Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV Tips & tricks en do's and don'ts

Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV

Online Masterclass

Datum
Dinsdag 10 november 2020 | 9.30 - 12.30

Prijs 
€295 (excl. BTW)

 2 PE punten voor arbeidsdeskundigen




‘Ik ben het niet eens met de beslissing van UWV. Wat nu?!’ 

Iedere case- of HR-manager weet dat UWV het enorm druk heeft, en dat er veel te weinig verzekeringsartsen zijn. Tel daarbij op dat de wetgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid uitermate complex is. Als u twijfelt aan een beslissing van het UWV of als u de medische beoordeling wilt (laten) toetsen, dan kunt u bezwaar maken.

Maar hoe werkt dat? Hoe dien je veilig een bezwaarschrift in, en wie heb je daarvoor nodig? Hoe om te gaan met medische gegevens? En welke tips kunnen ervaren bezwaar- en beroepsjuristen mij geven?

De docent leert u een veilige manier om Bezwaar & Beroep zelf te doen, op tijd en volgens de juiste procedure.


Paul Lammerts, Juridisch Casemanager en door UWV erkend bijzonder gemachtigde, gaat met u de diepte in. Hij doet dat aan de hand van concrete casussen en actuele voorbeelden. U krijgt praktische tips en u gaat zelf aan de slag. Wat is nou slim om te doen?

Aan het einde heeft u gelachen en getreurd, maar u gaat naar huis met een kladblok vol tips & tricks en do’s and don'ts. Waarmee u in het vervolg zelf kunt zorgen voor een adequaat bezwaar- of beroepsprocedure.

 Bezwaar en beroep: één van de drie pijlers van effectieve schadelastbeheersing.

Online Masterclass Bezwaar & Beroep

09.15 Inloggen

9.30     Start Blok 1 | Gedoe bij de Poortwachter

 • Hoe is het mogelijk dat u een loonsanctie krijgt?
 • Hoofdrolspelers in het proces
 • Het Reïntegratiedossier op orde?
 • De WIA-claim
 • In bezwaar bij het UWV

Praktijkcasus I 

10.30   Korte pauze

10.45   Blok 2 | Bezwaar maken

 • Hoe ziet het traject van een bezwaarprocedure eruit?
 • Waar moet u in bezwaar op letten?
 • Tegen welke beslissingen van het UWV wordt vaak bezwaar aangetekend?

Praktijkcasus II 

11.30 Korte pauze

11.45   Blok 3 | In beroep & do's en dont's!

 • Wat is anders in beroep?
 • Wanneer gaat u in beroep?
 • Kansen inschatten
 • Kosten en tijd
 • Valkuilen

12.30   Klaar!

Datum
Donderdag 28 januari 2021

Investering & korting
De investering voor deze online masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 295 per deelnemer.  Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Indien u verhinderd bent kunt u aan een andere of volgende training mee doen. U kunt uiteraard ook iemand anders in uw plaats laten meedoen. Wilt u ons hierover aub van te voren inlichten?

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met 
Martine Mittertreiner: 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

 
 

Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers.

Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief op social media en als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Hij is een expert die de materie met gevoel voor humor voor het voetlicht brengt.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Indien u verhinderd bent kunt u aan een andere of volgende training mee doen. U kunt uiteraard ook iemand anders in uw plaats laten meedoen. Wilt u ons hierover aub van te voren inlichten?