De nieuwe Verzuimwetgeving In één dag Privacy- en Arbowet proof

De nieuwe Verzuimwetgeving

Datum
Woensdag 6 maart 2019

Locatie 
BOVAGhuis, Bunnik
Kosterijland 15 
3981 AJ Bunnik

Prijs 
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting €445.50 
3e inschrijving 20% korting €396.00  
4e inschrijving 30% korting €346.50  
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor 2 PE punten door NVvA
Jarenlang werd gepredikt dat u vooral zelf uw zieke medewerkers weer aan de slag moest helpen. U, als werkgever was daarbij van alle medische zaken op de hoogte. Sinds de AVG is dat een ‘no go’ geworden. Het is nu 180 graden omgedraaid. Wat schrijft u nog wel op? En wat staat er in de bestaande dossiers?

Privacy heeft ook verstrekkende gevolgen voor de inrichting van uw verzuimbeleid. Wie is verantwoordelijk? Wie houdt de vinger aan de pols? En wat staat er eigenlijk in de Wet Verbetering Poortwachter? En wat wil het UWV?

Welke afspraken maakt u met uw bedrijfsarts? Is de medewerker ziek of speelt er een onderliggend conflict. Hoe ga je met elkaar om?

Samen met de verplichtingen van de nieuwe Arbowet (2018) geeft dit richting aan uw verzuimbeleid:

  • Duidelijke rolverdeling
  • Een doortastende spin in het web
  • Duidelijke afspraken met arbodienst/bedrijfsarts
  • Heldere communicatie

Geen juridisch geneuzel, maar een hands-on Masterclass. Bedoeld om dure fouten te voorkomen en uw verzuimbeleid up-to-date te brengen.

'Ik had een saai juridisch verhaal verwacht, maar helemaal niet. Het was leuk, leerzaam en heel praktisch.'
'Zeer inspirerend, super interessant'
'Leerzaam met goede tips voor de praktijk'
'Echt een leuke training, toepasbaar op iedere organisatie'

Hoe blijft u binnen alle wettelijke kaders en toch effectief?

 

PS De diagnose GBM (Geen Benutbare Mogelijkheden) = niet conform de richtlijn UWV.

09.30 Welkom

10.00 Poortwachter, Privacy en Arbowet: dwingende wetgeving
• Welke regels moet u kennen?
• De wetgever dwingt u om op een andere manier te werken
• Wat betekent dit voor uw verzuimbeleid?
• Naar vakvolwassenheid

10.45 Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden door de AVG (Privacy Wetgeving)
• Wat mag u wel en wat mag u zeker niet
• Beleidsregels zieke werknemer
• Who’s in charge!?
• Samenwerking met uw Arbodienst
• Uw privacyproof verzuimprotocol: hoe ziet dat er uit?

11.30 Koffie

11.45 Poortwachteren binnen de nieuwe kaders
• Wat is een ziekmelding? Accepteren of niet? Wat schrijft u op?
• De rol van de bedrijfsarts, huisarts en andere (para)medici 
• De problematiek van frequent verzuim 
• Dreigt er langdurig verzuim? 
• Probleemanalyse en Plan van Aanpak

12.30 Lunch

13.30 Pro-actief re-integreren
• Arbeidsrechtelijke activeringsinstrumenten inzetten 
• Wat vraagt u uw bedrijfsarts?
• Passend werk (1e en 2e spoor): hoe dan?
• Second opinion?
• Het opschudmoment en ‘Lourdes’-momenten

14.30 Verfrissing

14.45 Arbeidsconflicten en lastige gevallen 
• Let op! Kans op medicalisering 
• Volg STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 6 
• Drie mogelijkheden: geen conflict, wel ziek / wel conflict, niet ziek / wel conflict, ook ziek

15.30 Hoe voorkomt u een loonsanctie? 
• Wat verwacht het UWV van uw re-integratieverslag (RIV)? 
• Hoe maakt u een consistent dossier? 
• Wat als er toch een sanctie wordt opgelegd?

16.00 En wat betekent dit voor úw verzuimbeleid? Wat gaat u vanaf morgen anders doen?

16.30 Afsluiting

Datum
Woensdag 6 maart 2019

Locatie
BOVAGhuis
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 13 februari 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met 
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 13 februari 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.