HR en Verzuim Strategie, visie, plan, uitvoering en ondersteuning

HR en Verzuim


Datum

Start donderdag 10 oktober 2019 van 10.00u-16.30u

Overige data:
24-10, 07-11, 21-11, 05-12, 19-12, 09-01, 23-01, 06-02 examen

Locatie
Station Amersfoort CS
Seats2meet
Stationsplein 49
Amersfoort

Investering
€2495 opleiding (8 modules, documentatie, examen, Certificaat Verzuimbeleid 3.0) 
€500 arrangement
€250 Post Bachelor (facultatief)
(Alle prijzen zijn ex btw)

Voor meer informatie kun je bellen met Martine Mittertreiner (06-52371033) of mailen naar info@gezondinbedrijf.com

Wil je proeven van de sfeer en de kwaliteit van onze opleidingen kom dan op dinsdag 4 september a.s. naar onze Opleidingsintroductie in De Tinfabriek te Naarden (16.00-17.00). Aanmelden via info@gezondinbedrijf.com
Opleiding HR & Verzuim

De verzuimwereld is in beweging. Er is een tekort aan bedrijfsartsen, de uurtarieven stijgen, taakdelegatie is in opkomst. Tegelijkertijd vraagt de AVG om aanpassingen van het Eigen Regie model. Ondertussen stijgt landelijk het verzuimpercentage en verhoogt de druk op het personeel.

Hoe zit het met het verzuim in jouw organisatie? Is het verzuimbeleid al in lijn gebracht wet- en regelgeving? Werken jullie met interne verzuimcoaches of met casemanagers in taakdelegatie? Hebben jullie goed werkende afspraken met jullie bedrijfsarts over werkwijze en communicatie? Wie volgt het verzuimproces en hoe houd je regie als je niks mag opschrijven?

Heb je kortom van de gelegenheid gebruik gemaakt om het verzuimbeleid grondig onder de loep te nemen en een stevige update te geven?

Voor velen is verzuim niet het leukste thema, maar wel een belangrijk thema. Verzuim is een signaal dat aangeeft hoe het gaat met de organisatie.
“Iedere organisatie krijgt het verzuim dat het verdient.”

Deze opleiding is bedoeld voor HR om vorm te geven aan een beleid dat aandacht heeft voor de mens, de organisatie en de partijen daar omheen. En passend is binnen de kaders van deze tijd. Gedurende de opleiding werk je aan plan om het beleid van jouw organisatie te updaten.

Regie houden waar het hoort! Wie bepaalt welk proces gevolgd wordt? Ben jij dat? Schrijf je dan snel in en start op 10 oktober a.s.
 
Modules

 1. Het nieuwe verzuimbeleid | Donderdag 10 oktober 2019
  De wereld van verzuim en Arbo is gigantisch in beweging. Van taakdelegatie, de moderne rol van de bedrijfsarts, duurzame inzetbaarheid naar meer eigen regie van medewerkers. Hoe ga je daar als werkgever c.q. als intern casemanager mee om?
 2. Poortwachter Privacy Update | Donderdag 24 oktober 2019
  De wettelijke kaders waarbinnen het moet gebeuren. Wat zegt wet- en regelgeving rondom verzuim en arbo? Poortwachter, privacy en arbeidsrecht. Na deze module weet u van de hoed en de rand.
 3. Verzuimstrategie | Donderdag 7 november 2019 
  Wat wil je? Waar gaat de organisatie heen? Ontwikkel een visie die past bij jouw organisatie. Maak je eigen business case. En durf groot te denken, want goed verzuimbeleid levert enorm veel op.
 4. Sturen zonder te dokteren | Donderdag 21 november 2019
  Regie houden zonder te medicaliseren. Werken aan herstel van inzetbaarheid. Het begrijpen van de gehele situatie. Welke vragen mag je stellen? Wie doet wat? En hoe
 5. Het Goede Gesprek, deel 1 | Donderdag 5 december 2019 
  Voor een echt goed gesprek is er openheid, oprechtheid en verbinding nodigJezelf kennen, de ander lezen en begrijpen dat je samen verder moet. Hoe stel je de juiste vragen?
 6. Psychische problematiek | Donderdag 19 december 2019
  Stress en burn-out zijn een onontkoombaar onderdeel geworden van de HR praktijk. Maar er zijn nog meer psychische klachten. Daar doorheen spelen conflicten, pesten en disfunctioneren een verstorende rol. Hoe pik je de juiste signalen op? En dan?
 7. Het Goede Verzuimgesprek, deel 2 | Donderdag 9 januari 2020
  Omgaan met weerstanden. Moeilijke mensen, moeilijke situaties. Hoe senior zit jij in je rol? Hoe krijg jij iemand zelf in beweging?
 8. Het verzuimplan en het inkopen van arbodienstverlening | Donderdag 23 januari 2020
  Als je weet wat je wilt kun je kiezen welke dienstverlening daarbij hoort. Maar welke afspraken maak je en hoe zorg je er ook voor dat gebeurt wat er is afgesproken? Zo houd je grip.

Examenopdracht (Plan van Aanpak) | Donderdag 6 februari 2020

Voor wie is deze opleiding bedoeld? Voor iedereen binnen HR en/of Arbo die het verzuimbeleid wil moderniseren en privacy proof wil maken.

 

Modules

 1. Verzuimbeleid 3.0/De Verzuimspecialist | Donderdag 10 oktober 2019
  De wereld van verzuim en Arbo is in beweging. En niet zo’n beetje ook. Van taakdelegatie, de moderne rol van de bedrijfsarts, duurzame inzetbaarheid naar meer eigen regie van medewerkers. Hoe ga je daar als werkgever c.q. als intern casemanager mee om?
 2. Poortwachter Privacy Update | Donderdag 24 oktober 2019
  De kaders waarbinnen het moet gebeuren. Wat zegt wet- en regelgeving rondom verzuim en arbo? Poortwachter, privacy en arbeidsrecht. Weet u van de hoed en de rand? En uw arbodienst? Hoe kun je coulant zijn als je de regels niet kent?
 3. Verzuimstrategie | Donderdag 7 november 2019
  Wat wil je? Waar gaat de organisatie heen? Ontwikkel een visie die past bij jouw organisatie. Maak je eigen business case. En durf groot te denken, want goed verzuimbeleid levert enorm veel op.
 4. Leer de-medicaliseren | Donderdag 21 november 2019
  Regie houden zonder te dokteren. Werken aan herstel van inzetbaarheid. Het begrijpen van de situatie en de waaromvraag stellen. Welke vragen mag je stellen? Waar ga je op sturen?
 5. Het Goede Verzuimgesprek, deel 1 | Donderdag 5 december 2019
  Voor een goed gesprek is er openheid, oprechtheid en verbinding nodig. Jezelf kennen, de ander lezen en begrijpen dat je samen verder moet. Wat mag je vragen? Hoe werkt dat?
 6. Psychische problematiek | Donderdag 19 december 2019
  Burn-out, angststoornissen en depressie zijn de meest voorkomende psychische aandoeningen op de werkvloer. Daar doorheen spelen conflicten, pesten en disfunctioneren een verstorende rol. Hoe pik je de juiste signalen op? En dan?
 7. Het Goede Verzuimgesprek, deel 2 | Donderdag 9 januari 2020
  Omgaan met weerstanden. Moeilijke mensen, moeilijke situaties. Hoe senior zit jij in je rol?
 8. Het verzuimplan en het inkopen van arbodienstverlening | Donderdag 23 januari 2020
 9. Examen | Donderdag 6 februari 2020

Dagindeling per module:
09.30   Ontvangst met koffie en thee
10.00   Start programma
12.30   Lunch
13.30   Vervolg programma
16.30   Afronding

 

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Heeft u nog andere vragen over de opleiding? Neem dan gerust contact op met Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


Susy Willems

Susy is breed inzetbaar als senior Registerpsycholoog A&O op het gebied van ontwikkeling, groei, vitaliteit, preventie en curatieve trajecten. Zij is ervaren in coaching, training en assessments in het kader van persoonlijke, team- en managementontwikkeling in organisaties. En heeft oog en gevoel voor klantbehoeften en -tevredenheid, resultaatgericht en verantwoordelijk. Wat haar in het bijzonder drijft, is de zoektocht naar de innerlijke krachtbronnen van een persoon of een team om van daaruit tot resultaten en afspraken te komen. Daarbij gelooft zij sterk in het vergroten van de keuzevrijheid en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in situaties als kernvoorwaarden voor succes. Het is dan ook haar overtuiging dat als iemand goed is voor zichzelf hij/ zij ook goed is voor de organisatie. Susy is op dit moment werkzaam als psycholoog bij Vitalmindz. Hiervoor werkte zij bij Human Capital Group als senior consultant.


Khadija Charafi

Khadija Charafi is werkzaam als manager en begeleider bij Vital Mindz.

Ze heeft in de afgelopen 12 jaar werkzaamheden als manager uitgevoerd en een aantal jaren training, coaching en begeleiding gegeven aan volwassenen met complexe psychische problemen. Ze is opgeleid in oplossingsgerichte therapie, die ze zowel face-to-face als middels E-coaching heeft toepast.  Daarnaast is ze bijgeschoold in arbeidsintegratie en sociale zekerheid.

Na het afronden van verschillende opleidingen, waaronder Social Studies en docente maatschappijleer, koos ze voor het vakgebied re-integratie en psychische klachten.

Zij is altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren en versterken van posities en functioneren van anderen in de maatschappij. Hierbij is haar visie dat er altijd mogelijkheden zijn op het moment dat mensen bereid zijn te veranderen en perspectieven te onderzoeken ten aanzien van hun toekomst.


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’


Emile van der Linde

 “Emile van der Linde is na zijn Hotelschool studie en loopbaan in hospitality en evenementen in 1998 gestart in de sociale zekerheidsbranche. Is (mede-) oprichter van meerdere arbodiensten, casemanagement- en re-integratie projecten .

Emile is als gastdocent verbonden aan meerdere instituten en een hogeschool rond arbeid en gezondheid vraagstukken.

Hij houdt zich bij voorkeur bezig met strategie- en propositie ontwikkeling waarin hij meerdere (aankomend-) ondernemers adviseert en soms ook participeert.”

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering (ex btw)
De investering voor deze opleiding bedraagt €2.495 per deelnemer. Documentatie zit hierbij inbegrepen. 
Cateringkosten zijn €500 en een Post Bachelor €250.

Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot en met 25 september 2019. Wij berekenen u dan €49,50 administratiekosten (ex btw). Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.