Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV Een dag vol tips & trucs en do's and dont's

Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV

Data
Donderdag 10 november 2020 | 10.00-15.30

Prijs 
Online €395 (excl. BTW)

 2 PE punten voor arbeidsdeskundigen
‘Ik ben het niet eens met de beslissing van UWV. Wat nu?!’ 

Iedere case- of HR-manager weet dat UWV het enorm druk heeft, en dat er veel te weinig verzekeringsartsen zijn. Tel daarbij op dat de wetgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid uitermate complex is. Als u twijfelt aan een beslissing van het UWV of als u de medische beoordeling wilt (laten) toetsen, dan kunt u bezwaar indienen. Maar hoe werkt dat? Hoe dien je veilig een bezwaarschrift in, en wie heb je daarvoor nodig? Hoe om te gaan met medische gegevens? En welke tips kunnen ervaren bezwaar- en beroepsjuristen mij geven?  

De docent leert u een veilige manier om Bezwaar & Beroep zelf te organiseren, op tijd en volgens de juiste procedure.


Paul Lammerts, Juridisch Casemanager en door UWV erkend bijzonder gemachtigde, gaat met u de diepte in. Hij doet dat aan de hand van concrete casussen en actuele voorbeelden. U krijgt praktische tips en u gaat zelf aan de slag. Wat is nou slim om te doen? En waar haalt hij de mosterd vandaan?

Aan het einde van de dag, heeft u gelachen en getreurd, maar u gaat naar huis met een kladblok vol tips & trucs en do’s and don'ts. Waarmee u in het vervolg zelf kunt zorgen voor een adequaat bezwaar- of beroepsprocedure.

 

09.30 Inloggen

10.00 Start Blok 1 | Gedoe bij de Poortwachter

Hoe is het mogelijk dat u een loonsanctie krijgt? Risico's van te voren inschatten. Heeft bezwaar en beroep zin?

 • Poortwachterperiode: de basis voor bezwaar en beroep
 • Hoofdrolspelers in het proces
 • Het Reïntegratiedossier op orde?
 • De WIA-claim

Praktijkcasus I 

11.00 Koffiepauze

11.30 Blok 2 | Bezwaar maken

 • Hoe ziet het traject van een bezwaarprocedure eruit?
 • Waar moet u in bezwaar op letten?
 • Tegen welke beslissingen van het UWV wordt vaak bezwaar aangetekend?

Praktijkcasus II 

12.30 Lunchpauze

13.30 Blok 3 | In beroep

 • Juridische vaardigheden tijdens de beroepsprocedure
 • Hoe ziet het traject van een beroepsprocedure eruit?
 • Wanneer gaat u in beroep?
 • Hoe kijkt en oordeelt de bestuursrechter?

Praktijkcasus III 

14.30 Theepauze 

15.00 Tips&tricks, do's en dont's!

 • Afwegingen maken
 • Kosten en tijd?
 • Valkuilen

16.00 Afsluiting

 

Datum
Donderdag 10 november 2020

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 395 per deelnemer.  Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 3 weken voor de bijeenkomst. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

 
 

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met 
Martine Mittertreiner: 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

 
 

Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, voor nieuwe aanmeldingen, uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 3 weken voor de bijeenkomst. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.