Verkorte Post HBO Opleiding Taakdelegatie | RCMT® Ik heb al Crov of Rov en wil Casemanager in Taakdelegatie (RCMT) worden

Verkorte Post HBO Opleiding Taakdelegatie | RCMT®

Verkorte opleiding - Post HBO

Datum
Start donderdag 3 oktober 2024
03-10|10-10|21-11|28-11|05-12|19-12 Examen 9 januari 2025 | Diploma uitreiking 23 januari 2025 

Dagindeling
10.00 - 12.30 | lunch | 13.30 - 16.30

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Oudlaan 4, Utrecht

Prijs 
€1.995 (ex btw)
Inclusief documentatie, catering, begeleiding en examen.
 

Veel casemanagers verzuim (Crov of Rov) hebben de afgelopen jaren de omschakeling gemaakt naar casemanager in taakdelegatie of willen zowel het één als het ander doen. 

Als je de titel Crov of Rov hebt kun je met deze opleiding het diploma RCMT® behalenNa het behalen van het diploma kun je je inschrijven bij de RNVC, de beroepsverening voor casemanagers. Het is een verkorte opleiding.

De Casemanager in taakdelegatie werkt onder supervisie van een bedrijfsarts. Deze casemanagers worden ook wel taakgedelegeerde of Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) genoemd. Een casemanager in taakdelegatie is meer inhoudelijk met verzuimcasussen bezig. En neemt de bedrijfsarts veel werk uit handen, zodat deze zich kan toeleggen op complexe zaken.

Je leert hoe verrijkend de samenwerking met een bedrijfsarts is en hoe je met hem of haar goede afspraken maakt. Waar liggen de grenzen? Wat doe je wel en waar schakel je zijn of haar hulp in? Hoe doe je een intake gesprek? Maar je leert ook wat de wet- en regelgeving is rond verzuim en misschien wel het belangrijkste: hoe je mensen in beweging krijgt! 

Met deze opleiding van 6 modules word je een modern geschoolde Casemanager in TaakdelegatieNa aanmelding ontvang je direct de Verzuim- en re-integratiegids In 10 hoofdstukken door de regeljungle rond ziekte en verzuim. Het veelgebruikte en zeer leesbare boek voor verantwoord casemanagement. Een uitgave van Gezond in Bedrijf.  

Voor wie?
Iedereen die de titel Crov of Rov heeft en ook in taakdelegatie wil kunnen werken.

Hobéon
Onze opleiding is door Hobéon Crov® en RCMT® geaccrediteerd op post HBO-niveau.

Twee citaten uit het rapport:
"Studenten en alumni ervaren de opleiding als zeer prettig. De persoonlijke aandacht en het interactieve karakter spreken hen erg aan.''
"Bedrijven zijn zeer tevreden over de opleiding en de bagage die de studenten mee krijgen. Dit sluit goed aan op de praktijk. Zij geven aan dat studenten duidelijk meer assertiviteit en zelfvertrouwen uitstralen na afronding van de opleiding." 

Wat studenten van de opleiding vinden:

"Leukste opleiding die ik tot nu toe gevolgd heb. En dat waren er best wat." Rob Oostenrijk, Adviseur Arbeid & Gezondheid, Tigra Utrecht

"Bedankt voor alles, vond het echt een onwijs leuke periode. Veel geleerd en gedaan! Top geregeld. Bedankt!" Sophie van Diest, Adviseur verzuim & inzetbaarheid, ttif & arbo

"Met veel enthousiasme en plezier ben ik aan de opleiding begonnen en heb ik geen moment spijt gehad. Het is verbazingwekkend wat er nog allemaal aan kennis te vergaren is. Ik dacht al veel te weten maar tijdens de opleiding ontdekte ik hoe breed het kennisvlak is op het gebied van verzuim. De opleiding casemanager in taakdelegatie is voor mij van grote toegevoegde waarde geweest." Malika Kissane-Fakir, WIA specialist/casemanager, Nationale Nederlanden

"De opleiding Casemanager Verzuim in Taakdelegatie heeft mij verrast en verleid. Verrast op de wijze waarop er vorm is gegeven aan de lessen en hoe goed de inhoud van de lessen ons leert en verleidt om ook op een andere manier te kijken naar en om te gaan met verzuim. Dit alles mede door de stimulerende trainers en trainsters met verschillende expertises. 
Werken in Taakdelegatie geeft je extra mogelijkheden om je kennis en kunde in te zetten bij de ondersteuning van de bedrijfsarts! Het zorgt er mede voor dat je het verzuim veelal kunt verkorten, en wie wenst dat nou niet!!" Hanneke Ham, Caremanager, Verzuimwijzer

''Hartelijk dank voor de goede feedback op het examen en ook voor alle begeleiding en training. Met trots wil ik aangeven dat ik afgelopen maanden op een zeer prettige manier heb kunnen deelnemen aan de opleiding RCMT® en zal Gezond in Bedrijf Business School dan ook van harte aanbevelen. Top!' Paul Panday, RCMT®, Inzetbaarheidscoach, Zorg van de Zaak

 

Module 1 | Samenwerken met de bedrijfsarts 
De rol van de arbodienst en de bedrijfsarts, samenwerken met de BA, taakdelegatie, triage, verplichtingen en verantwoordelijkheden. De medische kant versus de juridische relatie tussen werknemer en werkgever.

Leerdoelen:

 • Je weet wat de rol van de arbodienst en de bedrijfsarts is
 • Je weet hoe je op een constructieve manier met de bedrijfsarts om kunt gaan
 • Je leert onderscheid maken tussen medisch en niet medisch
 • Je leert het strikte onderscheid tussen wel of niet in taakdelegatie werken
 • Je leert een casus vanuit je eigen rol te begeleiden

Module 2 | Het goede verzuimgesprek: de basis leggen 
Wat is er nodig voor een goed gesprek? Begrip, herkennen, verbinding maken, open staan, vertrouwen geven.
Oefenen.

Leerdoelen:

 • Je leert hoe je mensen kunt bereiken
 • Je leert een basis te leggen voor een goed gesprek
 • Je kunt interventies inzetten om de juiste dialoog te voeren
 • Je leert de principes onder communicatie

Module 3 | Omgaan met psychisch verzuim en vage klachten 
Hoe kijk jij naar mensen met psychische klachten? Wat zijn de meest voorkomende psychische klachten? Herkennen, bespreken en aanpakken. Casussen en voorbeelden.

Leerdoelen:

 • Je snapt de omvang van de psychisch verzuimproblematiek
 • Je leert mentale klachten te duiden
 • Je krijgt handreikingen om ze te herkennen en vervolgstappen te zetten
 • Je leert het belang van tijdig handelen en doorverwijzen

Module 4 | Bouwen aan werkvermogen en inzetbaarheid 
Verzuim loskoppelen van ziekte, triage, je hoeft niet ziek te zijn om te verzuimen, bouwen aan werkvermogen, blijven nadenken, casussen.

Leerdoelen:

 • Je begrijpt dat verzuim verschillende oorzaken kan hebben
 • Je leert medische en niet-medische oorzaken te scheiden
 • Je leert een casus te ontrafelen en aan te pakken
 • Je leert een Plan van Aanpak te formuleren
 • Je leert de bedrijfsarts in te zetten wanneer dat nodig is (triageren)
 • Je leert sturen op werkvermogen en inzetbaarheid
 • Je herkent belemmerende factoren in de re-integratie en kan daarop acteren

Module 5 | Het echte verzuimgesprek: sturing geven
Sturing geven en beweging krijgen. Je eigen rol daarin en gebruik maken van de dynamiek van iemands sterke punten.

Leerdoelen:

 • Je leert hoe jij bent en wat jouw voorkeur stijl is
 • Je kunt inschatten welke stijl jouw gesprekspartner heeft en hoe je daar op aansluit
 • Je leert de besproken elementen in samenhang in te zetten
 • Je krijgt de handvatten aangereikt om iemand zelf in beweging te laten komen

Module 6 | Taakdelegatie in de praktijk 
Wat betekent het in de praktijk om te werken als casemanager in taakdelegatie?

Leerdoelen:

 • Je leert werken met de bedrijfsarts
 • Samen kijken naar casuïstiek
 • Je leert triage vragen te stellen
 • Je leert jouw bevindingen te noteren
 • Bouwen aan vertrouwen

Examen RCMT® 
14.00- 16.00

Dagindeling per module: online/live
10.00 - 12.30 | lunch | 13.30 - 16.30

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je andere vragen over de opleiding? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274.

Na het behalen van het examen kun je je inschrijven als Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) in het register van de RNVC. En mag je de titel dragen. 

Het vakgebied van de Casemanager in Taakdelegatie, de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) of de Casemanager Verzuim is complex en divers. Het omvat veel disciplines zoals: arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, geneeskunde, verzuimkosten, psychologie, ergonomie en gespreksvaardigheden.

De Casemanager in Taakdelegatie en de POB werken over het algemeen bij een arbodienst of als ZZP'er. Professionals die in taakdelegatie werken doen dat samen met een bedrijfsarts. Zij nemen onder strenge  voorwaarden taken over van de bedrijfsarts. Hiermee worden zowel bedrijfsarts als werkgever ontlast en ondersteund.

Er is een strikt onderscheid tussen mensen die in taakdelegatie werken en mensen die dat niet doen. Dat zijn de 'gewone casemanagers' die alleen over niet-medische zaken mogen praten en de verzuimende medewerker begeleiden op het niet-medische vlak. Deze casemanager kan zowel bij een werkgever als bij een arbodienst werken.
Dit onderscheid medisch / niet-medisch wordt opgelegd door de AVG (privacy wetgeving). 

De diverse verzuimprofessionals zijn een spin in het web die vanaf de ziekmelding invloed hebben op de terugkeer naar werk van de zieke werknemer. De CMiT/POB roept als nodig hulp in van de bedrijfsarts en andere deskundigen om de terugkeer naar werk te bespoedigen.

Over het algemeen ziet de Casemanager Verzuim er op toe dat de procesgang, vastgelegd in de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar (Poortwachter) wordt bewaakt en dat er tevens een volledig verzuim- en reïntegratiedossier wordt aangelegd dat ‘UWV-proof’ is.

Tot het takenpakket behoort het inzetten en aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen, sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen, het maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau, het maken van een verzuimscan op organisatieniveau. En het overleggen met de werkgever over te voeren (preventieve) beleid en het maken van afspraken over de dienstverlening. 

De Opleiding Casemanager (in Taakdelegatie) geeft zowel Casemanagers in taakdelegatie, POB'ers, arboverpleegkundigen  als 'gewone casemanagers', procesmanagers de ondergrond om op dit terrein doortasten te kunnen handelen. Hard op de regels, zacht op de mens. 

De nascholing wordt verzorgd door de RNCV. www.rnvc.nl

 

Waar staat Gezond in Bedrijf voor
De Register Casemanager Verzuim (Crov®) en de Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) handelen professioneel, betrouwbaar, eerlijk, doortastend en met oog voor alle belanghebbenden. Boven alles staat de menselijke factor centraal. We streven daarin naar veiligheid, vertrouwen en verbinding. Een stevige basis om mens en organisatie verder te helpen. 

Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”

Robert is directeur, bedrijfsarts en verzekeringsarts bij ZeneZ.


Sandra Niezink

Succes vraagt om emotioneel intelligente en creatieve mensen die over sociale en emotionele vaardigheden beschikken en mentaal gezond zijn. In de 21ste eeuw worden visie, beïnvloeding en het vermogen om waardevolle relaties aan te gaan steeds belangrijker. Het zijn de zachte succesfactoren die je helpen om jezelf te kunnen leiden om te ontwikkelen en te groeien. En het zijn dezelfde factoren die grote impact hebben op mensen die je tegenkomt in je werk en daarbuiten.

In mijn trainingen, workshops, presentaties en sessies gaat het in essentie over JOU ... in relatie tot je team, je taak en je (werk)omgeving. Daarin gaat het over mindset en gedrag, passie en daadkracht.

Vergroot de kwaliteit van je denken, handelen en communiceren.

 • Leer moedige gesprekken te voeren vanuit vertrouwen.
 • Leer met andere ogen te kijken naar problemen en onverwachte oplossingen te bedenken.
 • Leer met de ogen van anderen naar jezelf te kijken en word je bewust van je onbewuste opvattingen en gedrag.

Mark Droogers

Mark is Adviseur & bedrijfsarts en eigenaar van De Werkvermogen Oplossing

De werkvermogen oplossing bouwt op wat goed en bewezen is en breidt dat uit met een moderne kijk op mensen en organisaties, op fysiek & mentaal welzijn en werk. In de werkvermogen oplossing draait het om de bereidheid van werknemer en werkgever om te veranderen in het licht van werk. Op zoek naar het makkelijkste haakje voor die eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid voor de werknemer, voor een team of een organisatie. Natuurlijk is iedere situatie uniek, door de mensen, de omgeving, wat er aan vooraf ging en waar het naartoe gaat. Toch kent iedere situatie ook vaste patronen. Zo'n patroon helpt om, ondanks de verschillen, situaties beter te begrijpen. En de kans groter te maken dat de beste oplossing boven komt.

Mark werkt bij verschillende arbodiensten en werkgevers als bedrijfsarts en stafarts, maar is ook betrokken bij nieuwe initiatieven op het gebied van e-learnings en AI-toepassingen. 


Wendel Slingerland

Bijna 25 jaar geleden afgestudeerd als arts. Daarna bewogen en zoekende jaren als keuringsarts bij de politie, medisch manager bij een farmaceut, docent medische kennis bij een ROC en redacteur/verslaggever/programmamaker medische programma's radio en TV in Kenia en Nederland.
Sinds 2002 bestemming gevonden en met veel plezier werkzaam als bedrijfsarts-adviseur. Mijn ultieme doel is dat het jou lukt om je eigen regie te pakken en je eigen invloed te gaan uitoefenen op je gezondheid en kwaliteit van leven.

Een pad ontstaat door erop te lopen...


Anya van der Linden

Anya van der Linden (1964) is Cognitief Gedragstherapeut en sinds 1999 werkzaam in haar eigen praktijk; Praktijk de Leidraad.

Daarvoor was zijn als maatschappelijk werkende werkzaam in de psychiatrie.

Als cognitief gedragstherapeut is Anya werkzaam voor bedrijven en organisaties en helpt zij werknemers herstellen uit stress en burn-out klachten. 

Werk is anno 2021 vooral een mentale kwestie geworden. Het goed kunnen stellen van grenzen, het op orde houden van een prettige work-life balance en goede communicatieve vaardigheden zijn een must geworden om ons goed staande te kunnen houden. 

Aanmelden voor Verkorte Post HBO Opleiding Taakdelegatie | RCMT®

Voer uw naam en e-mailadres in. Hierna ontvangt u een e-mail waarmee u uw aanmelding definitief kan maken.