Masterclass Verzuimcijfers Grip op cijfers betekent grip op keuzes

Masterclass Verzuimcijfers

Masterclass

Datum
Donderdag 2 november 2023
10.00 - 16.00

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 495.00 (ex btw)

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 2 punten

De financiële gevolgen van verzuim zijn immens, voor de werkgever maar ook voor de medewerker.

De werkgever heeft simpel gezegd te maken met twee jaar loondoorbetaling, met almaar oplopende re-integratiekosten maar ook 10 jaar met een verhoogde premie of uitkeringslasten als iemand de WGA in gaat.

Weet jij wat een verzuimende medewerker kost? En hoe je de kosten berekent voor het verzuim in jouw organisatie?

De werknemer realiseert zich vaak niet wat er met zijn portemonnee gebeurt als hij door de WIA Poort gaat. Weet jij wat een medewerker krijgt na de twee jaar loondoorbetaling?

Financieel inzicht ontstaat als je de regels kent. Maar ook als je verzuimcijfers kunt lezen en begrijpen. En dat is handig want cijfers laten zien wat er gebeurt in jouw organisatie. 

En wat zegt het eigenlijk als jouw organisatie een verzuimpercentage van 3,5, 4,2 of 7,6 heeft? Doe je het dan goed of juist niet? Hoe bepaal je dat? En is dat kort of langdurig verzuim? Geeft dat een reëel beeld? Of gaat het uiteindelijk om de concrete kosten die er mee gemoeid zijn?

Het totaal aan kosten en cijfers geeft inzicht in hoe jouw bedrijf er qua verzuim voor staat. En aan welke knoppen je moet draaien om verzuim te verminderen en (financiële) ruimte te maken voor inzetbaarheid.

De harde pegels, onmisbaar inzicht voor casemanagers, re-integratie adviseurs en verzuimspecialisten.

Jouw docent Sanne Hamers is sociaal bedrijfskundig adviseur en dat merk je. Warm voor de mens en hard op de cijfers. Zij leidt je op onderhoudende, interactieve maar glasheldere wijze door deze materie. Meld je snel aan!

09.45 Inloop met koffie en thee

10.00 Hoeveel verzuim is normaal? Mythes en misverstanden!
• Wat zijn verzuimcijfers?
• Waar vind je verzuimcijfers?
• Branchecijfers en benchmarking
• Wat zijn verzuimkosten?

10.15 Loondoorbetaling en WGA
• In vogelvlucht 2 jaar loondoorbetaling en 10 jaar WGA
• Wat doet het met de portemonnee van de medewerker?
• Zijn de kosten voor de organisatie ook zichtbaar?
• ERD en Publieke verzekering: essentieel onderscheid
• Ziek uit dienst (Ziektewet)

11.00 Break

11.30 Wat kost een verzuimende medewerker?
• Een dag verzuim: wat kost dat?
• Ieder dossier een financiële paragraaf?
• Kosten en baten van interventies
• Ultieme schadelastbeperking door kennis van mens en cijfers

12.30 Lunch

13.30 Naar een breder perspectief
• De verdiepingsslag: hoe maak je die?
• Welke parameters ga je in kaart brengen? (%, frequentie, duur, €, etc.)
• Hoeveel Ziektewet instroom heb je?
• En hoeveel WGA?

14.00 Waar lekt geld? En waar is geld te verdienen?
• Hoe houd je regie op de geldstromen?
• Controle op toerekening gedifferentieerde premie of Uwv nota
• Zijn de medewerkers met no-risk in beeld?
• Wordt er tijdig gestuurd op vervroegde WIA aanvraag?
• Premiekortingen en subsidies

14.30 Break

15.00 Het verschil tussen ERD en UWV?
• Grip op cijfers betekent grip op keuzes
• Eigen risicodragerschap ZW / WGA (verzekeren of zuiver eigen risicodragerschap)
• Hoe moet ik mijn organisatie inrichten passend bij mijn financieringskeuze?
• Besparingen inzetten voor preventie en duurzame inzetbaarheid

16.00 Afsluiting

Datum
Donderdag 2 november 2023

Locatie 
Gardens Business Center Oudlaen, Oudlaan 4 Utrecht

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495 per deelnemer. 
Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. Je krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 2 punten

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 21 dagen voor de Masterclass. Na deze datum kun je wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen of kun je switchen naar een andere masterclass op een ander moment. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Sanne Hamers

Sanne heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en zich in de loop der jaren steeds meer verdiept in verzuim. Vanuit het perspectief van de mens, maar ook vanuit de organisatie.

Sanne is een analyticus met visie in huis. Haar intuïtie laat haar zelden in de steek, al onderbouwt zij die graag met feiten. Haar klanten noemen haar eerlijk en zeggen ‘what you see is what you get’.

Haar kennis van relevante wet- en regelgeving is bovengemiddeld. Maar ook voor het (financiële) rekenwerk rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid deinst zij niet terug.

Haar werkstijl? Warm waar het kan en zakelijk waar het moet.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief btw, €495 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. Ongeveer een week van te voren ontvangt u de zoomlink. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kunt u zich uiteraard laten vervangen door een collega. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?