Masterclass Samenwerken in Taakdelegatie Hoe werkt het in de praktijk

Masterclass Samenwerken in Taakdelegatie

Datum
Dinsdag 2 april 2019

Locatie 
President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT 

Prijs 
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting 
3e inschrijving 20% korting   
4e inschrijving 30% korting   
5e en verder 40% korting  

 

Accreditatie voor bedrijfsartsen is aangevraagd (5 punten)
Een Masterclass voor bedrijfsartsen, casemanagers en management van arbodiensten die een vliegende start willen maken in Taakdelegatie.

De NVAB, beroepsvereniging van de bedrijfsartsen, ondersteunt Casemanagement in Taakdelegatie. Het is misschien wel  oplossing voor het dreigend tekort aan bedrijfsartsen. Maar ook de AVG-problematiek wordt hiermee opgelost. En last but not least kan Taakdelegatie extra toegevoegde waarde geven aan het vak.

Want Taakdelegatie is teamwork. Bedrijfsarts en casemanager werken samen aan een verzuimdossier, aan herstel van inzetbaarheid. Twee paar ogen zien meer en elk vanuit het eigen perspectief en expertise. Eén plus één kan zo drie worden.

Voorwaarde is dat bedrijfsarts en casemanager op basis van duidelijke afspraken (op papier) met elkaar werken:
* Hoe werkt de triage?
* Welke speelruimte krijgt de casemanager? 
* Kritisch en positief blijven: hoe stel je elkaar vragen?  
* Wat spreek je af?
* Hoe ga je om met werkgever en werknemer

Hoe die samenwerking in de praktijk het meeste toegevoegde waarde heeft is het onderwerp van deze Masterclass. U gaat zelf ervaren hoe het werkt aan de hand van verschillende cases. Actief leren voor zowel casemanagers als bedrijfsartsen.

U krijgt les van twee topdocenten op hun vakgebied: Bedrijfs- en verzekeringsarts Robert van den Boogard en senior Register-Casemanager Wim Haringsma.  

NB  U ontvangt ook de nieuwe werkwijzer taakdelegatie (zodra deze verschijnt)

 09.30 Welkom

10.00 Opening en verkenning van het veld
* Spanning op Arbo: tekort aan bedrijfsartsen, privacywetgeving, gezond doorwerken
* Koudwatervrees voor Taakdelegatie: terecht of niet?
* Herstelmanagement

10.15 De bedrijfsarts en de Casemanager: een A-Team!
* Beroepscompetenties: Informeren, Verbinden, Regisseren, Schadelast beheersen,
   Analyseren, Signaleren, Adviseren, Onderhouden vakmanschap
* De spelregels: verantwoordelijkheid, regie, speelruimte, herstelprognose, inzet
   deskundigen

10.45 Begrijpen van verzuim & verzuimprofielen

* Verzuim als uitweg
* Wat voor soort verzuim ziet u?

11.15 Koffiepauze


11.30 Begrijpen van complicaties en stagnatie (de-medicaliseren)

* Stoorzenders, in stand houders, weerstanden en conflicten
* Kritisch positief vragen stellen
* De-medicaliseren
* Regie nemen: rolverdeling: wie doet wat?
* Casus

12.30 Lunch

13.30 De casemanager en de bedrijfsarts
* Waar wordt een bedrijfsarts blij van? En een casemanager?
* Hoe vullen casemanager en bedrijfsarts elkaar aan?
* Vertrouwen en verbinding
* De afspraken zijn duidelijk?

14.00 Triage als startpunt

* Naar de kern bij de ziekmelding
* Telefonische vaardigheden: voor- en nadelen
* De relatie koesteren
* Rapportage en/of overleg
* Casus

15.00 Koffie


15.15 Gespreksvaardigheden

* Van goed naar goud
* Met elkaar in gesprek
* Warme overdracht
* Do’s & don’ts

16.15 Regie nemen en behouden

16.30 Afsluiting

Datum
Dinsdag 2 april 2019

Locatie
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT 

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 12 maart 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Accreditatie voor bedrijfsartsen is aangevraagd (5 punten)

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met 
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”


Wim Haringsma

Wim Haringsma is afkomstig uit het Friese Balk en heeft ruim 20 jaar ervaring in de verzekeringswereld.  Met zijn gecombineerde kennis als Register Casemanager en bedrijfskundig adviseur is hij voor elke partner een meerwaarde op operationeel en strategisch niveau. Wim is een gedreven inzetbaarheidsprofessional met passie voor trends in zijn vak. Hij rent net zo hard voor zijn klanten als in zijn vrije tijd.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 12 maart 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.