Praktijkdag Wet Arbeidsmarkt in Balans Ingrijpende arbeidsrechtwijzigingen

Praktijkdag Wet Arbeidsmarkt in Balans

Datum
Dinsdag 12 maart 2019

Locatie 
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT

Prijs
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 

Over iets meer dan een jaar, per 1 januari 2020 verandert de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ons arbeidsrecht ingrijpend. Deze wet herstelt niet alleen de ‘weeffouten’ van de Wet Werk en Zekerheid, maar zet een compleet nieuw kader neer.

De WAB heeft forse impact op uw arbeidsrelaties en hoe u deze vorm geeft. Van proeftijd tot ontslag en transitievergoeding, alles verandert. Vast en flex zijn niet meer wat het geweest is. De juridische veranderingen hebben zeker voordelen, maar het stelt u ook voor praktische en strategische keuzes met forse financiële consequenties.

De vijf belangrijkste wijzigingen op een rij:

  1. Een nieuwe ontslaggrond: de 'i-grond' of cumulatie grond;
  2. Vanaf dag 1 recht op de transitievergoeding. Ook tijdens proeftijd!
  3. Verlaging van de opbouw van de transitievergoeding;
  4. De ketenbepaling wordt verruimd naar maximaal 3 contracten in 3 jaar;
  5. Nieuwe regels en termijnen voor oproepkrachten. Recht op loon bij afzegging.

Deze wet werpt zijn schaduw nu al vooruit. Want welke lastige en kostbare ontslagdossiers kunt u beter in 2019 afronden? En welke juist niet?

Speciale aandacht hebben we op deze dag voor de zieke werknemer. Zoals risico’s van een slapend dienstverband en de compensatieregeling transitievergoeding na twee jaar ziekte.

Op 12 maart 2019 krijgt u een compleet inzicht in de heftige gevolgen van de WAB voor uw HR praktijk. Uitgelegd door de beste juristen van Nederland.

09.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Van WWZ naar WAB
• Hoofdlijnen van de WAB en inwerkingtreding
• De wetgever wil meer vast en minder flex. Wat wilt u?
Dagvoorzitter Karin Frikkee | Raadsheer | Hof Den Haag

10.10 Ontslag: gronden en vergoedingen
• Hoe werken de ontslaggronden in de praktijk. Nu en straks?
• De nieuwe transitievergoeding onder de loep
• De billijke vergoeding: addertje onder het gras. De onberekenbaarheid van de optelsom.
Max Keulaerds | Advocaat | Partner BarentsKrans

10.50 Koffie

11.10 Hoe gaat de nieuwe i-grond uitpakken?
• In welke gevallen biedt de i-ontslaggrond of combinatiegrond uitkomst?
• Disfunctionerende werknemers en de verstoorde arbeidsrelatie nu en straks
• Dossieropbouw en verbetertraject
• Meerdere gronden combineren tot de i-grond, hoe werkt dat? En tegen welke prijs?
• Praktijkvoorbeelden
Max Keulaerds

11.40 Samenvattend: wat betekent dit alles voor uw HR praktijk?
• Cases, vragen en tips. Wat gaat u morgen veranderen?

12.00 Lunch

13.20 Wijzigingen in de flexschil per 1 januari 2020
• Payrollwerknemer krijgt dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als vaste
werknemers
• Ingrijpende veranderingen oproepkrachten en 0-uren contracten
• Nieuwe ketenbepaling, nieuwe risico’s op grond van ketenaansprakelijkheid
• Gewijzigd concurrentiebeding bij beëindiging, tijdens proeftijd en zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen
Ruben Houweling | Hoogleraar Arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam |
Legal counsel, DingemansVanderKind

14.00 Vormgeven van de nieuwe flexschil
• Hoe flexibel kunt u nog zijn? Do’s en don’ts bij contractkeuze
• Wat betekent de WAB concreet voor uw contracten en HR-beleid?
• Medezeggenschap en betrokkenheid van de OR
• 'Creatief’ denken ondanks de strakke juridische kaders. Denk aan 3 of 5 jaar contracten.
• Onbegrensd inhuren en payrollen?
Ruben Houweling

14.40 Thee en vitamientjes

15.00 Actualiteiten zieke en arbeidsongeschikte werknemers
• Do’s and dont’s rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
• Spelregels compensatie transitievergoeding werkgevers bij ontslag na twee jaar ziekte
• De perikelen rond passend en nieuw bedongen werk
• Risico's: slapend dienstverband en het suppleren van een WIA-uitkering.
Christine Kehrer-Bot | Advocaat | AKD

15.40 Vaststellings- of Beëindigingsovereenkomsten rondom WAB
• Vaststellings- of Beëindigingsovereenkomst in 2019 en in 2020.
• Lastige en complexe gevallen in 2019: Oudere werknemers zien met de WAB hun transitievergoeding met 40% procent verdampen!
• Welke onderhandelingen horen daarbij?
• Waar moet u nog meer op letten? Termijnen, dossieropbouw?
Christine Kehrer-Bot

16.10 Samenvattend: wat betekent dat voor uw HR praktijk?
Cases, vragen en tips. Wat gaat u morgen veranderen?
Karin Frikkee

16.30 Afsluiting

Datum
Dinsdag 12 maart 2019

Locatie 
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 22 februari 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Mr. Karin Frikkee

Mevrouw mr. C.J. (Karin) Frikkee is sinds maart 2015 raadsheer bij het Hof Den Haag en behandelt daar arbeidszaken in hoger beroep. Zij is daarvoor 10 jaar kantonrechter geweest en 10 jaar advocaat. Zij is actief op het gebied van het arbeidsrecht; zij maakt deel uit van de redactie van ArbeidsRecht en de deelredactie arbeidsrecht van het Tijdschrift voor Recht en Arbeid (TRA). Zij geeft geregeld cursussen en lezingen over het arbeidsrecht.


Mr. Max Keulaerds

Max Keulaerds is advocaat-partner bij BarentsKrans te Den Haag. Hij doceert regelmatig over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Hij is onder andere voorzitter van de Werkgroep ontslagrecht van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en co-eindredacteur van de Notitie VAAN-VvA Werkgroep Internetconsultatie WAB.


Mr. Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot (1964) is sinds 1 januari 2012 als advocaat verbonden aan AKD.

De praktijk van Christine Kehrer-Bot richt zich volledig op het arbeidsrecht in de meest brede zin. Zij adviseert, procedeert en onderhandelt over (collectieve) ontslagen, reorganisaties, arbeidscontracten (waaronder die van statutair bestuurders), sociaal plan, arbeidsvoorwaarden, gelijke behandeling, flexibele arbeidsrelaties en werkgeversaansprakelijkheid.

Binnen het arbeidsrecht is Christine gespecialiseerd in de ‘zieke werknemer’.. Zij adviseert en begeleidt (internationale) werkgevers in complexe poortwachter en WIA dossiers, inclusief alle sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten.

 

Christine publiceert regelmatig en treedt op als docent bij de Erasmus School of Law (‘ESL’), het Instituut voor Arbeidsrecht (‘IVA’) en de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA+). Zij is annotator voor de JAR en mede auteur van SDU Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Christine verzorgt de Signalering Wetgeving op Arbeidsrechtelijk terrein voor de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (‘VAAN’). Zij is redactielid van tijdschrift ArbeidsRecht.


Prof. mr. dr. Ruben Houweling

Prof. mr. dr. Ruben Houweling is sinds 2011 bijzonder hoogleraar Grondslagen van modern arbeidsrecht aan Erasmus School of Law. Hij was bij zijn benoeming de jongste hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij als programmamanager verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe onderwijsmodel. Voorts heeft Ruben Houweling diverse nevenfuncties, zoals het lidmaatschap van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA), is hij grondlegger van de innovatieve juridische portal AR Updates.nl, redacteur van diverse journals en is hij tevens verbonden als legal counsel aan DingemansVanderKind. Ten slotte is Houweling actief als raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 19 februari 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.