Online Masterclass LEAN verzuim Verzuimaanpak met de juiste cijfers

Online Masterclass LEAN verzuim

Datum
Dinsdag 16 juni 2020

Online
09.30-13.00

Prijs
€ 199 excl. BTW

 Beter sturen op verzuim door gedrag aan te passen met behulp van gerichte data. Dat is de kern van deze Masterclass.

Verzuim is duur en verstorend voor een organisatie. Het verzuim is ook een belangrijke thermometer van hoe het met de organisatie gaat. Verzuim verdient dan ook volle aandacht.

Met een LEAN verzuim aanpak ga je gestructureerd kijken naar verzuim. Wat gebeurt er en waarom? Om vervolgens een vertaalslag te maken naar mens en gedrag.

Zo ga je op zoek naar de cijfers en data die er echt toe doen. Denk bijvoorbeeld aan cijfers die aangeven of er veel verzuim is door weinig mensen of veel verzuim door veel mensen. Hiermee kun je dan gericht een duurzame oplossing bieden. Het kan zijn dat het voor een groepje mensen normaal is om zich vaak ziek te melden. Daar hanteer je een andere gedragsmatige aanpak dan op een afdeling waar relatief veel mensen zich vaak ziekmelden. Daar is sprake van een echte verzuimcultuur.

Traditioneel houdt elke organisatie het verzuim% bij. Maar dat is precies het cijfer dat het minst zegt terwijl er het meest op gestuurd wordt. Dat kan zeker anders!

LEAN = verzuimgedrag aanpakken door beter te sturen met cijfers.

Programma Online Masterclass LEAN verzuim

09.15  Inloggen

09.30  Start en welkom

09.30  Met LEAN Thinking naar LEAN verzuimaanpak
Wat is Lean Thinking en hoe relateert dat aan verzuim? In deze korte sessie leer je op interactieve wijze het geleerde direct toe te passen in jouw organisatie. En welke mogelijkheden zie je op het gebied van verzuim?
Opdracht: Hoe LEAN ben jij/is jouw organisatie?

10.30    Break

10.45 Op zoek naar cijfers en data
Welke cijfers en data verzamel je? En hoe verwerk je die in een dashboard? Vervolgens stel je jezelf de volgende vragen: Wat zie je? Welke acties zou je nemen en waar beginnen we?
Opdracht: naar welk cijfer ben jij op zoek?

11.45 Break

12.00 De vertaalslag naar gedrag
Hoe helpt jouw dashboard om te verhelderen? En hoe ziet dat er dan (beeldend) uit? En hoe kun je teamleiders hiermee ondersteunen in hun plan van aanpak oftewel in LEAN termen: SOP’s (standard operating procedures).

13.00 Vooruitkijken en afsluiten