Opleiding De Vitality Manager Leer alles over duurzame inzetbaarheid van 7 ervaren Vitality Managers!

Opleiding De Vitality Manager

Data
Start dinsdag 17 september 2019
Overige data: 24/9, 1/10, 8/10, 29/10, 5/11/ en 19/11

Locatie 
Seats2meet Amersfoort
Stationsplein 49
Amersfoort

Investering 
Opleiding €2995 
Arrangement €500 
Post Bachelor (facultatief): €250
(Alle prijzen zijn ex btw)

Voor meer informatie kun je bellen met Martine Mittertreiner (06-52371033) of mailen naar info@gezondinbedrijf.com

Wil je proeven van de sfeer en de kwaliteit van onze opleidingen kom dan op dinsdag 4 september a.s. naar onze Opleidingsintroductie in De Tinfabriek te Naarden (16.00-17.00). Aanmelden via info@gezondinbedrijf.com





De Vitality Manager is binnen organisaties verantwoordelijk voor vitale en duurzaam inzetbare mensen.

Maar, wat doet een Vitality Manager/Manager Duurzame Inzetbaarheid precies? En hoe creëer je een vitale organisatie met duurzaam inzetbare mensen? Wat werkt en wat niet? Wat is de theorie? En vooral: hoe werkt het in de praktijk? Vitaliteit is veel meer dan de fysieke gezondheid van medewerkers. Welke elementen zorgen voor productiviteit, bevlogenheid en werkgeluk?

7 Vitality Managers van KLM, DSM, Daf Trucks, Signify (Philips Lighting), Gemeente Den Haag, Pon Holdings en Randstad, maken jou wegwijs in de mooie maar soms weerbarstige wereld van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Met de Opleiding Vitality Manager leer je beleid vorm te geven dat inspireert en rendeert. Met een aanpak waarbij de dialoog, het vertrouwen en de autonomie van de medewerkers centraal staan.

Je leert over:

  • een evidence based aanpak van duurzame inzetbaarheid
  • de onderzoeksfase voor het opstellen van beleid
  • vitaal leiderschap
  • beleid dat past bij jouw organisatie
  • implementatie en communicatie en
  • rendement.

Je gaat aan de slag met je eigen plan van aanpak ofwel je krijgt input om je huidige beleid te verbeteren en aan te passen. Uiteindelijk sluit je af met een presentatie en ben je klaar om het beleid uit te rollen in jouw organisatie.

20 jaar ervaring in verzuim en vitaliteit hebben geleid tot de baanbrekende opleiding De Vitality Manager. Wij zijn trots dat deze opleiding gegeven wordt door Vitality Managers uit de praktijk en daarnaast door Hogeschool NCOI aangemerkt is als Post Bachelor. Hiermee garanderen wij ervaring en een hoog kennisniveau.

Voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid en de vitaliteit in een organisatie is geen 'one size fits all'. De crux is het vinden van de juiste mix van maatregelen. En dat is voor ieder bedrijf anders. Of het bedrijf nou groot is of klein, oud of jong, profit of non profit.

Meer weten? Op dinsdag 4 september is er een kennismakingssessie in De Tinfabriek te Naarden (16.00-17.00). Meld je aan voor deze gratis sessie via info@gezondinbedrijf.com.

Meer weten? Download dan onze brochure.

 

Module 1 | Fundament & visie | Dinsdag 17 september 2019
Wat heeft jouw bedrijf nodig om vitaler te worden? Duurzame inzetbaarheid bestaat uit verschillende bouwstenen. Hoe kun je die bouwstenen optimaal inzetten om concrete stappen te maken? De opbouw en inhoud van de opleiding helpt om je eigen plan vorm te geven.

Module 2 | Meten en investeren | Dinsdag
24 september 2019
Cijfers en data zijn belangrijk bij duurzame inzetbaarheid. Cijfers laten vaak een verrassende waarheid zien. Meten heeft zin als je er wat mee doet; wat is de impact van o.a. lifestyle interventies op werkvermogen. Wat werkt en wat niet?

Module 3 | Structuur & interventies | Dinsdag 1 oktober 2019 
Afstemmen en opstellen integraal beleid: Programma, draagvlak, uitrol. Er is geen one size fits all.
Doorpakken met lef en de inzet van de juiste interventies.

Module 4 | Implementatie & dialoog |
Dinsdag 8 oktober 2019
Landt de boodschap van vitaliteit in de organisatie? Hoe geef je het beleid vleugels? Duurzame inzetbaarheid is geen trucje. Daar hoort ruimte voor de dialoog bij. Een belangrijke bouwsteen.

Module 5 | Leiderschap & vitaliteit | Dinsdag 29 oktober 2019
Er is een link tussen leiderschap en vitaliteit. Er is verbinding nodig tussen de uiteenlopende belangen van organisatie en medewerkers. Randvoorwaarde is een cultuur waar medewerkers regie willen, durven en mogen nemen op hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid.

Module 6 | Rendement & verbeteren |
Dinsdag 5 november 2019
Wat kost het als medewerkers niet inzetbaar zijn? Welk beleid is effectief en welk beleid levert het meeste op? Kosten en baten van duurzame inzetbaarheid.
 
Module 7 | Presentatie van de eindopdrachten | Dinsdag 19 november 2019
De cursisten hebben gedurende de opleiding gewerkt aan een actieplan. Iedereen presenteert z’n eigen plan. Leren van elkaar.
En aansluitend uitreiking Certificaat Vitality Manager


Dagindeling per module:
09.30   Ontvangst met koffie en thee
10.00   Start programma
12.30   Lunch
13.30   Vervolg programma
15.00   Plan van aanpak
16.30   Afronding

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Yvonne van den Berg-Hilbers

Het werkzame leven van Yvonne van den Berg laat zich kenschetsen als een ontdekkingsreis. Yvonne heeft een brede belangstelling op HR-vlak en ze volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Haar leergierige karakter heeft haar een schat aan kennis van het HR-vak bezorgd, welke ze heden ten dage ten volle kan benutten in haar rol als Director Social Innovation & Health bij Signify (Philips Lighting).

Communicatie is key in haar rol en ze verrast management en medewerkers steeds weer met vernieuwende concepten en aanpakken, en profileert zich als een echte HR-marketeer. HR-vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, leiderschap en vitaliteit worden door haar vertaald in creatieve en innovatieve HR-oplossingen.

Met ingang van 2016 combineert Yvonne het werken in loondienst met een rol als zelfstandig ondernemer en treedt hiermee in de rol van ‘hybride professional’. Ze heeft hiervoor gekozen omdat ze erin gelooft dat ze haar blikveld, kennis en ervaring nog verder kan verruimen door ook bij andere bedrijven/opdrachtgevers in de keuken te mogen kijken. Goed voor haarzelf en voor haar klanten!


Guido Welter

Na verschillende functies als HRM manager, HR consultant en innovatiemanager helpt Guido als Gids en Startmotor Duurzame Inzetbaarheid bedrijven bij het realiseren van DI op organisatie- en medewerker-niveau. Als adviespartner van het NPDI zet hij bij analyse, advies en programmamanagement kennis, online tooling (o.a. de DIX, organisatiescans en Kosten Baten tool duurzame inzetbaarheid (KOBA-DI tool) van TNO in. 

Ook is Guido ontwikkelpartner en trainer van de KOBA-DI tool. Inmiddels zijn er meer dan 250 adviseurs en HR functionarissen in het gebruik van de tool getraind.


Esther Raaijmakers

Esther Raaijmakers helpt in haar rol als manager Rewards & HR Analytics de Randstad Groep voorop te laten lopen in de markt op het gebied van arbeidsvoorwaarden en performance management. Ze is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de eerste bedrijfscao bij Randstad. Hiervoor werkte ze als HR Business Partner bij Randstad Nederland.


Gert-Jan Aleman

Gert-Jan Aleman is na een carrière bij Randstad en de NS en een masterstudie Strategisch HR in 2014 begonnen als manager van het Arbo Centrum van de Gemeente Den Haag. Samen met zijn enthousiaste team probeert hij de Gemeente te begeleiden bij het verhogen van de inzetbaarheid van de medewerkers en het vitaler krijgen van de organisatie.
In 2016 won hij de landelijke Gezond in Bedrijf verkiezing tot Vitality Manager of the year 2016.
Aleman is 42 jaar en woont in Rijswijk. Hij sport 5 keer per week en zet minimaal 10.000 stappen per dag. 


Katja Wouters

Katja is sinds juli 2016 Programma manager Duurzame Inzetbaarheid bij DAF Trucks NV. Ze is verantwoordelijk voor projecten en oplossingen op he gebied van 'employability', sociale innovatie, mobiliteit, vitaliteit en gezondheid. Katja heeft gestudeerd aan de technische Universiteit Eindhoven en is afgestudeerd  Master of Science, Industrial Engineering and management science


Rob Koelewijn

De bevlogen KLM’er is al 17 jaar druk om de KLM-collega’s steeds fitter te krijgen. “Ik hoop zo de KLM van nieuwe brandstof te voorzien, niet om van A naar B te vliegen maar om steeds meer KLM’ers mee te krijgen in het streven naar gezonde werknemers en een gezonde werkplek.

Rob heeft Ergonomie gestudeerd aan de VU en daarna een MBA bij Avans+, bestaande uit de Masterclasses Organisatiekunde, verander management en strategisch management. Rob werkt al sinds 2003 bij KLM en is sinds oktober 2016 Vitality Manager bij KLM Health Services.

Rob Koeleman is op 25 september jl. uitgeroepen tot de Vitality Manager van 2018.


Rik-Jan Modderkolk

Rik-Jan Modderkolk (1965) zet zich in voor inzetbaarheid op het werk, zodat mensen met veel plezier en in goede gezondheid tot aan 67e of misschien wel 72e werkzaam kunnen zijn voor Pon. Dit vraagt anders denken en verschuiven van aandacht. Bijvoorbeeld van genezen van ziekte naar investeren in gezondheid. Ook vraagt dit samenwerking tussen diverse betrokkenen, zowel intern als extern. Uiteindelijk zijn de financiele revenuen dusdanig groot dat investeren in gezondheid budget neutraal mogelijk moet zijn. 

Rik-Jan Modderkolk is nu 9 jaar international Health Manager bij Pon en weet steeds weer nieuwe doelen te realiseren. Hij werd in 2011 “Health manager van het jaar” op het Gezond in Bedrijf Event.

 


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


Thimo Kooiman

Ik geniet ervan wanneer mensen of groepen in beweging komen en verantwoordelijkheid nemen om veranderingen in gang te zetten. Mijn geluksmomenten ontstaan wanneer ik kan bijdragen aan het (opnieuw) ontdekken van mogelijkheden en het losmaken van energie in complexe processen. Anderen faciliteer ik graag om eigen antwoorden te vinden en inspireer ik om tot ‘nieuwe’ oplossingen te komen. Ik sluit goed aan op context en werk moeiteloos in alle lagen van een organisatie. Altijd sta ik naast mensen en ik breng graag beweging waar het vast zit. 

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 27 augustus 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.