3-daagse Masterclass Ziektewet Casemanagement Praktisch Ziektewet Casemanagement

3-daagse Masterclass Ziektewet Casemanagement

Datum
Dinsdag 24 september, 1 en 8 oktober 2019

Locatie 
De Tinfabriek
Amsterdamsestraatweg 5
Naarden 
(Kom je met de trein? Dan halen we je op vanaf station Naarden Bussum)

Prijs 
€1495 (excl. btw)

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% 
3e inschrijving 20% 
4e inschrijving 30% 
 

Een lastig onderwerp, waarvan werkgevers steeds urgenter voelen dat hier specifieke kennis voor nodig is om het goed te regelen en verrassend veel geld te besparen.

De Ziektewet (ZW) is van toepassing op (vaste en tijdelijke) werknemers die ziek uit dienst gaan. De kosten ten gevolge van instroom in de Ziektewet kunnen voor een werkgever zeer fors zijn, zeker als een Ziektewet-uitkeringsgerechtigde onnodig doorstroomt naar de WGA. Een voorspoedige en duurzame re-integratie is voor zowel werknemer als werkgever dan ook van groot belang.

Voor werkgevers, casemanagers en arbodienstmedewerkers roept de Ziektewet in de praktijk lastige vragen op over o.a. de loondoorbetaling, de eerstejaars Ziektewet beoordeling, het Maatregelenbesluit, de claimbeoordeling, re-integratie en premieheffing. Grotere werkgevers zijn vaak eigenrisicodrager voor de Ziektewet en besteden de uitvoering uit aan derden. Maar hoe weet je of je hiermee het maximale re-integratieresultaat bereikt?

Gezond in Bedrijf helpt jou met een praktische opleiding rondom het Ziektewet casemanagement. Je wordt dus niet onnodig vermoeid met theoretische zaken, maar je gaat met praktijkcases aan de slag. Belangrijk is hierbij dat de cursist de werkwijze van het UWV leert begrijpen.

Het doel van deze opleiding is om de cursist praktische handvatten te geven om de specifieke ZW-situaties in goede banen te leiden.

De cursus wordt verzorgd  door de zeer ervaren Ziektewetspecialist Wendij Luijkman en SV-autoriteit Hendrik Jan van Pelt.

Voor wie bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor:

 • Casemanagers Ziektewet, HR medewerkers en Arboprofessionals

Dag 1

Dinsdag 24 september 2019

09.30 Ontvangst

10.00 Opening en welkom

10.15 De Ziektewet (ZW) algemeen

 • Wat is de ZW eigenlijk? Waarom en voor wie?
 • ‘Vangnetfunctie’?
 • Waarom doet de ZW werkgevers zo’n pijn?
 • En hoe beperk je de pijn?

12.30 Lunch

13.30 ZW-Casemanagement in de praktijk

 • Hoe werkt de claimbeoordeling
 • Onderscheid no-risk en vangnet
 • De ‘taal’ van het UWV

16.30 Afsluiting

Dag 2

Dinsdag 1 oktober 2019

09.30 Ontvangst

10.00 Casemanagement in de praktijk

 • Terugblik en praktijkervaringen
 • Dagloonberekening

12.30 Lunch

 • Bijzondere situaties bij de claimbeoordeling
 • Arbeidsconflict
 • Deskundigenoordeel
 • Meerdere werkgevers
 • Proefplaatsing
 • Aanvragen beslissingen

16.30     Afsluiting


Dag 3

Dinsdag 1 oktober 2019

 09.30 Ontvangst

 10.00 Casemanagement in de praktijk

 • Hoe gaat het verder?
 • EZWB (eerstejaars Ziektewetbeoordeling)
 • TVB2 (Toetsing Verbeterde Belastbaarheid 2e jaar)

12.30 Lunch

13.30 Maatregelenbesluit

 • Wat hangt er boven jouw (werkgevers) hoofd?
 • Sancties, boetes, administratieve maatregelen

15.00 Leren van ervaringen en voorkomen van ellende

16.00 Wrap Up

16.30 Afsluiting


Datum

Dinsdag 24 september, 1 en 8 oktober 2019

Locatie 
De Tinfabriek
Amsterdamsestraatweg 5
Naarden 
(Kom je met de trein? Dan halen we je op vanaf station Naarden Bussum)

Investering & korting
De investering voor deze 3-daagse Masterclass bedraagt €1495 (ex btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot en met 3 september 2019. Wij berekenen u dan € 49,50 administratiekosten (ex btw). Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met 
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

HJ van Pelt

Na zijn studie Verzekeringsrecht is Hendrik Jan van Pelt sinds 1990 in de verzekeringsbranche werkzaam op het gebied van inkomensverzekeringen.

Als specialist verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen werkte hij bij NieuwRotterdam, UAP-NieuwRotterdam en AXA. Van 2006 tot 2010 adviseerde hij het grootbedrijf als senior consultant bij Mandema & Partners. Vanaf augustus 2010 tot maart 2017 was van Pelt als mede-oprichter, -eigenaar en directeur werkzaam voor ENgage Werkgeversadvies.

Sinds maart 2017 werkt Hendrik Jan als Division Director Advance B.V. Een gespecialiseerd bureau op het gebied van SV en arbo.

Hij is als vaste columnist verbonden aan De Financiële Telegraaf. Als geen ander weet Hendrik Jan inzicht te geven in de risico’s en kosten van arbeidsongeschiktheid.


Wendij Luijkman

Wendij is dé specialist op het gebied van de Ziektewet. Van 2002 tot 2016 is Wendij werkzaam geweest bij UWV. Door haar ervaring in diverse functies binnen de Ziektewet UWV  heeft zij veel praktijkkennis opgedaan als uitvoerder van de Ziektewet. Wendij was betrokken bij de Ziektewetadministratie, Ziektewetclaimbeoordelingen, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding in de Ziektewet. Als mentor heeft zij intern bij UWV veel mensen opgeleid, trainingen en presentaties gegeven en was zij veelal betrokken bij werkgroepen om beleid te bepalen.

Sinds 2016 is Wendij werkzaam in de private sector en vervult zij de functie Casemanager ZW voor de eigenrisicodragers. Vanaf maart 2019 is zij werkzaam bij Advance BV als Inzetbaarheidsspecialist/Casemanager ZW.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze 3-daagse Masterclass bedraagt, excl btw, €1495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit kan oplopen tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 3 september 2019. Wij berekenen u dan € 49,50 administratiekosten (ex btw). Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.