Taakdelegatie: invulling en werkwijze Hoe geef je het optimaal vorm?

Taakdelegatie: invulling en werkwijze

Datum
Donderdag 26 maart 2020

Locatie
Hotel Veenendaal

Prijs
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 3 punten
Taakdelegatie is een hot topic in Arboland. Maar voor velen is het een worsteling hoe de implementatie vorm krijgt en hoe reeds bestaande werkwijzen aan te passen binnen deze kaders.

Veel partijen zien de voordelen van taakdelegatie. Het kan de kwaliteit van de arbodienstverlening verhogen en zorgen voor een betere benutting van de beschikbare capaciteit van bedrijfsartsen. En last but not least: het werk als team wordt er leuker door!

Maar het is wel een hele andere manier van werken. Gebaseerd op vertrouwen, kennis en heldere contouren.

Voor zowel de bedrijfsarts, de arbo-arts, de casemanager, de leidinggevende en de werknemer verandert er nogal wat. Waarbij heel duidelijk moet zijn wie wat doet en mag doen. En dat roept in de praktijk veel vragen op:

  • Wat mag wel en wat niet?
  • Hoe organiseer je taakdelegatie?
  • En hoe regel je de privacy issues en mogelijke tuchtrechtelijke gevolgen.

U krijgt les van twee absolute topdocenten in hun vakgebied: Paul ter Wal, Jurist en inzetbaarheidsspecialist en Robert van den Boogard, Bedrijfs- en verzekeringsarts van ZeneZ.

Deze Masterclass is bedoeld voor iedereen die met taakdelegatie wil werken, zoals managers van arbodiensten, bedrijfsartsen, casemanagers en verzuimspecialisten. Deze Masterclass is geaccrediteerd voor Bedrijfsartsen, Arbeidsdeskundigen en Casemanagers.

Programma

Paul ter Wal, Jurist & Inzetbaarheidsspecialist, Team Andare (Gemiddelde score: 9)

10.00 Taakdelegatie: duurzaam toekomstperspectief
• Innovatie of must?
• Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen
• Procesgericht of medisch inhoudelijk gericht
• Werkwijzer Taakdelegatie
• Goede voorbeelden?

10.30 Juridische inrichting van taakdelegatie
• Welke vorm past bij jouw organisatie?
• De Taakdelegatie-Mix: balans van verantwoordelijkheden
• De spelregels in de praktijk brengen: verantwoordelijkheid, regie, speelruimte
• Afspraken vastleggen en het toetsingskader

11.15 Koffiepauze

11.30 Privacy en taakdelegatie
• Alles is gezondheid. Of niet?
• Wat mag een casemanager?
• Wat kan de werkgever nog wel doen?
• Communicatie is cruciaal: wat vertel je werknemer en werkgever?
• Het re-integratie overleg (in plaats van het Sociaal Medisch Team)
• Do’s en dont’s

12.00 Triage als startpunt
• Het proces: waar komt de ziekmelding binnen?
• Indicaties voor betrokkenheid bedrijfsarts?
• Vervolg, rapportage en/of overleg

12.30 Lunch

Robert van den Boogard, Bedrijfs- & Verzekeringsarts, Directeur ZeneZ (Gemiddelde score: 9)

13.30 De samenwerking: herstel van inzetbaarheid
A. Begrijpen van verzuim & verzuimprofielen
• Verzuim als uitweg
• Wat voor soort verzuim zie je?
• Wie is aan zet?

B. Begrijpen van complicaties en stagnatie (de-medicaliseren)
• Stoorzenders, in stand houders, weerstanden en conflicten
• Kritisch positief vragen stellen
• De-medicaliseren
• Regie nemen: rolverdeling: wie doet wat?

14.30 Casus

15.00 Verfrissing

15.15 De casemanager en de bedrijfsarts
• Waar wordt een bedrijfsarts blij van?
• Hoe vullen casemanager en bedrijfsarts elkaar aan?
• Vertrouwen en verbinding
• De afspraken zijn duidelijk?

16.00 Regie nemen en behouden
• Wie neemt welke regie?
• Een praktijkvoorbeeld
• Wat ga jij morgen doen om regie te houden?

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 26 maart 2020

Locatie
Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 3 punten

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 5 maart 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Heeft u nog andere vragen over de opleiding? Neem dan gerust contact op met Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 7 maart 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.