemer en werkgever een route is met een zonnig doel. 


Mark Droogers

Mark is Adviseur & bedrijfsarts en eigenaar van De Werkvermogen Oplossing

De werkvermogen oplossing bouwt op wat goed en bewezen is en breidt dat uit met een moderne kijk op mensen en organisaties, op fysiek & mentaal welzijn en werk. In de werkvermogen oplossing draait het om de bereidheid van werknemer en werkgever om te veranderen in het licht van werk. Op zoek naar het makkelijkste haakje voor die eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid voor de werknemer, voor een team of een organisatie. Natuurlijk is iedere situatie uniek, door de mensen, de omgeving, wat er aan vooraf ging en waar het naartoe gaat. Toch kent iedere situatie ook vaste patronen. Zo'n patroon helpt om, ondanks de verschillen, situaties beter te begrijpen. En de kans groter te maken dat de beste oplossing boven komt.

Mark werkt bij verschillende arbodiensten en werkgevers als bedrijfsarts en stafarts, maar is ook betrokken bij nieuwe initiatieven op het gebied van e-learnings en AI-toepassingen. 


Wendel Slingerland

Bijna 25 jaar geleden afgestudeerd als arts. Daarna bewogen en zoekende jaren als keuringsarts bij de politie, medisch manager bij een farmaceut, docent medische kennis bij een ROC en redacteur/verslaggever/programmamaker medische programma's radio en TV in Kenia en Nederland.
Sinds 2002 bestemming gevonden en met veel plezier werkzaam als bedrijfsarts-adviseur. Mijn ultieme doel is dat het jou lukt om je eigen regie te pakken en je eigen invloed te gaan uitoefenen op je gezondheid en kwaliteit van leven.

Een pad ontstaat door erop te lopen...

Aanmelden voor Post HBO Opleiding Casemanager Verzuim | Crov®

Voer uw naam en e-mailadres in. Hierna ontvangt u een e-mail waarmee u uw aanmelding definitief kan maken.