Praktijkopleiding Specialist Verzuim & Inzetbaarheid Corporate Verzuim- en Inzetbaarheidbeleid

Praktijkopleiding Specialist Verzuim & Inzetbaarheid

Datum
Start dinsdag 28 mei 2019 van 10.00u-16.30u

Overige data: 
25-6, 3-09, 17-09, 1-10, 29-10, 12-11, 26-11, 10-12, 17-12 (examen)

De modules zijn ook los bij volgen. Voor meer informatie, neem contact op met met Martine 06-52371033

Locatie 
De Tinfabriek Naarden
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden
(U kunt, indien gewenst, opgehaald worden van station Naarden Bussum)


 

 
Voor wie is deze praktijkopleiding? 
Voor de verzuimverantwoordelijke binnen een organisatie, de vormgever en bewaker van het inzetbaarheidbeleid, actief onder welke benaming ook. Degene die de verzuimprocessen in de gaten houdt. Zowel de ziekteverzuimdossiers en re-integratie, als het grotere geheel van de verzuimorganisatie. Deelnemers hebben een hbo+ denkniveau en een aantal jaren ervaring op verzuimgebied.

Waarom deze praktijkopleiding?
Omdat in veel organisaties het verzuim nog steeds hoog is en zelfs stijgende. Maar ook omdat de privacyregels de verzuimaanpak in tweeën hebben geknipt. Er is een medisch deel en een niet- medisch deel met daartussen Chinese muren. Het medische deel zijn de bedrijfsarts, andere medische deskundigen en casemanagers in taakdelegatie.
Het niet-medische deel omvat de inrichting en uitvoering van het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid van uw organisatie.

Deze Opleiding maakt u tot Specialist Verzuim en Inzetbaarheid, een volwaardig beleidsmatig en strategisch partner van het management.

De nadruk ligt op een beleid dat aan alle wetgeving en regels voldoet en tegelijkertijd mensgericht is. Vanuit de gedachte dat die insteek uiteindelijk leidt tot efficiënte schadelastbeheersing en een krachtig plan om personeel optimaal inzetbaar te houden en uitval te voorkomen.

Verzuim is een veelkoppig monster. Het is de resultante van gedrag, bedrijfscultuur, HR- en Arbobeleid,  wetgeving en financiën. Veel partijen en belangen spelen een rol, zoals bijvoorbeeld uw arbodienst, uw providers, de verzekeraars en het UWV. 

Wie bepaalt welke route gevolgd wordt? Bent u dat?

Wist u dit? 

De verzuimkosten van 1 langdurig zieke werknemer (€35.000 salaris /50% a.o./incl. loondoorbetaling) zijn:
jaar 1 en 2:     €410 p/d      107.000
jaar 3 en 4:     2*24.500       49.000
jaar 5 tm 12:   8*7.158         57.000 +
Totaal                               213.000  (
Kosten inclusief stijging van WGA gedifferentieerde WhK-premie: € 256.000)

Een bedrijf van 1000 mw’s met gemiddeld 4% verzuim heeft aan jaarlijkse kosten minimaal: € 4.280.400.

Een Specialist Verzuim en Inzetbaarheid kan het verzuim met de nieuw opgedane kennis verminderen met minimaal 0,5 tot 1%, resp. € 535.050 tot € 1.070.100. Deze Specialist verdient zich (bij een salaris van 45.000) 10 tot 20 keer terug. 

 Overzicht Programma:

 1. Dinsdag 28 mei 2019
  Verzuim en inzetbaarheid
 2. Dinsdag 11 juni 2019
  Poortwachter Privacy Proof 
 3. Dinsdag 25 juni 2019
  Next step in verzuim en inzetbaarheid 
 4. Dinsdag 3 september 2019
  Uitvoering ZW-Flex, WGA & WGA-ZW (Ziektewet) 
 5. Dinsdag 17 september 2019
  Pijnpunten van de organisatie 
 6. Dinsdag 1 oktober 2019
  Risicomanagement en verzekeringsopties 
 7. Dinsdag 29 oktober 2019
  Het verzuimplan 
 8. Dinsdag 12 november 2019
  Het inkopen van arbodienstverlening en gerelateerde interventies 
 9. Dinsdag 26 november 2019
  De regisseur 
 10. Dinsdag 10 december 2019
  De trends 
  Examen: 17 december 2019

Programma
Dag 1 – Dinsdag 28 mei 2019

Verzuim en inzetbaarheid
Een bepaalde mate van verzuim en daarbij behorende schade is onvermijdbaar. De ‘schade’ loopt echter exponentieel op als verzuim stijgt. Gewapend met de juiste invalshoeken, kennis en ervaring van de afgelopen jaren kunt u hier wel degelijk invloed op uitoefenen.
Uitgangspunt hierbij is een goed inzetbaarheidbeleid en een verzuiminfrastructuur die daarbij past. Wie bepaalt de route? En hoe realiseer je een business case voor de directie waarin kosten en baten meetbaar worden aangetoond? Het besparingspotentieel SMART aantonen hoort daar uiteraard ook bij. Zo laat de Specialist Verzuim en Inzetbaarheid zien hoe hij zich meervoudig terugverdient. Kerndocent Emile van der Linde

Dag 2 - Dinsdag 11 juni 2019
Poortwachter Privacy Proof
Jarenlang werd gepredikt dat u vooral zelf uw zieke medewerkers weer aan de slag moest helpen, we noemden dat Eigen Regie. U, als werkgever was daarbij vaak van alle medische zaken op de hoogte. Sinds de AVG is dat een ‘no go’ geworden. De werkgever mag geen gezondheidsgegevens verwerken.
Dit heeft verregaande gevolgen voor uw organisatie: systemen, communicatie, arbodienst, interventies, noem het maar op. Wat mag u wel om uw medewerkers inzetbaar te houden?

Dag 3 - Dinsdag 25 juni 2019
Next step in verzuim en inzetbaarheid
Waarom verzuimt iemand? Werken aan herstel door werkvermogen te stimuleren. Zaken bespreekbaar te maken zonder op het medische vlak terecht te komen. Niet alleen verzuim, maar ook presenteïsme en preventie op de agenda zetten.
Op één lijn staan met uw arbodienst. Gedeelde visie op werk. Het gebruiken van casemanagers in taakdelegatie ter versterking van de kwaliteit. Inzetten op verbinding en vertrouwen. 

Dag 4 - Dinsdag 3 september 2019
Uitvoering ZW-Flex, WGA & WGA-ZW (Ziektewet)
Langdurige arbeidsongeschiktheid hangt als een donkere wolk boven organisaties. De kosten zijn enorm. Terwijl er relatief veel invloed op uit te oefenen is. Kennis van Sociale Verzekeringen is cruciaal.
De effecten van de WIA en ZW-flex merkt u pas na enige tijd. De arbeidsongeschikte medewerker raakt uit beeld en ‘onzichtbare’ kosten starten. De nota werkhervattingskas kan  u inzicht geven: maar wie controleert en waar komt de nota binnen?
M.a.w. Hoe ontwikkel je een goed WIA (re-integratie) beleid?

Dag 5 - Dinsdag 17 september 2019
Pijnpunten van de organisatie
Het bedrijf krijgt het verzuim dat het verdient. Wat speelt er bij uw bedrijf? Wat is het verzuimcijfer, wat is de meldingsfrequentie? Wat vindt u acceptabel? En de organisatie?
Welke data, welke cijfers geven verder een goed beeld van hoe de organisatie er voor staat? Waar vindt u deze cijfers? Kent u uw verzuiminfrastructuur?
Hoe graaf je dieper naar de oorzaken van verzuim?

Dag 6 - Dinsdag 1 oktober 2019
Risicomanagement en verzekeringsopties
De potentiële risico’s van verzuim zijn groot. Welke risico’s bent u bereid te nemen en welke niet? Wat is hierin de beste strategie? En wat is de relatie met inzetbaarheid?
Welke verzekeringsmogelijkheden zijn er? Wat past het beste bij uw bedrijf? Wat kunnen verzekeraars u bieden? En wat dragen ze bij aan uw beleid?

Dag 7 - Dinsdag 29 oktober 2019
Het verzuimplan
U heeft in kaart waar het hem in zit. Het wordt nu tijd voor een degelijk plan met gevalideerde stappen en een scherp tijdspad. Hoe kan dat er uit zien? Waar liggen de accenten? Dan wordt het spannend: hoe overtuigt u het management? En hoe verkrijgt u meer draagvlak in de organisatie?

Dag 8 - Dinsdag 12 november 2019

Het inkopen van arbodienstverlening en gerelateerde interventies

Is het beleid uitgekristalliseerd voor de komende jaren? Dan mag het vorm krijgen. Welke opties heeft u? Met wie gaat u dat doen? Welke soort dienstverlening wilt u? Wat voor soort afspraken horen daarbij?

Dag 9 - Dinsdag 26 november 2019
De regisseur
U bent de regisseur. U wilt verbinding. Hoe krijgt u de grip die u wilt? Wat bent u zelf voor type? En wat zijn uw sterke kanten. Hoe gaat u die inzetten? Hoe versterkt u uw communicatieve vaardigheden? Communicatie vaardigheden: hoe overtuig ik & hoe presenteer ik mijn plannen?

Dag 10 – Dinsdag 10 december 2019

De trends
Het beleid is klaar, de doelen zijn concreet, de rollen in het proces zijn helder. En nu? Met welke trends hou je als regisseur rekening? Met welke innovaties onderscheid je je als werkgever; zowel in beleid, als in het werven van nieuw personeel? Hoe verhoud in-, door- en uitstroom zich? Hoe ziet het inzetbaarheid beleid er in 2025 uit? Wat gaat AI (kunstmatige intelligentie) en e-health voor voordelen bieden? En welke nadelen zijn er? Kan met deze trends een voordeel worden gerealiseerd voor de werknemers? Ja! Maar hoe? Deze laatste module geeft een concreet beeld op de toekomst – en de voordelen voor jouw rol als specialist verzuim en inzetbaarheid. 

Examen Specialist Verzuim en Inzetbaarheid - Dinsdag 17 december 2019

Datum
Start dinsdag 28 mei 2019 van 10.00u-16.30u
Overige data: 
25-6, 3-09, 17-09, 1-10, 29-10, 12-11, 26-11, 10-12, 17-12 (examen)

Locatie 
De Tinfabriek Naarden
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden
(U kunt, indien gewenst, opgehaald worden van station Naarden Bussum)

Prijs 
€3.495.00 excl. BTW

De modules zijn ook los bij volgen. Voor meer informatie hierover, neem contact op met met Martine 06-52371033


Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 21 punten!

Investering & korting
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €3.495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 07-05-2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Emile van der Linde

 “Emile van der Linde is na zijn Hotelschool studie en loopbaan in hospitality en evenementen in 1998 gestart in de sociale zekerheidsbranche. Is (mede-) oprichter van meerdere arbodiensten, casemanagement- en re-integratie projecten .

Emile is als gastdocent verbonden aan meerdere instituten en een hogeschool rond arbeid en gezondheid vraagstukken.

Hij houdt zich bij voorkeur bezig met strategie- en propositie ontwikkeling waarin hij meerdere (aankomend-) ondernemers adviseert en soms ook participeert.”


Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’


Hendrik Jan van Pelt

Hendrik Jan van Pelt werkt sinds 1990 in de verzekeringsbranche op het gebied van inkomensverzekeringen. Na het voltooien van zijn rechtenstudie met als specialisatie verzekeringsrecht heeft hij onder andere enkele jaren gewerkt als arbeidsdeskundige bij Bureau Cunningham Boschman. Hierna was hij als specialist verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen jarenlang onder andere werkzaam voor verzekeraars NieuwRotterdam, UAP-NieuwRotterdam en AXA. Naast management- en business developmentfuncties adviseerde hij het assurantie-intermediair op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en verzuimmanagementgerichte oplossingen. In de periode 2006-2010 werkte hij als senior-consultant bij Mandema & Partners. Hier gaf hij op basis van ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid adviezen zowel met betrekking tot verzuim- en reïntegratiebeleid als zorg- en inkomensverzekeringen aan o.a. grote (beursgenoteerde) bedrijven en instellingen. Vanaf augustus 2010 tot maart 2017 was van Pelt als mede-oprichter, -eigenaar en directeur werkzaam voor ENgage Werkgeversadvies.

Sinds maart 2017 is Van Pelt werkzaam als medeoprichter en Division Director werkzaam voor Advance B.V. Advance ondersteunt werkgevers zowel op organisatieniveau als individueel niveau. Op werkgeversniveau door o.a  het formuleren van beleid, inrichting van processen, communicatie rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid, WGA-casemanagement en het namens de Ziektewet eigenrisicodrager uitvoeren van de Ziektewet. Tevens ondersteunt Advance grootzakelijke ondernemingen bij de besluitvorming ‘Wel of geen Ziektewet- en/of WGA-eigenrisicodragerschap’. Op individueel niveau verzorgt Advance dossierbegeleiding van zieke en/of arbeidsongeschikte medewerkers, beroep en bezwaarzaken richting UWV, arbeidsdeskundige onderzoeken. Opdrachtgevers zijn verzekeraars, arbodiensten, intermediairs en andere adviesbureaus. 

Van Pelt heeft diverse publicaties op zijn naam staan in onder andere vakbladen als de Beursbengel en het Verzekeringsblad en is als vaste columnist verbonden aan het onderdeel ‘Ondernemen’ van De Financiële Telegraaf. Eind 2010 is Van Pelt door de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om als onafhankelijk deskundige deel te nemen aan de ronde tafelbijeenkomst met betrekking tot de vasttelling van de financieringssystematiek van de WGA. In 2010 en 2011 was Van Pelt jury-lid voor de jaarlijkse Financiële Dienstverleningsawards (‘Gouden Schilden’) en in 2011 en 2012 lid van de Kenniskring voor de STECR-richtlijn ‘WGA-Eigenrisicodragerschap’ die medio 2012 is opgeleverd. In 2013 is Van Pelt door de Kamercommissie uitgenodigd zijn mening te geven over de onderwerpen risque social en risque proffessionel.

 


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


Wim Haringsma

Wim Haringsma is afkomstig uit het Friese Balk en heeft ruim 20 jaar ervaring in de verzekeringswereld.  Met zijn gecombineerde kennis als Register Casemanager en bedrijfskundig adviseur is hij voor elke partner een meerwaarde op operationeel en strategisch niveau. Wim is een gedreven inzetbaarheidsprofessional met passie voor trends in zijn vak. Hij rent net zo hard voor zijn klanten als in zijn vrije tijd.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €3.495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 7-05-2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.