Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV Een dag vol tips & trucs en do's and dont's

Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV

Data
Dinsdag 5 maart 2019

Locatie 
Het Lokaal, Amersfoort
Oliemolenhof 90, 3812 PB Amersfoort
(op 5 minuten loopafstand van station Amersfoort CS)

Prijs 
€ 495.00 excl. BTW

 
 

‘Het kan niet waar zijn! Een loonsanctie!’ ‘Hoezo?’ ‘Maar we hebben toch gedaan wat we moesten doen?’

Weer 6 tot 12 maanden doorbetalen voor een langdurig zieke werknemer. Dat voelt machteloos. Zeker als u weinig grip heeft op de verzuimende medewerker.

In 2017 legde het UWV in 10% van de gevallen een loonsanctie op. En in 2018 was er een toename van 23%. Verzuim neemt weer toe. En dat ziet u terug in de cijfers. 

Waarom legt het UWV een loonsanctie op? En wanneer? Hoe komt het UWV tot een beslissing? Waar moet een reïntegratiedossier aan voldoen? Wat doet u als u het niet eens bent met een oordeel?

Dirk Thuijs, advocaat arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht laat u zien hoe het UWV tot een oordeel komt en wat u daar aan kunt doen. Waar haalt u uw informatie vandaan en hoe schat u uw kansen in? Is het zinvol om bezwaar te maken of in beroep te gaan?

Paul Lammerts, werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid
, gaat met u de SV-wereld in. Hij doet dat aan de hand van concrete cases en actuele voorbeelden. U krijgt praktische antwoorden en u gaat zelf aan de slag. Wat is nou slim om te doen?

Aan het einde van de dag, heeft u gelachen en getreurd, maar u gaat naar huis met een kladblok vol tips & trucs en do’s and dont’s. Waarmee u in het vervolg kunt voorkomen dat  beslissingen van het UWV veel tijd en geld kosten.

09.30     Ontvangst met koffie en thee  

10.00    Kennismaking
Waarom is het van groot belang om de risico’s in te schatten van een zieke medewerker? Bij Ziektewet en WIA. Welk gereedschap heeft u? Wat kunt u doen om schade te voorkomen? Heeft bezwaar en beroep zin?

10.15    Het eerste en tweede ziektejaar

 • Poortwachterperiode: de basis voor bezwaar en beroep
 • Hoofdrolspelers in het proces
 • Het Reïntegratiedossier op orde?
 • De WIA-claim

10.45    Praktijkcasus I | Afscheid nemen van een zieke werknemer en gevolgen
             (vast/flex/tijdens/na/publiek/privaat)

11.15    Koffiepauze

11.30    Bezwaar maken

 • Hoe ziet het traject van een bezwaarprocedure eruit?
 • Waar moet u in bezwaar op letten?
 • Tegen welke beslissingen van het UWV wordt vaak bezwaar aangetekend?

12.00     Praktijkcasus II | WGA of IVA

12.30 Lunch

13.30 In beroep

 • Juridische vaardigheden tijdens de beroepsprocedure
 • Hoe ziet het traject van een beroepsprocedure eruit?
 • Wanneer gaat u in beroep?
 • Hoe kijkt en oordeelt de bestuursrechter?

14.15     Praktijkcasus III | 80-100 WGA of IVA

15.00     Verfrissingen en versnaperingen 

15.15     Tips&tricks, do's en dont's!

 • Afwegingen maken
 • Kosten en tijd?
 • Valkuilen

16.30     Afsluiting

Datum
Dinsdag 5 maart 2019

Locatie
Het Lokaal, Amersfoort
Oliemolenhof 90, 3812 PB Amersfoort
(op 5 minuten loopafstand van het Amersfoort CS)

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 15 februari 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met 
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

mr. Dirk Thuijs

Dirk Thuijs is partner bij SUEZ advocaten te Amsterdam. Zijn praktijk bestaat in hoofdzaak uit arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht in de meest brede zin van het woord. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. alsmede van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

Dirk Thuijs studeerde in 1996 af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is na zijn studie eerst als procesjurist gaan werken voor het UWV om vervolgens over te stappen naar de advocatuur. In 2004 heeft hij de Postacademische Leergang Arbeidsrecht succesvol afgerond. Naast publicaties voor onder meer Euroforum Uitgeverij B.V. en het Juridisch Zakboek Arbeidsrecht van SDU Uitgevers, verzorgt hij diverse trainingen en cursussen voor Gezond in Bedrijf op arbeidsrechtelijk/sociaalzekerheidsrechtelijk gebied.


Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 15 februari 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.