Masterclass Poortwachter in je vingers Expert van A tot Z

Masterclass Poortwachter in je vingers

Datum
Donderdag 24 september 2020

Locatie
NH Jan Tabak
Amersfoorstestraatweg 27, Naarden

Prijs 
€495.00 ex btw
Online €395 ex btw (vul dan code 'online' in bij kortingscode)

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting €445.50 
3e inschrijving 20% korting €396.00  
4e inschrijving 30% korting €346.50  
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor 2 PE punten door NVvA
Jarenlang is gepredikt dat u vooral zelf uw zieke medewerkers weer aan de slag moest helpen, we noemden dat Eigen Regie. U, als werkgever was daarbij van alle medische zaken op de hoogte. Sinds de AVG is dat een ‘no go’ geworden.

De werkgever mag geen gezondheidsgegevens verwerken.
Dit heeft verregaande gevolgen voor uw werkwijze en insteek. 

Wat mag u wel om uw medewerkers inzetbaar te houden? U mag over alles praten met uw medewerker zolang het niet medisch is. Hoe houd je dan toch regie? 

Hoe heeft u uw Poortwachterbeleid georganiseerd? Wie is eindverantwoordelijk? Wie bewaakt het verzuimproces? Werkt uw arbodienst met taak gedelegeerde casemanagers? 

De relatie met een zieke medewerker is ingewikkeld en kan frustrerend zijn. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat u wanneer moet doen. Waar de grenzen liggen en hoe u met de verschillende betrokken partijen omgaat.

Deze Masterclass is geen juridisch opsomming, maar een hands-on workshop. Bedoeld om dure fouten te voorkomen en met zelfvertrouwen het UWV tegemoet te treden. 

Dit is wat uw collega's zeiden over deze hoog Masterclass:

• 'Ik had een saai juridisch verhaal verwacht, maar dat was het helemaal niet. Het was leuk, leerzaam en heel praktisch.'
• 'Absoluut geslaagd, inspirerend en waardevol' ('P.S. 'Dank jullie wel voor deze dag!')
• 'Leerzaam met goede tips voor de praktijk'
• 'Echt een leuke training, toepasbaar op iedere organisatie'

Hoe blijft u binnen alle wettelijke kaders en meer effectief dan ooit?

09.30 Welkom

10.00 Poortwachter, Privacy en Arbowet: dwingende wetgeving
• Welke regels moet u kennen?
• De wetgever dwingt u om op een andere manier te werken
• Wat betekent dit voor uw verzuimbeleid?
• Naar vakvolwassenheid

10.45 Nieuwe verzuim inrichting: rollen en verantwoordelijkheden door de AVG (Privacy Wetgeving)
• Wat mag u wel en wat mag u zeker niet
• Beleidsregels zieke werknemer
• Who’s in charge!?
• Samenwerking met uw Arbodienst
• Uw privacyproof verzuimprotocol: hoe ziet dat er uit?

11.30 Koffie

11.45 Poortwachteren binnen de nieuwe kaders
• Wat is een ziekmelding? Accepteren of niet? Wat schrijft u op?
• De rol van de bedrijfsarts, huisarts en andere (para)medici 
• De problematiek van frequent verzuim 
• Dreigt er langdurig verzuim? 
• Probleemanalyse en Plan van Aanpak

12.30 Lunch

13.30 Pro-actief re-integreren
• Arbeidsrechtelijke activeringsinstrumenten inzetten 
• Wat vraagt u uw bedrijfsarts?
• Passend werk (1e en 2e spoor): hoe dan?
• Second opinion?
• Het opschudmoment en ‘Lourdes’-momenten

14.30 Verfrissing

14.45 Arbeidsconflicten en lastige gevallen 
• Let op! Kans op medicalisering 
• Volg STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 6 
• Drie mogelijkheden: geen conflict, wel ziek / wel conflict, niet ziek / wel conflict, ook ziek

15.30 Hoe voorkomt u een loonsanctie? 
• Wat verwacht het UWV van uw re-integratieverslag (RIV)? 
• Hoe maakt u een consistent dossier? 
• Wat als er toch een sanctie wordt opgelegd?

16.00 En wat betekent dit voor úw verzuimbeleid? Wat gaat u vanaf morgen anders doen?

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 27 september 2020

Locatie
NH Jan Tabak
Amersfoorstsestraatweg 27, Naarden

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Online deelnemen is slechts €395 (ex btw). Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 3 weken voor de cursusdatum. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met 
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 3 weken voor aanvang. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.