Masterclass Samenwerken in Taakdelegatie Teamwork van bedrijfsarts en casemanager

Masterclass Samenwerken in Taakdelegatie

Datum
Donderdag 5 september 2019

Locatie 
De Tinfabriek
Amsterdamsestraatweg 5
Naarden
(Komt u met de trein? Dan halen we u graag op vanaf station Naarden Bussum)

Prijs 
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting 
3e inschrijving 20% korting   
4e inschrijving 30% korting   
5e en verder 40% korting  

 

Accreditatie voor bedrijfsartsen is aangevraagd (5 punten)
De Werkwijzer Taakdelegatie is begin mei door Staatssecretaris Tamara van Ark gepubliceerd. De werkwijzer helpt bedrijfsartsen en casemanagers om taakdelegatie goed en verantwoord te organiseren door een stappenplan en praktische hulpmiddelen aan te reiken.

Deze Masterclass Samenwerken in Taakdelegatie is voor bedrijfsartsen, casemanagers en arbodiensten die een vliegende start willen maken in Taakdelegatie. Niet alleen als oplossing voor schaarste, maar vooral om de kwaliteit van arbodienstverlening een impuls te geven. Daarnaast speelt natuurlijk dat het privacy beleid van de AP bedrijven dwingt om met externe casemanagers te werken.

Taakdelegatie is teamwork. Bedrijfsarts en casemanager die samen werken aan een verzuimdossier, aan herstel van inzetbaarheid. Twee paar ogen zien meer en elk vanuit het eigen perspectief en expertise: een klassiek geval van 1+1=3.

Voorwaarde is dat bedrijfsarts en casemanager op basis van duidelijke afspraken met elkaar werken:

* Hoe richt je taakdelegatie in?
* Wat spreek je af?
* Risico’s beperken en afdekken
* Hoe werkt een triage?
* Welke speelruimte krijgt de casemanager?
* Hoe ga je om met werkgever en werknemer

Hoe die samenwerking vormgegeven moet worden en in de praktijk het beste werkt is het onderwerp van deze Masterclass. U gaat zelf ervaren hoe het werkt aan de hand van verschillende cases.

U krijgt les van twee topdocenten op hun vakgebied: Rick van Buuren, Directeur TriageExpert en  Bedrijfs- en verzekeringsarts Robert van den Boogard van ZeneZ.

09.30 Welkom

10.00     Opening en verkenning van het veld

 • Spanning op Arbo: tekort aan bedrijfsartsen, privacywetgeving, gezond doorwerken
 • Koudwatervrees voor Taakdelegatie: terecht of niet?
 • Werkwijzer Taakdelegatie

10.15     Duidelijke inrichting van taakdelegatie

 • Wat spreek je af?
 • De Taakdelegatie-Mix: een balans tussen de verschillende voorwaarden voor Taakdelegatie
 • De spelregels in de praktijk brengen: verantwoordelijkheid, regie, speelruimte  
 • Kwaliteitssysteem: Hoe leg je het vast?
 • Communicatie naar werknemer en werkgever

11.15     Koffiepauze

11.45     Triage als startpunt: Hoe werkt het in de praktijk?

 • Triage design: Begin achteraan. Proces: waar komt de ziekmelding binnen?
 • Indicaties voor betrokkenheid bedrijfsarts?
 • Risico’s signaleren, hoe doe je dat?
 • Rapportage en/of overleg
 • Casus

12.30     Lunch

13.30     Begrijpen van verzuim & verzuimprofielen

 • Verzuim als uitweg
 • Wat voor soort verzuim ziet u?
 • Eén taal spreken

14.15     Begrijpen van complicaties en stagnatie (de-medicaliseren)

 • Stoorzenders, in stand houders, weerstanden en conflicten
 • Kritisch positief vragen stellen
 • De-medicaliseren
 • Regie nemen: rolverdeling: wie doet wat?
 • Casus

15.00     Verfrissing

15.15     De casemanager en de bedrijfsarts

 • Waar wordt een bedrijfsarts blij van? En een casemanager?
 • Hoe vullen casemanager en bedrijfsarts elkaar aan?
 • Vertrouwen en verbinding
 • De afspraken zijn duidelijk?

16.15     Regie nemen en behouden

16.30     Afsluiting en geïnspireerd naar huis!

Datum
Donderdag 5 september april 2019

Locatie
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT 

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 15 augustus 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Accreditatie voor bedrijfsartsen is aangevraagd (5 punten)

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met 
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 15 augustus 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.