Expertopleiding HR & Verzuim Strategisch Verzuimbeleid

Expertopleiding HR & Verzuim

Datum
Start dinsdag 16 januari 2020 van 10.00u-16.30u

Overige data: 
23-1 en 30-01

Locatie 
De Tinfabriek Naarden
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden
(U kunt, indien gewenst, opgehaald worden van station Naarden Bussum)
Het krachtenveld rondom verzuim verandert. De AVG vraagt om aanpassing van het Eigen Regie model. Tegelijkertijd is er een tekort aan bedrijfsartsen, de uurtarieven stijgen, taakdelegatie is in opkomst. En het landelijk verzuimpercentage stijgt weer en verhoogt op zijn beurt weer de druk op het personeel.

En wat betekent dat voor jouw verzuimbeleid?
Voldoet het nog wel aan de eisen van deze tijd? Wie is verantwoordelijk waarvoor? Wie mag wat? Hoe streng zijn de privacy vereisten? Wat mag het kosten? Hoe werkt preventie? En hoe ga je het organiseren en welke providers horen daarbij?

Voor velen is verzuim niet het leukste thema, maar het is wel een belangrijk thema. Verzuim is een signaal dat aangeeft hoe het gaat met de organisatie.

Deze ExpertOpleiding is bedoeld voor HR om op een moderne wijze vorm te geven aan een beleid dat aandacht heeft voor de mens, de organisatie en de partijen daar omheen.

Jij bepaalt waar de regie is en welk proces gevolgd wordt.

Programma

Dag 1 | Donderdag 16 januari 2020

09.30   Binnenloop met koffie en thee

10.00   Welkom en kennismaking

10.20   HR en verzuim
De wereld van verzuim en Arbo is gigantisch in beweging. Binnen welke kaders moet verzuimbeleid vorm krijgen? Van alle kanten zijn er ontwikkelingen: AVG, taakdelegatie, een  tekort aan bedrijfsartsen, eigen regie van medewerkers.
Wat betekent dat voor de werkgever en zijn verzuiminfrastructuur? Hoe ga je daar als HR of intern casemanager mee om?
Emile van der Linde

12.30   Lunch

13.30   Verzuimcijfers
Een stoomcursus in wat verzuim kost en waar het weg loopt. Intensieve basiskennis om het verzuimspel te kunnen mee spelen.
Heb je wel eens nagedacht wat een dag verzuim echt kost? Is een verzuimpercentage hetzelfde als daadwerkelijke kosten? Wat stroomt er de ziektewet en de WGA in? En wat kost dat?

16.30   Afsluiting

Dag 2 | Donderdag 23 januari 2020

09.30   Binnenloop met koffie en thee

10.00   Psychische problematiek
Stress en burn-out zijn een onontkoombaar onderdeel geworden van de HR praktijk. Maar er zijn nog meer psychische klachten. Daar doorheen spelen conflicten, pesten en disfunctioneren een verstorende rol. Wat doe je als werkgever?
Khadija Charafi, Vital Mindz

12.30   Lunch

13.30   Regie houden zonder te dokteren 
Regie houden zonder te medicaliseren. Werken aan herstel van inzetbaarheid. Het begrijpen van de gehele situatie. Welke vragen mag je wel stellen? En hoe maak je echt verbinding? En hoe communiceer je met de bedrijfsarts?
Robert van de Boogard

16.30   Afsluiting


Dag 3 | Donderdag 30 januari 2020

09.30   Binnenloop met koffie en thee

10.00   Verzuimstrategie
Wat wil je? Waar gaat de organisatie heen? Ontwikkel een visie die past bij jouw organisatie. Maak je eigen business case. En durf groot te denken, want goed verzuimbeleid levert enorm veel op.
Emile van der Linde

12.30   Lunch

13.30   Het verzuimplan en het inkopen van arbodienstverlening 
Als je weet wat je wilt kun je kiezen welke dienstverlening daarbij hoort. Maar welke afspraken maak je en hoe zorg je er ook voor dat gebeurt wat er is afgesproken? Zo houd je grip.
Emile van der Linde

16.30   Afsluiting

 

Datum
Start donderdag 16 januari 2020 van 10.00u-16.30u

Overige data: 
23 en 30 januari 2020

Locatie 
De Tinfabriek Naarden
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden
(U kunt, indien gewenst, opgehaald worden van station Naarden Bussum)

Prijs 
€1.495 (excl. BTW)

Emile van der Linde

 “Emile van der Linde is na zijn Hotelschool studie en loopbaan in hospitality en evenementen in 1998 gestart in de sociale zekerheidsbranche. Is (mede-) oprichter van meerdere arbodiensten, casemanagement- en re-integratie projecten .

Emile is als gastdocent verbonden aan meerdere instituten en een hogeschool rond arbeid en gezondheid vraagstukken.

Hij houdt zich bij voorkeur bezig met strategie- en propositie ontwikkeling waarin hij meerdere (aankomend-) ondernemers adviseert en soms ook participeert.”


Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”


Khadija Charafi

Khadija Charafi is werkzaam als manager en begeleider bij Vital Mindz.

Ze heeft in de afgelopen 12 jaar werkzaamheden als manager uitgevoerd en een aantal jaren training, coaching en begeleiding gegeven aan volwassenen met complexe psychische problemen. Ze is opgeleid in oplossingsgerichte therapie, die ze zowel face-to-face als middels E-coaching heeft toepast.  Daarnaast is ze bijgeschoold in arbeidsintegratie en sociale zekerheid.

Na het afronden van verschillende opleidingen, waaronder Social Studies en docente maatschappijleer, koos ze voor het vakgebied re-integratie en psychische klachten.

Zij is altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren en versterken van posities en functioneren van anderen in de maatschappij. Hierbij is haar visie dat er altijd mogelijkheden zijn op het moment dat mensen bereid zijn te veranderen en perspectieven te onderzoeken ten aanzien van hun toekomst.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €1.495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 20-12-2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.