Masterclass Poortwachter in je vingers Expert van A tot Z

Masterclass Poortwachter in je vingers

Datum
Donderdag 11 juni 2020

Locatie 
Carlton President Hotel
Floraweg 25, Utrecht/Maarsen
(U kunt opgehaald worden vanaf station Maarsen)

Prijs 
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting €445.50 
3e inschrijving 20% korting €396.00  
4e inschrijving 30% korting €346.50  
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor 2 PE punten door NVvA

Poortwachter in je vingers is een Masterclass die je leert om verzuim aan te pakken volgens de regels.

Gezond in Bedrijf geeft deze Masterclass al jaren aan HR en Arbo-medewerkers. Maar ook aan OR en leidinggevenden.

Voor veel cursisten is deze Masterclass een ware eye-opener. ‘Oh, zit het zo?’
Zo is jarenlang gepredikt dat je vooral zelf jouw zieke medewerkers weer aan de slag moest helpen, dat heette Eigen Regie. De werkgever was daarbij van alle medische zaken op de hoogte. Sinds de AVG kan dat echt niet meer.

Maar er zijn nog veel meer aandachtspunten:

  1. Wat doe je als je een ziekmelding niet vertrouwt?
  2. Wanneer stuur je jouw zieke medewerker naar de bedrijfsarts?
  3. Wat mag je precies verwachten van jouw arbodienst?
  4. Welke afspraken geven jouw grip?
  5. Hoe werk je UWV-proof?

De kaders van de verzuimwetgeving zijn complex en komen uit verschillende bronnen. Daarom is het zo belangrijk om precies te weten wat je moet doen en hoe je met de betrokken partijen om moet gaan.

Deze Masterclass is geen juridisch opsomming, maar een hands-on workshop. Bedoeld om mensen bij te spijkeren en het verzuimbeleid eens tegen het licht te houden. 

Dit is wat jouw collega's zeiden over deze met een 9,3 beoordeelde Masterclass:

• 'Het was leerzaam, heel praktisch en met passie gebracht!'
• 'Absoluut geslaagd, inspirerend en waardevol' ('P.S. 'Dank jullie wel voor deze dag!')
• 'Leerzaam met goede tips voor de praktijk'
• 'Echt een leuke training, toepasbaar op iedere organisatie'

Hoe blijf je binnen alle wettelijke kaders, goed voor de mens en meer effectief dan ooit?
 


09.30 Welkom

10.00 Poortwachter, Privacy en Arbowet: dwingende wetgeving
• Welke regels moet u kennen?
• De wetgever dwingt u om op een andere manier te werken
• Wat betekent dit voor uw verzuimbeleid?
• Naar vakvolwassenheid

10.45 Nieuwe verzuim inrichting: rollen en verantwoordelijkheden door de AVG (Privacy Wetgeving)
• Wat mag u wel en wat mag u zeker niet
• Beleidsregels zieke werknemer
• Who’s in charge!?
• Samenwerking met uw Arbodienst
• Uw privacyproof verzuimprotocol: hoe ziet dat er uit?

11.30 Koffie

11.45 Poortwachteren binnen de nieuwe kaders
• Wat is een ziekmelding? Accepteren of niet? Wat schrijft u op?
• De rol van de bedrijfsarts, huisarts en andere (para)medici 
• De problematiek van frequent verzuim 
• Dreigt er langdurig verzuim? 
• Probleemanalyse en Plan van Aanpak

12.30 Lunch

13.30 Pro-actief re-integreren
• Arbeidsrechtelijke activeringsinstrumenten inzetten 
• Wat vraagt u uw bedrijfsarts?
• Passend werk (1e en 2e spoor): hoe dan?
• Second opinion?
• Het opschudmoment en ‘Lourdes’-momenten

14.30 Verfrissing

14.45 Arbeidsconflicten en lastige gevallen 
• Let op! Kans op medicalisering 
• Volg STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 6 
• Drie mogelijkheden: geen conflict, wel ziek / wel conflict, niet ziek / wel conflict, ook ziek

15.30 Hoe voorkomt u een loonsanctie? 
• Wat verwacht het UWV van uw re-integratieverslag (RIV)? 
• Hoe maakt u een consistent dossier? 
• Wat als er toch een sanctie wordt opgelegd?

16.00 En wat betekent dit voor úw verzuimbeleid? Wat gaat u vanaf morgen anders doen?

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 11 juni 2020

Locatie
Hotel Zaltbommel-A2
Hogeweg 65
5301LJ Zaltbommel

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 21 mei 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Wilt u meer weten over onze programma's? Of heeft u behoefte aan studieadvies? Neem dan gerust contact met mij op!

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 21 mei 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.