Praktijkdag Wet Arbeidsmarkt in Balans Nieuwe strakke kaders per 1 januari 2020

Praktijkdag Wet Arbeidsmarkt in Balans

Datum
Donderdag 12 september 2019

Locatie 
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT
(Taxi service vanaf station Maarssen)

Prijs
€ 595.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €535.50
3e inschrijving 20% korting €476.00 
4e inschrijving 30% korting €416.50 
5e en verder    40% korting €357.00 

PE-punten voor juristen zijn aangevraagd.
 

De WAB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, treedt op 1 januari 2020 in werking. De regels voor ontslag, flexwerk en de transitievergoeding veranderen om het verschil tussen vast en flex te verkleinen. 

De veranderingen hebben zeker voordelen, maar stellen u ook voor praktische keuzes met serieuze financiële consequenties.

Zeven belangrijke wijzigingen op een rij:

  1. Een nieuwe ontslaggrond: de 'i-grond' of cumulatie grond. Maar wel met een hogere transitievergoeding.
  2. Vanaf dag één recht op de transitievergoeding. Ook bij bepaalde tijd contracten.
  3. Verlaging van de transitievergoeding in de andere gevallen.
  4. Verruiming van de ketenbepaling.
  5. Hogere premies voor bepaalde tijd contracten.
  6. Strengere regels en termijnen voor oproepkrachten.
  7. Payroll wordt duurder en minder flexibel.

Deze wet werpt zijn schaduw nu al vooruit. Want kunt u bestaande ontslagdossiers beter in 2019 of 2020 afronden? En wat betekent de WAB voor uw zieke werknemers?

Op 12 september a.s. kunt u zich laten informeren door de beste juristen van Nederland:
Karin Frikkee, Raadsheer Hof Den Haag | Max Keulaerds, Advocaat & Partner Barents Krans | Ruben Houweling, Hoogleraar Arbeidsrecht Erasmus | Christine Kehrer - Bot, Advocaat AKD.

Hoogleraar Arbeidsrecht Ruben Houweling over deze dag: "Alle deskundigheid is hier bij elkaar."

09.30 Ontvangst met koffie, verse jus d’orange en koek

10.00 Opening: Van WWZ naar WAB
• Hoofdlijnen van de WAB en inwerkingtreding 
• De wetgever wil meer vast en minder flex. Wat wilt u?
• De dag in vogelvlucht 
Dagvoorzitter Karin Frikkee | Raadsheer | Hof Den Haag

10.15 Ontslag: gronden en vergoedingen
• Hoe werken de ontslaggronden in de praktijk. Nu en straks? 
• De nieuwe transitievergoeding onder de loep
Max Keulaerds | Advocaat | Partner BarentsKrans

11.00 Koffie

11.20 Hoe gaat de nieuwe i-grond uitpakken?
• In welke gevallen biedt de i-ontslaggrond of combinatiegrond uitkomst?
• Disfunctionerende werknemers en de verstoorde arbeidsrelatie nu en straks
• Dossieropbouw en verbetertraject
• Meerdere gronden combineren tot de i-grond, hoe werkt dat? En tegen welke prijs? 
• Praktijkvoorbeelden 
Max Keulaerds

12.00 Samenvattend: wat betekent dit voor uw HR praktijk? 
• Wat hebben we tot nu toe gehoord?
• Extra aandacht: ervaringen met de billijke vergoeding, addertje onder het gras.
• Cases, vragen en tips: wat gaat u morgen veranderen?
Karin Frikkee

12.30 Lunch

13.30 Wijzigingen in de flexschil per 1 januari 2020
• Payrollwerknemer krijgt dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als vaste 
werknemers
• Ingrijpende veranderingen oproepkrachten en 0-uren contracten
• Nieuwe ketenbepaling, nieuwe risico’s op grond van ketenaansprakelijkheid 
• Gewijzigd concurrentiebeding bij beëindiging, tijdens proeftijd en zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen
Ruben Houweling | Hoogleraar Arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam |
Legal counsel, DingemansVanderKind 

14.00 Vormgeven van de nieuwe flexschil 
• Hoe flexibel kunt u nog zijn? Do’s en don’ts bij contractkeuze
• Wat betekent de WAB concreet voor uw contracten en HR-beleid? 
• Medezeggenschap en betrokkenheid van de OR
• 'Creatief’ denken ondanks de strakke juridische kaders. Denk aan 3 of 5 jaar contracten. 
• Onbegrensd inhuren en payrollen? 
Ruben Houweling

14.40 Thee en verfrissing

15.00 Actualiteiten zieke en arbeidsongeschikte werknemers
• Do’s and dont’s rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
• Spelregels compensatie transitievergoeding werkgevers bij ontslag na twee jaar ziekte
• De perikelen rond passend en nieuw bedongen werk 
• Risico's: slapend dienstverband en het suppleren van een WIA-uitkering.
Christine Kehrer-Bot | Advocaat | AKD

15.40 Vaststellings- of Beëindigingsovereenkomsten rondom WAB
• Vaststellings- of Beëindigingsovereenkomst in 2019 en in 2020.
• Lastige en complexe gevallen in 2019: Oudere werknemers zien met de WAB hun transitievergoeding met 40% procent verdampen!
• Welke onderhandelingen horen daarbij?
• Waar moet u nog meer op letten? Termijnen, dossieropbouw?
Christine Kehrer-Bot

16.10 Samenvattend: wat betekent dit alles voor uw HR praktijk? 
• En wat gaat u morgen veranderen?
Karin Frikkee

16.30 Afsluiting

 

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Datum
Dinsdag 12 september 2019

Locatie 
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT
(Taxi service vanaf station Maarssen)

Prijs 
€ 595.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting €535.50 
3e inschrijving 20% korting €476.00  
4e inschrijving 30% korting €416.50  
5e en verder    40% korting €357.00 

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 22 augustus 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 595,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Mr. Karin Frikkee

Mevrouw mr. C.J. (Karin) Frikkee is sinds maart 2015 raadsheer bij het Hof Den Haag en behandelt daar arbeidszaken in hoger beroep. Zij is daarvoor 10 jaar kantonrechter geweest en 10 jaar advocaat. Zij is actief op het gebied van het arbeidsrecht; zij maakt deel uit van de redactie van ArbeidsRecht en de deelredactie arbeidsrecht van het Tijdschrift voor Recht en Arbeid (TRA). Zij geeft geregeld cursussen en lezingen over het arbeidsrecht.


Mr. Max Keulaerds

Max Keulaerds is advocaat-partner bij BarentsKrans te Den Haag. Hij doceert regelmatig over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Hij is onder andere voorzitter van de Werkgroep ontslagrecht van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en co-eindredacteur van de Notitie VAAN-VvA Werkgroep Internetconsultatie WAB.


Mr. Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot (1964) is sinds 1 januari 2012 als advocaat verbonden aan AKD.

De praktijk van Christine Kehrer-Bot richt zich volledig op het arbeidsrecht in de meest brede zin. Zij adviseert, procedeert en onderhandelt over (collectieve) ontslagen, reorganisaties, arbeidscontracten (waaronder die van statutair bestuurders), sociaal plan, arbeidsvoorwaarden, gelijke behandeling, flexibele arbeidsrelaties en werkgeversaansprakelijkheid.

Binnen het arbeidsrecht is Christine gespecialiseerd in de ‘zieke werknemer’.. Zij adviseert en begeleidt (internationale) werkgevers in complexe poortwachter en WIA dossiers, inclusief alle sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten.

 

Christine publiceert regelmatig en treedt op als docent bij de Erasmus School of Law (‘ESL’), het Instituut voor Arbeidsrecht (‘IVA’) en de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA+). Zij is annotator voor de JAR en mede auteur van SDU Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Christine verzorgt de Signalering Wetgeving op Arbeidsrechtelijk terrein voor de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (‘VAAN’). Zij is redactielid van tijdschrift ArbeidsRecht.


Prof. mr. dr. Ruben Houweling

Prof. mr. dr. Ruben Houweling is sinds 2011 bijzonder hoogleraar Grondslagen van modern arbeidsrecht aan Erasmus School of Law. Hij was bij zijn benoeming de jongste hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij als programmamanager verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe onderwijsmodel. Voorts heeft Ruben Houweling diverse nevenfuncties, zoals het lidmaatschap van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA), is hij grondlegger van de innovatieve juridische portal AR Updates.nl, redacteur van diverse journals en is hij tevens verbonden als legal counsel aan DingemansVanderKind. Ten slotte is Houweling actief als raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 22 augustus 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.