Psychisch Verzuim Signaleren en omgaan met psychische klachten

Psychisch Verzuim

Datum
Dinsdag 9 juni 2020

Online
14.00u - 17.00u

Prijs
€ 199 excl. BTW

 Online masterclass Omgaan met Psychisch Verzuim

Stress, Depressie & Angst zijn de belangrijkste onderliggende factoren van Psychisch Verzuim. Zeker ook in deze tijd is Psychisch verzuim voor veel organisaties een groot probleem. Het herkennen en aanpakken van  psychische klachten op de 'werkvloer' is lastig. Wat zijn die klachten waar medewerkers het over hebben? Wat ligt eraan ten grondslag?

Deze online masterclass is bedoeld als hulpmiddel voor HR en Arbo om handvaten te krijgen om 1) psychisch verzuim te herkennen, 2) bespreekbaar te maken en 3) daadwerkelijk aan te pakken.

In 3 uur tijd geven Khadija & Suzy jou heel veel inzicht en informatie mee om met deze problematiek aan de slag te gaan!

De psychische gesteldheid van je medewerkers is in de huidige crisis belangrijker dan ooit. Hoe zorg dat je iedereen mentaal binnenboord houdt, nu én in de anderhalvemetereconomie?

Deze online masterclass is echt een must in coronatijd!

Programma

13.45    Inloggen

14.00    Introductie en start deel 1: Herkennen
De helft van het verzuim is psychisch van aard. Een deel hiervan heeft te maken hebben met angststoornissen, fobieën, verslaving , depressies, maar het grootste deel komt voort uit werkstress. Stress leidt tot uitputting en uiteindelijk als het te lang duurt tot het letterlijk opbranden en ernstige psychische en meestal ook fysieke klachten.

14.50    Break

15.00    Voortgang deel 2: Bespreekbaar maken
Hoe maak je de problematiek bespreekbaar? Welke ingang gebruik je? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Tips & Tricks.

15.50    Break

16.00    Deel 3: De praktijk: Aanpakken en casuïstiek
Hoe ga je om met mensen met psychische klachten? Wie stelt vast wat er medisch aan de hand is? Wat pak je eerst aan: het fysiek of de psyche? Welke interventie is nodig? En hoe volg je het proces?

17.00    Afsluiting