Sprekers

Aukje Nauta

Aukje Nauta één opleiding Uitgelichte spreker

Aukje Nauta (1967) is mede-eigenaar van Factor Vijf Organisatieontwikkeling en bijzonder hoogleraar 'Enhancing individuals in a dynamic work context' vanwege Sioo aan de Universiteit Leiden.
Tot 2016 was ze bijzonder hoogleraar 'Employability in werkrelaties' vanwege de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek aan de Universiteit van Amsterdam, en kroonlid SER. Aukje studeerde organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promoveerde op conflicthantering in organisaties. Werkte achtereenvolgens bij TNO en Randstad.

Interessegebieden: duurzame inzetbaarheid, vernieuwing van arbeidsrelaties, conflicthantering en organisatieontwikkeling.

Aukje is één van de docenten van de Opleiding De Vitality Manager. 


Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’


Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


 “Emile van der Linde is na zijn Hotelschool studie en loopbaan in hospitality en evenementen in 1998 gestart in de sociale zekerheidsbranche. Is (mede-) oprichter van meerdere arbodiensten, casemanagement- en re-integratie projecten .

Emile is als gastdocent verbonden aan meerdere instituten en een hogeschool rond arbeid en gezondheid vraagstukken.

Hij houdt zich bij voorkeur bezig met strategie- en propositie ontwikkeling waarin hij meerdere (aankomend-) ondernemers adviseert en soms ook participeert.”


Michael Portzky studeerde af aan de Universiteit Gent als klinisch psycholoog met een dubbele maior binnen de richting Psychoanalyse en Experiëntiële Psychologie, doch ging daarna verder als diagnosticus en neuropsycholoog. Voor zijn toenmalige werkzaamheden in Nederland verwierf hij tevens de erkenning als Gezondheidszorgpsycholoog.
Hij is hoofd Diagnostiek van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge campus Gent, werkt deeltijds als psycholoog van het Palliatief Dagcentrum De Kust te Oostende, is vrij docent diagnostiek aan meerdere Hoge Scholen alsook binnen het Postgraduaat Psychodiagnostiek bij Volwassenen, en is een  ‘Op de Rol Erkend’ Gerechtsexpert voor Psychodiagnostiek.
Hij is tevens gekend als auteur van het boek Veerkracht, alsook van alle Nederlandstalige genormeerde vragenlijsten om mentale veerkracht te meten en/of het ‘palliatieve palet’.


“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”


VédéVé Legal is de naam waaronder Mr. Liane van de Vrugt sinds 15 april 2005 zelfstandig haar werkzaamheden als advocaat verricht. Van 1996 tot april 2005 werkte Liane als advocaat/salary partner bij Wouters Advocaten & Notarissen/Andersen Legal dat in 2002 fuseerde met AKD.

Daarvoor werkte Liane als beambte bezwaar en beroep bij UWV. Zij is werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, loonbelasting, sociale zekerheid en pensioenen in nationale en internationale context.

Liane heeft tevens ruime ervaring als docent. Zij verzorgt onder meer trainingen en workshops op het gebied van het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en de Wet Verbetering Poortwachter.

Liane draagt bij aan het “Holland Handbook” en de “Doing Business” gids van de World Bank.


Na zijn studie Verzekeringsrecht is Hendrik Jan van Pelt sinds 1990 in de verzekeringsbranche werkzaam op het gebied van inkomensverzekeringen.

Als specialist verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen werkte hij bij NieuwRotterdam, UAP-NieuwRotterdam en AXA. Van 2006 tot 2010 adviseerde hij het grootbedrijf als senior consultant bij Mandema & Partners. Vanaf augustus 2010 tot maart 2017 was van Pelt als mede-oprichter, -eigenaar en directeur werkzaam voor ENgage Werkgeversadvies.

Sinds maart 2017 werkt Hendrik Jan als Division Director Advance B.V. Een gespecialiseerd bureau op het gebied van SV en arbo.

Hij is als vaste columnist verbonden aan De Financiële Telegraaf. Als geen ander weet Hendrik Jan inzicht te geven in de risico’s en kosten van arbeidsongeschiktheid.


Khadija Charafi is werkzaam als manager en begeleider bij Vital Mindz.

Ze heeft in de afgelopen 12 jaar werkzaamheden als manager uitgevoerd en een aantal jaren training, coaching en begeleiding gegeven aan volwassenen met complexe psychische problemen. Ze is opgeleid in oplossingsgerichte therapie, die ze zowel face-to-face als middels E-coaching heeft toepast.  Daarnaast is ze bijgeschoold in arbeidsintegratie en sociale zekerheid.

Na het afronden van verschillende opleidingen, waaronder Social Studies en docente maatschappijleer, koos ze voor het vakgebied re-integratie en psychische klachten.

Zij is altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren en versterken van posities en functioneren van anderen in de maatschappij. Hierbij is haar visie dat er altijd mogelijkheden zijn op het moment dat mensen bereid zijn te veranderen en perspectieven te onderzoeken ten aanzien van hun toekomst.


Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.


Generatie-expert en organisatiepsycholoog Aart Bontekoning onderzoekt al twintig jaar ‘generaties in organisaties.’ Hij is geboren op een boerderij, maar hij verdiepte zich in cultuurverandering vanuit de kracht van opvolgende generaties. In 2007 promoveerde hij daarop, nog steeds als enige in de wereld.

Zo’n 85% van de Nederlandse en Europese organisaties vergrijst spectaculair, tot 2035! In vrijwel alle branches. Om met een vergrijzende organisatie bij de tijd te blijven wordt een flinke uitdaging.
Zijn stelling: ‘De sociaal, economische en ecologische toekomst van Nederlandse (vergrijzende) organisaties is afhankelijk van de jeugdigheid van alle werkende generaties, van de oudste tot de jongste’. Die jeugdigheid zit in het gebied waar een generatie de meeste werkenergie van krijgt. Doen waar je de meeste werkenergie van krijgt is ook van belang voor alle professionals die langer gaan werken. Dan laad je de eigen ‘energie-batterij’ voortdurend op en gaat die langer mee.

In zijn laatste boek ‘Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’ beschrijft hij wat iedere werkende generatie kan doen om zelf vitaal te blijven en de eigen organisatie bij de tijd te houden.


Wim Haringsma is afkomstig uit het Friese Balk en heeft ruim 20 jaar ervaring in de verzekeringswereld.  Met zijn gecombineerde kennis als Register Casemanager en bedrijfskundig adviseur is hij voor elke partner een meerwaarde op operationeel en strategisch niveau. Wim is een gedreven inzetbaarheidsprofessional met passie voor trends in zijn vak. Hij rent net zo hard voor zijn klanten als in zijn vrije tijd.


Erwin Napjus werkt sinds 2002 als arbeids- en organisatieadviseur en veiligheidskundige bij Human-Invest). Daar begeleidt hij organisaties op de gebieden veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid binnen verschillende branches (van zorg en overheid tot productiebedrijven). Erwin is er vooral op gericht om de balans tussen productiviteit en werkplezier van medewerkers verder te optimaliseren.       
Naast de uitvoering van risico-inventarisatie en –evaluaties, werkplekonderzoeken en gezondheidsvoorlichting verricht hij ook innovatieve diensten. Voorbeelden hiervan zijn: vitaliteitsscans, training verzuimcommunicatie, zorgcontinuïteit, ISO 9001, 14001 en VCA en leefstijl- en inzetbaarheidsprogramma’s.
Verder is Erwin verbonden aan het PHOV als docent van de opleiding tot Hogere Veiligheidskunde en is hij actief lid van de Orde van Organisatieadviseurs.
Erwin houdt ervan om complexe vraagstukken simpel te maken. Dat doet hij door een praktische insteek te kiezen met een hoge focus op toegevoegde waarde. Geen dingen doen om het doen, maar telkens nagaan wat het de organisatie opl


Watze Monsma is vanaf 2010 gecertificeerd DOOR® Trainer & Coach bij DOOR Training & Coaching. Daarvoor is hij altijd werkzaam geweest in commerciële (management) functies. Van 2003 tot 2010 was Watze Monsma verantwoordelijk voor het commerciële beleid van Humannet, een organisatie die een web-based verzuimapplicatie exploiteert. In deze periode is Watze intensief betrokken geweest bij verzuimproblematiek, de aanpak van verzuim en de inrichting van verzuimbeleid. Als trainer werkt Watze veel met casemanagers van Arbodiensten en werkgevers met het  eigen regie model. Belangrijke onderdelen van de training zijn gedrag en gesprekstechniek. Waarbij het primair gaat om ‘medewerkers in beweging te krijgen en te houden’ en ‘het voorkomen van weerstanden in plaats van te veroorzaken’.
Daarnaast is Watze Monsma gesprekspartner voor managementteams daar waar het gaat over commercieel beleid en verandermanagement.


Prof.dr. Christina M. van der Feltz-Cornelis is hoogleraar Sociale Psychiatrie bij het dept. Tranzo aan de Universiteit van Tilburg. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege GGZBreburg, waar zij inhoudelijk leidinggevend psychiater is van het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid.
Christina van der Feltz-Cornelis probeert wetenschap en de praktijk van de klinische zorg te verbinden door innovatief onderzoek gericht op verbetering van diagnostiek en behandelmethoden van psychische stoornissen en comorbide lichamelijke ziekten of lichamelijk onverklaarde klachten, en werkhervatting bij psychische stoornissen. Zij leidde de taskforce voor clinical research in ROAMER, een door de EU gefinancierd project gericht op het opzetten van een onderzoeksagenda voor mental health in Europa.


Dirk Thuijs is partner bij SUEZ advocaten te Amsterdam. Zijn praktijk bestaat in hoofdzaak uit arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht in de meest brede zin van het woord. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. alsmede van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

Dirk Thuijs studeerde in 1996 af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is na zijn studie eerst als procesjurist gaan werken voor het UWV om vervolgens over te stappen naar de advocatuur. In 2004 heeft hij de Postacademische Leergang Arbeidsrecht succesvol afgerond. Naast publicaties voor onder meer Euroforum Uitgeverij B.V. en het Juridisch Zakboek Arbeidsrecht van SDU Uitgevers, verzorgt hij diverse trainingen en cursussen voor Gezond in Bedrijf op arbeidsrechtelijk/sociaalzekerheidsrechtelijk gebied.


Prof. dr. Willem van Rhenen is sinds september 2017 Chief Health Officer, Raad van Bestuur ArboUnie en hoogleraar Engagement & Productivity aan de Business Universiteit Nyenrode.

In 2008 publiceerde Willem van Rhenen zijn proefschrift getiteld 'Van stress naar bevlogenheid" hetgeen verder is uitgewerkt in zijn oratie met de titel “bevlogenheid en productiviteit, elke dag belangrijk”.

Een groot gedeelte van zijn werkzame leven heeft hij gefunctioneerd als arts in de tropen, de kliniek en het bedrijfsleven. Vanuit die functies heeft hij veel mensen met stress gerelateerde klachten behandeld.

Voor zijn overstap naar ArboUnie heeft Willem gewerkt bij ArboNed. Sinds 2009 is Willem van Rhenen ook lid van de Nederlandse Kamer van Sociale Geneeskunde en lid van meerdere taakgroepen op het gebied van werk en gezondheid. Willem studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij is (co-) auteur van talrijke wetenschappelijke artikelen en gastdocent (geweest) aan CorVu (AMC), NSPOH, Zorg & Cure, PSW, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit en voor Gezond in Bedrijf.


Rik-Jan Modderkolk (1965) zet zich in voor inzetbaarheid op het werk, zodat mensen met veel plezier en in goede gezondheid tot aan 67e of misschien wel 72e werkzaam kunnen zijn voor Pon. Dit vraagt anders denken en verschuiven van aandacht. Bijvoorbeeld van genezen van ziekte naar investeren in gezondheid. Ook vraagt dit samenwerking tussen diverse betrokkenen, zowel intern als extern. Uiteindelijk zijn de financiele revenuen dusdanig groot dat investeren in gezondheid budget neutraal mogelijk moet zijn. 

Rik-Jan Modderkolk is nu 9 jaar international Health Manager bij Pon en weet steeds weer nieuwe doelen te realiseren. Hij werd in 2011 “Health manager van het jaar” op het Gezond in Bedrijf Event.

 


Gert-Jan Aleman is na een carrière bij Randstad en de NS en een masterstudie Strategisch HR in 2014 begonnen als manager van het Arbo Centrum van de Gemeente Den Haag. Samen met zijn enthousiaste team probeert hij de Gemeente te begeleiden bij het verhogen van de inzetbaarheid van de medewerkers en het vitaler krijgen van de organisatie.
In 2016 won hij de landelijke Gezond in Bedrijf verkiezing tot Vitality Manager of the year 2016.
Aleman is 42 jaar en woont in Rijswijk. Hij sport 5 keer per week en zet minimaal 10.000 stappen per dag. 


Het werkzame leven van Yvonne van den Berg laat zich kenschetsen als een ontdekkingsreis. Yvonne heeft een brede belangstelling op HR-vlak en ze volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Haar leergierige karakter heeft haar een schat aan kennis van het HR-vak bezorgd, welke ze heden ten dage ten volle kan benutten in haar rol als Director Social Innovation & Health bij Signify (Philips Lighting).

Communicatie is key in haar rol en ze verrast management en medewerkers steeds weer met vernieuwende concepten en aanpakken, en profileert zich als een echte HR-marketeer. HR-vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, leiderschap en vitaliteit worden door haar vertaald in creatieve en innovatieve HR-oplossingen.

Met ingang van 2016 combineert Yvonne het werken in loondienst met een rol als zelfstandig ondernemer en treedt hiermee in de rol van ‘hybride professional’. Ze heeft hiervoor gekozen omdat ze erin gelooft dat ze haar blikveld, kennis en ervaring nog verder kan verruimen door ook bij andere bedrijven/opdrachtgevers in de keuken te mogen kijken. Goed voor haarzelf en voor haar klanten!


Esther Raaijmakers helpt in haar rol als manager Rewards & HR Analytics de Randstad Groep voorop te laten lopen in de markt op het gebied van arbeidsvoorwaarden en performance management. Ze is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de eerste bedrijfscao bij Randstad. Hiervoor werkte ze als HR Business Partner bij Randstad Nederland.


Susy is breed inzetbaar als senior Registerpsycholoog A&O op het gebied van ontwikkeling, groei, vitaliteit, preventie en curatieve trajecten. Zij is ervaren in coaching, training en assessments in het kader van persoonlijke, team- en managementontwikkeling in organisaties. En heeft oog en gevoel voor klantbehoeften en -tevredenheid, resultaatgericht en verantwoordelijk. Wat haar in het bijzonder drijft, is de zoektocht naar de innerlijke krachtbronnen van een persoon of een team om van daaruit tot resultaten en afspraken te komen. Daarbij gelooft zij sterk in het vergroten van de keuzevrijheid en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in situaties als kernvoorwaarden voor succes. Het is dan ook haar overtuiging dat als iemand goed is voor zichzelf hij/ zij ook goed is voor de organisatie. Susy is op dit moment werkzaam als psycholoog bij Vitalmindz. Hiervoor werkte zij bij Human Capital Group als senior consultant.


Pascal Willems is als eigenaar van WVO Advocaten evenveel ondernemer als advocaat. Dat Pascal op het recht nooit is uitgekeken, is niet zo gek: zijn specialisme varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor hun medewerkers. Ook als er bij overnames of reorganisaties complexe appeltjes zijn te schillen heeft Pascal zijn mes geslepen en al voor u klaarliggen. Verder staat Pascal beroepsbeoefenaren bij als het tuchtrecht in het geding is.
Pascal geeft lezingen en trainingen en klimt hij graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij mede-auteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.
Pascal is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVAR).


Allard Droste is ondernemer, investeerder, bestseller auteur, spreker en professioneel dromer. Zijn doel: bedrijven en mensen helpen hun dromen om te zetten in actie. Nodig Allard uit bij een bedrijf of organisatie, en hij zal je laten zien waar de energie verloren gaat. “Vaste bedrijfsstructuren en managers zijn absoluut overbodig voor een gezonde onderneming”. Allard bewijst dat plezier en effectiviteit hand in hand kunnen gaan en hoe alle medewerkers weer mede-ondernemers worden.

Semco in de Polder
Allards boek “Semco in de Polder” is genomineerd als managementboek van het jaar. Zijn anekdotes en ervaringen haalt hij uit zijn directe werkomgeving.

In 2007 is hij, als eigenaar, ingestapt in het metaalbewerkingsbedrijf Aldowa te Rotterdam. Hier heeft hij een grote cultuuromslag gerealiseerd, van hiërarchisch naar samensturend. Van directief naar organisch. Een omslag van een algemene toeleverancier naar een projectorganisatie voor de gevelbouw. Van 2,5 naar 12 miljoen omzet. Van een ziekteverzuim van rond de 7% naar de 2%. Een bewijs dat anders werken mogelijk is in de keiharde praktijk. Uiteraard met alle ups-and-downs.

Het Kan eenvoudig en dat IS niet eenvoudig
In 2012 heeft Allard de pen in handen genomen om zijn eerste bestseller te schrijven, over zijn praktijkervaringen, met de prikkelende titel “Semco in de Polder”. Hij laat in zijn boek zien hoe het anders kan. Met vertrouwen, loslaten en durf kunnen mensen veel meer dan ze denken. ManagamentPro omschreef Allards boek als een prachtige bijdrage aan het denken over en implementeren van nieuw leiderschap.

Allard is gek op hardlopen, dromen en variatie. Zijn vrije tijd besteedt hij aan zijn zoons Maas en Duco.

Dosis Droste
Ook een Dosis Droste nodig, dat kan. Direct met Allard in contact, bel dan via 06-46724345 of stuur een email naar allard@hetkaneenvoudig.nl


Guus Wieringa is bedrijfsarts en eigenaar van arbodienst AcQ Arbo. AcQ Arbo helpt organisaties om het verzuim te reduceren en optimaal te managen. De insteek is om te sturen op gedrag en productiviteit en het verzuim te reduceren tot in ieder geval 3%, ongeacht de aard van de organisatie.

De bedrijfsartsen van AcQ Arbo zijn de beste bedrijfsartsen van Nederland. Zij hebben naast hun specialistische kennis ook aanvullende specifieke kennis van bedrijfsvoering, gedragssturing en resultaatsturing. De professionals staan voor korte lijnen, uitmuntende dienstverlening, flexibiliteit, kennis van de organisatie en resultaat.


Arjella is zelfstandig onderzoeker, adviseur en docent en werkt in het brede vakgebied van werk, gezondheid en psychologie. Organisatie vitaliteit is daarbij hét thema waar zij zich op richt. Aspecten als zelfregulering, sociaal kapitaal, intrinsieke motivatie, vitaliteit en veerkracht hebben daarbij haar bijzondere belangstelling. Haar specialisme is de wijze waarop de genoemde
thema’s kunnen worden bevorderd. Hierbij put zij uit jarenlange werkervaring en haar promotie onderzoek dat ze vanuit TNO verrichtte en in 2014 afrondde.

Haar proefschrift ‘Fostering self-regulation in health in organisations’ is geheel gewijd aan het bevorderen van zelfregulatie ten aanzien van gezondheid en sociaal kapitaal in organisaties. Het leverde niet alleen een effectieve interventie op bij het bedrijf
waar zij onderzoek deed, maar vooral ook inzicht in ‘werkzame principes’ om zelfregulering te bevorderen. Individuen, teams en organisaties kunnen hiermee zelf hun zinvolle next step gaan formuleren en vorm geven.

Arjella’s ambitie is om bij te dragen aan een zelfregulerende beweging waarin mensen en organisaties duurzaam gezond en optimaal kunnen blijven functioneren, vanuit de overtuiging dat zowel mens als organisatie en de maatschappij als geheel hiervan gaan profiteren.


Dr. Alexander van Eekelen werkt sinds 2005 als zelfstandig als consultant, specifiek gericht op organisaties met onregelmatige werktijden.

Mijn doel is om de gezondheid en veiligheid van medewerkers in onregelmatige diensten te verbeteren en zo kosten te besparen. Dat doe ik vanuit mijn wetenschappelijke basis, begonnen bij mijn proefschrift over de biologische klok in relatie tot slapen, stress en prestatievermogen. Nog steeds vertaal ik deze theorie naar innovatieve producten en diensten.

We hebben een 24-uurseconomie, alleen geen 24-uurs lijf. Mensen werken de klok rond, maar zijn er niet op gebouwd. Gezondheidsrisico’s zetten de inzetbaarheid van medewerkers onder druk en door vermoeidheid zijn ze niet goed in staat om veilig te handelen.

Hier zet ik me voor in. Om deze mensen en hun organisatie te ondersteunen. Op het gebied van rooster- en capaciteitsvraagstukken. Voorlichting en training. Ontwikkelen van gezondheidsprogramma’s. En het monitoren en managen van veiligheidsrisico’s in continue bedrijfsprocessen.

Daarnaast verzorg ik bijscholing van bedrijfs- en verzekeringsartsen en andere Arbo-professionals.

Testimonial
‘‘Complimenten aan Alexander! DE BESTE BIJSCHOLING VAN AFGELOPEN JAREN!’


Marcel Bos is onafhankelijk adviseur procesoptimalisatie en veranderkundige op het gebied van neurowetenschap. Hij heeft 20 jaar ervaring en ruim 350 belangrijke opdrachten gedaan bij grote- en middel grote (internationale) bedrijven. Hij is Co-auteur van de Amazon bestseller ""Why of Everything". Marcel is Gast docent aan de TU Delft, geeft lezingen en masterclasses.

Op basis van de werking van het brein de N.C.E methodiek ontwikkeld.

    • Deze methode zorgt voor:nce.png: PNG afbeelding (22 KB)

Maaike richt zich als HR professional al ruim 20 jaar op het inzetbaar houden en beter laten presteren van medewerkers in organisaties. Zij werkte in verschillende internationale HR rollen bij bedrijven als Philips, VolkerWessels, Essent, Interpolis, Draka en ASML.

In 2012 heeft Maaike zich als Corporate Vitalitymanager bij ASML gespecialiseerd in het thema ‘vitaliteit als strategisch instrument voor duurzame inzetbaarheid’ en werd voor haar innovatieve aanpak in 2014 verkozen tot Vitaliteitsmanager van het jaar.

Sindsdien heeft Maaike een netwerk van zelfstandige professionals op het gebied van verzuim, vitaliteit en inzetbaarheid om zich heen verzameld  met wie zij samenwerkt om invulling te geven aan integraal vitaliteitsmanagement bij diverse grote organisaties.

Maaike is ervaringsdeskundige als het gaat over vitaal en bevlogen aan het werk zijn. Haar missie is het creëren van zoveel mogelijk vitale organisaties waar medewerkers mentaal en fysiek fit zijn voor de job, talenten optimaal benut worden en iedereen met plezier aan het werk blijft.

Voor meer informatie www.corporatevitalityexperts.nl


Na verschillende functies als HRM manager, HR consultant en innovatiemanager helpt Guido als Gids en Startmotor Duurzame Inzetbaarheid bedrijven bij het realiseren van DI op organisatie- en medewerker-niveau. Als adviespartner van het NPDI zet hij bij analyse, advies en programmamanagement kennis, online tooling (o.a. de DIX, organisatiescans en Kosten Baten tool duurzame inzetbaarheid (KOBA-DI tool) van TNO in. 

Ook is Guido ontwikkelpartner en trainer van de KOBA-DI tool. Inmiddels zijn er meer dan 250 adviseurs en HR functionarissen in het gebruik van de tool getraind.


Katja is sinds juli 2016 Programma manager Duurzame Inzetbaarheid bij DAF Trucks NV. Ze is verantwoordelijk voor projecten en oplossingen op he gebied van 'employability', sociale innovatie, mobiliteit, vitaliteit en gezondheid. Katja heeft gestudeerd aan de technische Universiteit Eindhoven en is afgestudeerd  Master of Science, Industrial Engineering and management science


De bevlogen KLM’er is al 17 jaar druk om de KLM-collega’s steeds fitter te krijgen. “Ik hoop zo de KLM van nieuwe brandstof te voorzien, niet om van A naar B te vliegen maar om steeds meer KLM’ers mee te krijgen in het streven naar gezonde werknemers en een gezonde werkplek.

Rob heeft Ergonomie gestudeerd aan de VU en daarna een MBA bij Avans+, bestaande uit de Masterclasses Organisatiekunde, verander management en strategisch management. Rob werkt al sinds 2003 bij KLM en is sinds oktober 2016 Vitality Manager bij KLM Health Services.

Rob Koeleman is op 25 september jl. uitgeroepen tot de Vitality Manager van 2018.


Maarten de Winter (1962) is algemeen econoom, organisatieadviseur, schrijver en docent. 

Maarten geeft handvatten om te werken aan een positieve organisatiecultuur. Daarbij gebruikt hij korte verhalen, filosofie en paralellen met de natuur om aan het denken te zetten en te vereenvoudigen. Hij is auteur van twee boeken en docent strategisch HRM bij Avans+.

We werken volop aan verandering, maar pas op: wanneer taalgebruikers elkaar niet blijken te begrijpen, ontstaan in organisaties geen goede gedeelde verhalen. Als het complex wordt, is taal nodig die zowel feiten als mogelijkheden omvat en meningsvorming daarover kan ondersteunen. Een taal die de behoefte aan vakmanschap, autonomie en verbondenheid ondersteunt. Kunnen zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden zowel de effectiviteit, zingeving als identiteit van de organisatie versterken? Laat je verrassen door met taal een gezamenlijk verhaal te maken.


Wendij is dé specialist op het gebied van de Ziektewet. Van 2002 tot 2016 is Wendij werkzaam geweest bij UWV. Door haar ervaring in diverse functies binnen de Ziektewet UWV  heeft zij veel praktijkkennis opgedaan als uitvoerder van de Ziektewet. Wendij was betrokken bij de Ziektewetadministratie, Ziektewetclaimbeoordelingen, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding in de Ziektewet. Als mentor heeft zij intern bij UWV veel mensen opgeleid, trainingen en presentaties gegeven en was zij veelal betrokken bij werkgroepen om beleid te bepalen.

Sinds 2016 is Wendij werkzaam in de private sector en vervult zij de functie Casemanager ZW voor de eigenrisicodragers. Vanaf maart 2019 is zij werkzaam bij Advance BV als Inzetbaarheidsspecialist/Casemanager ZW.


Lieke Lubbers werkt als teammanager en werkvermogen specialist voor Arbobutler, onderdeel van de Enrgy in Business Group.  Daarnaast ben ik NfM-mediator.

Het streven naar gezondheid zowel binnen de organisatie als voor mijn klanten is voor mij dagelijks aan de orde. Dit gaat voor mij verder dan de fysieke en mentale gezondheid alleen. Als werkvermogen specialist adviseer ik daarom werkgevers en werknemers over werkvermogen: het samenspel tussen Gezondheid, Competenties, Motivatie en het Werk zelf.

Ik geloof in alle facetten die werk ons kan bieden en dat er altijd ruimte is om te leren en je werkvermogen te verbeteren. Met het geven van trainingen in verzuimmanagement, werkvermogen en inzetbaarheid is mijn doel werkgevers, HR professionals en leidinggevenden te inspireren om zo het beste uit hun medewerkers en organisatie te halen.


Hans van der Heijden werkt bij Deloitte Human Capital als adviseur op het gebied van Total Reward. ‘Total Reward’ drukt Hans’ overtuiging uit dat ‘belonen meer is dan betalen’.
Daarvoor was hij Hoofd Arbeidsvoorwaarden & Regelingen bij Rabobank, waar hij ook de ‘corporate university’ leidde en hoofd Management Development was. Hij hielp bij de totstandkoming van zeven cao’s, drie sociale plannen en ingrijpende wijzigingen van de pensioenregeling. Met zijn overstap naar Deloitte is Hans teruggekeerd naar zijn oude liefde, de consultancy; hij was eerder werkzaam bij Twynstra Gudde als partner.
Hans studeerde rechten en psychologie (cum laude) aan de Universiteit Leiden en Duits recht in Tübingen. En hij diende trouw ons vaderland tijdens de verplichte militaire dienst.
Hans heeft er plezier in om zijn ideeën over HRM te delen. Hij is auteur van vele artikelen in de breedte van het boeiende vakgebied; van personeelsplanning, ontslag en demotie tot  ontwikkelassessments en arbeidsvoorwaarden. In zijn meest recente artikel droomt hij hardop over arbeidsvoorwaarden die de ‘Employee Value Proposition’ bekrachtigen en waarmee een werkgever zijn onderscheidende ‘signatuur’ kiest. De gedachte is ‘elke euro in beloning kan je maar één keer investeren en dan kan het maar beter lonen’.
Hans schreef 4 HRM-boeken. In zijn laatste boek ‘De WERKelijkheid van morgen’ schetste hij zeven megatrends die HRM op z’n kop zetten. Hij gaf over de trends lezingen en begeleidde workshops voor duizenden klanten, lijn- en HR-managers en leden van ondernemingsraden. In het voorjaar van 2017 verschijnt de langverwachte opvolger van de bestseller; ‘Zeven megatrends. De nieuwe WERKelijkheid van morgen’.


Jacco van den Berg is oprichter van Van den Berg Training & Advies. Hij adviseert en traint al twintig jaar op het gebied van het aantrekken, goed houden en behouden van medewerkers. De onderwerpen beoordelen- en functioneringsgesprekken, ziekteverzuim, selectiegesprekken, coachen, leidinggeven en employability genieten zijn speciale aandacht. Jacco stelt dat het succes van organisaties wordt bepaald door de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van de medewerker. Iedere week levert hij een bijdrage aan de Volkskrant rubriek Verdien ik wel genoeg?
Jacco is schrijver van de boeken Het GROTE gesprekkenboek, POP in Nederland en Het handboek Werving & Selectie. 
Dit voorjaar verschijnt zijn nieuwste boek Het Nieuwe Beoordelen in Nederland.


Guillerm van der Lans is consultant bij Aon, Health & Benefits | Corporate Wellness.
Hij begeleidt werkgevers bij het maken van strategische en beleidsmatige keuzes op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hij geeft daarbij ook invulling aan de veranderingstrajecten en de operationele uitvoering die werkgevers ondergaan. Samen met collega’s ontwikkelt hij diverse workshops om organisatie-specifieke ambities te inventariseren om invulling te kunnen geven aan duurzame inzetbaarheidsprogramma’s op maat.
Zijn aandachtsgebieden zijn arbeidsmotivatie, toepassing en impact flexibele arbeidsvoorwaarden, preventie van verzuim, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hij geeft regelmatig presentaties, heeft een aantal artikelen publiceert en wordt als docent ingezet voor onderwerpen ‘Duurzame Inzetbaarheid’ en ‘Communicatie Flexibele Arbeidsvoorwaarden’ gekoppeld aan thema’s Zorg, Ziektewet, WGA en WWZ.


Paul Jansen studeerde Commerciële Beleidsvorming aan de Erasmus Universiteit. Deze marketingopleiding sloot goed aan bij zijn passie om in alles de klant-toegevoegde waarde centraal te stellen. Na zijn studie was daarom de verwondering groot dat in de financiële dienstverlening niet de klant maar het product centraal staat. De afgelopen 22 jaar heeft hij als doel om de vaak lastige en onoverzichtelijke materie helder te maken.  De klant in staat te stellen om bewuste financiële keuzes te maken met 100% onafhankelijk en objectief financieel inzicht-overzicht en uitzicht. Daarbij is het essentieel dat alle financiële zaken op elkaar zijn afgestemd: arbeidsvoorwaarden-wettelijke regelingen-persoonlijk financiën, persoonlijke situaties en wensen en doelstellingen.
 
Ruim 15 jaar geleden is hij EBC Nederland gestart met zijn twee compagnons Marcel van Leeuwen en Kees Swinkels met als doel om de wereld van Employee Benefits en Personal Finance aan elkaar te verbinden en transparant te maken. Mensen bewust maken van keuzes, pensioen, minder, meer werken, anders werken, eerder stoppen, maar ook medewerkers van bedrijven te faciliteren om zelf verantwoordelijkheid over hun financiën te nemen. Een verschuiving van overheid, werkgever naar het individu is op alle vlakken zichtbaar. Niet het verkopen van producten, maar inkomen en vermogen afstemmen op de echte doelen van mensen zorgen voor oprechte waardevolle relaties.
 
De praktijk leert dat veel mensen niet of te weinig in beweging komen omdat ze de financiële consequenties niet overzien. Duurzame inzetbaarheid, leeftijdsbewust personeelsbeleid en vrijwillige of gedwongen mobiliteit vragen om financieel inzicht van veranderingen en keuzes om de juiste acties te ondernemen. Paul zal tijdens deze lezing samen met HR-relaties praktijkcasussen van o.a. KPN, KLM en de Rabobank bespreken.


Willem de Jong is CMI gecertificeerd register loopbaanprofessional, coach en directeur van Cancer & Career. Deze organisatie is gespecialiseerd in herstel- en re-integratiebegeleiding bij kanker en ondersteunt bij veilige en tijdige terugkeer naar werk van werknemer en zelfstandige met kanker. De aanpak is gericht op werknemer en werkgever, is zorgzaam én zakelijk en leidt tot aanzienlijke beperking van onnodige pijn en schade.
Als dagvoorzitter is Willem degene die algemene vragen aangaande de re-integratie van een werknemer met kanker kan beantwoorden. Hij bewaakt het overzicht en weet de juiste specialist bij specifieke vragen in te schakelen..


Cobi Oostveen is bedrijfsartsconsulent oncologie. De specifieke problematiek waarmee mensen met kanker te maken krijgen rondom het werk, vraagt om extra expertise. De bedrijfsartsconsulent oncologie (baco) kan deze expertise leveren binnen de multidisciplinaire teams van ziekenhuizen en revalidatieklinieken, arbodiensten of als zelfstandig specialist. De baco kan aanspreekpunt zijn voor patiënt, collegae, werkgevers en zorgverleners betreft het thema “kanker en werk”.
Cobi verzorgt presentaties op thema-avonden “Kanker en werk” voor patiënten en hun naasten. Ook geeft ze gastcolleges binnen enkele medische opleidingen over dit thema. Als voorzitter van het “Platform bedrijfsartsconsulenten oncologie” en lid van het bestuur van de NVKA (Nederlands vereniging van klinisch arbeidsgeneeskundigen) zet ze zich in voor de ontwikkeling van de positie van de baco.


Gonnie Kamper is sinds 2005 werkzaam als verzuimspecialist en sinds 2014 als zelfstandig Register-arbeidsdeskundige. Gonnie werkt voor diverse opdrachtgevers zoals werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV, verzekeraars. Zij adviseert en begeleidt zowel werknemer als werkgever bij verzuim, inzet van tijdige interventies, schadelastbeheersing vanuit de Wet verbetering Poortwachter, re-integratie eerste en tweede spoor en bezwaar & beroep. Daarbij zoekt ze altijd naar de mogelijkheden, zowel voor werknemer als voor werkgever. Vanuit haar eigen directe omgeving heeft Gonnie ervaren waarin men terecht komt tijdens en na het ziekteproces van kanker. Een proces waarbij voor alle betrokkenen veel voorgoed verandert. Doel van haar werkzaamheden is daarom heldere adviezen te geven waar alle partijen mee verder kunnen. Gonnie vindt het belangrijk te investeren in goed contact, gekenmerkt door wederzijds respect, betrokkenheid, echt luisteren, meevoelen en meedenken. Hierbij weegt zij de zakelijke en de menselijke factoren zorgvuldig tegen elkaar af.


Alfons Klarenbeek is sinds 1984 werkzaam als verzekeringsarts bij de UWV en haar voorgangers. Hij is sinds 2007 oncologische consulent bij de UWV en op dit moment de enige oncologische consulent. Hij heeft sinds 1992 onderwijservaring als freelance docent bij de NSPOH (Netherland School of Public en Occupational Health) en haar voorgangers en verzorgt ook onderwijs binnen de UWV en aan mammacare verpleegkundigen. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van diverse richtlijnen ten aanzien van kanker en werk.


Watze Monsma is vanaf 2010 gecertificeerd DOOR® Trainer & Coach bij DOOR Training & Coaching. Daarvoor is hij altijd werkzaam geweest in commerciële (management) functies. Van 2003 tot 2010 was Watze Monsma verantwoordelijk voor het commerciële beleid van Humannet, een organisatie die een web-based verzuimapplicatie exploiteert. In deze periode is Watze intensief betrokken geweest bij verzuimproblematiek, de aanpak van verzuim en de inrichting van verzuimbeleid. Als trainer werkt Watze veel met casemanagers van Arbodiensten en werkgevers met het  eigen regie model. Belangrijke onderdelen van de training zijn gedrag en gesprekstechniek. Waarbij het primair gaat om ‘medewerkers in beweging te krijgen en te houden’ en ‘het voorkomen van weerstanden in plaats van te veroorzaken’.
Daarnaast is Watze Monsma gesprekspartner voor managementteams daar waar het gaat over commercieel beleid en verandermanagement.


Pauline Recourt studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden.

Na tien jaar allround als bedrijfsjuriste in de uitzendbranche te hebben gewerkt, heeft zij zich in de afgelopen 2 jaar bij Randstad Groep Nederland gespecialiseerd in de actuele en op handen zijnde privacywetgeving.

Pauline vindt het een uitdaging om HR, OR en organisaties te adviseren over de mogelijkheden van het gebruik van persoonsgegevens zonder de privacywetgeving te overtreden. Met haar praktische en "out of the box" aanpak zal zij u tijdens dit congres pro-actief door de nieuwe wet en regelgeving heen loodsen.

Pauline is altijd breed inzetbaar geweest op verschillende rechtsgebieden waaronder arbeidsrecht, contractenrecht (w.o. aanbestedingen), Cross border staffing, gelijke behandeling, ICT-gerelateerde zaken en privacy. Als bedrijfsjuriste werkte zij voor Randstad ondermeer bij Adecco Group Nederland, Vedior Uitzendbureau en Tempo-Team.


Hester de Vries is een van de vooraanstaande Nederlandse deskundigen op het gebied van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Voorafgaand aan haar indiensttreding bij Kennedy Van der Laan in 2000 werkte Hester als onderzoeker bij het Instituut voor Informatietechnologie en Recht van de Vrije Universiteit van Amsterdam waar zij haar dissertatie voorbereidde over de juridische aspecten van telewerken en elektronische consumentendiensten. Na haar doctoraat werkte ze bij de Universiteit van Amsterdam waar zij een deskundig lid was van de SER-commissie die de Nederlandse regering adviseerde over personeelsinformatiesystemen. Daarna werd ze senior beleidsmedewerker bij – toen nog – de Registratiekamer, nu de Autoriteit Persoonsgegevens, waar zij o.a. een groot project begeleidde met betrekking tot gegevensverwerking in de financiële sector.

De praktijk van Hester richt zich op de vele aspecten van gegevens-beschermingsrecht en technologie in diverse sectoren, waaronder bijv. de gezondheidszorg en de financiële sector. Recent trad Hester op voor de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) in de civiele bodemprocedure die werd aangespannen door de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen tegen het Landelijk Schakelpunt (LSP), de private doorstart van het landelijk EPD. Hester adviseert veel bedrijven over privacycompliance projecten en de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming. Daarbij gaat het vaak om de rechtmatigheid van gegevensverwerking, waaronder de rechtmatigheid van personeelsvolgsystemen, biometrische toepassingen, waarschuwingsregisters, bewaartermijnen, maar ook om klantenprofilering en internationale doorgifte van persoons-gegevens.

Hester spreekt en schrijft regelmatig over het onderwerp. Zij is redacteur van het tijdschrift Privacy & Informatie en van Tekst&Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht. Daarnaast is zij voorzitter van de Vereniging Privacy Recht.


Dr. Ellen Beem CDPO is werkzaam als Specialistisch Senior Adviseur Privacy bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie Veiligheid en Justitie. Ze heeft een ruime ervaring binnen het P-domein, onder andere als bedrijfspsycholoog en als senior consultant. Ze is directeur geweest van een adviesbureau met een specialisatie in het implementeren van IT in domein van HR. Daarna is haar aandachtsgebied langzaam verschoven naar “het leren omgaan” met persoonsgegevens. Bescherming van privacy is niet nieuw. Toch zullen de nieuwe ontwikkelingen binnen privacywetgeving een uitdaging vormen voor elke (HR) manager.


Pascal Verheugd (1974) is HR-directeur bij culinaire dienstverlener Hutten en won in 2014 de HRTop100 Award, die jaarlijks aan de beste HR-directeur wordt uitgereikt. Na het behalen van zijn middelbare schooldiploma ging Pascal Verheugd in 1996 naar de Christelijke Hogeschool Windesheim waar hij de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) heeft gevolgd. In 2003 ontving hij zijn bachelordiploma personeel & arbeid (tegenwoordig Human Resource Management) aan de Hogeschool Utrecht. Enkele jaren later heeft hij bij Schouten & Nelissen een Post HBO opleiding op het gebied van psychologie gedaan. Naast zijn baan heeft Verheugd in 2011 tevens een 1-jarige leergang bedrijfskunde gevolgd aan de Rotterdamse Europoort business school. In 2014 is hij begonnen met het volgen van MBA modules aan de Nyenrode Business Universiteit.

Vanaf 1998 werkte Verheugd bij Adecco achtereenvolgens als consultant, campus recruiter corporate learning consultant en Human Resources business partner. In 2007 besloot hij over te stappen naar multinational Royal Imtech. Hier was hij vier jaar lang Human Resources Manager. Dat hield in dat hij eindverantwoordelijk was voor onder andere traffic, infrastructure en business partners.

In 2011 besloot Verheugd de software en ICT achter zich te laten en een andere weg in te slaan. Hij ging aan de slag als HR-directeur bij Hutten. Deze overstap lijkt weinig voor de hand liggend maar kwam voort uit een spontane ontmoeting tussen Verheugd en de directeur van Hutten. Verheugd was enorm geraakt door de passie en de visie van xx Richard Hutten. Sinds het aantreden van Verheugd als HR-directeur staat HRM  centraal bij Hutten. Verheugd is onder andere verantwoordelijk voor de professionalisering van HRM binnen de organisatie. Voor het bedrijf staan geluk en maatschappelijke relevantie voorop en is geld verdienen slechts een resultaat, geen uitgangspunt.

http://www.hrtop100.nl/visies/364-pascal-verheugd-vakjury-prijs-2014


Marinus Schroevers is sinds 2016 algemeen directeur bij ZLM Verzekeringen. Hij is begonnen bij ZLM in 1990 als schade behandelaar. ZLM is dit jaar uitgeroepen tot beste werkgever in 2016, Marinus hanteert in zijn organisatie het credo Gewoon doen.

Marinus is een duizendpoot. Voorzitter van het bestuur van 'De Vitale Revolutie', een bevlogen spreker; geeft gastcolleges bij Nyerode University over het Behavioral & Cultural Governance program. Hij is lid van de raad van Advies van de Hogeschool Zeeland en is Voorzitter van de Raad van Commissarissen van het zeeuws participatie Fonds.

 


JWInfotainment

‘Wie de spelregels kent, staat nooit buiten spel’

Sociale zekerheid en arbeidsrecht ingewikkeld en saai? Niet bij Jo Weerts. Wie eenmaal een enthousiasmerende masterclass of presentatie van Jo Weerts over sociale zekerheid en arbeidsrecht heeft bijgewoond, leert én onthoudt.

De talrijke anekdotes, metaforen en kwinkslagen maken de wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid en arbeidsrecht glashelder en alles behalve taai!

U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt.

Jo Weerts heeft vele masterclasses en presentaties gegeven over sociale zekerheid en treedt op als (inhoudelijk) dagvoorzitter.


Turgut Hefti is arbeidsjurist en arbeidsdeskundige en heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van vernieuwende re-integratieconcepten bij grote werkgevers en MKB bedrijven. Turgut werkt sinds 1989 in de sociale zekerheidsbranche en  is als arbeidsdeskundige en projectmanager verbonden geweest aan het UWV, verzekeringsmaatschappijen en re-integratiebedrijven.

Sinds een aantal jaren is hij eigenaar van Hefti Consultancy, een bureau dat zich bezighoudt met arbeidsmobiliteit en partner bij Dossiermeester. Hij verricht arbeidsdeskundige onderzoeken voor een groot aantal werkgevers en verzekeraars  en verzorgt trainingen en onderwijs voor o.a. Scolea, IVA, Elan Training en Gezond in Bedrijf.

 


Eugène van ‘t Hooft (1973) is Principal Consultant bij Mercer Nederland B.V. Zijn loopbaan begon hij als adviseur Sociale Zaken/Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Daarna is sociale zekerheid altijd de rode draad in zijn carrière geweest. ‘De sociale zekerheid moet zo worden vormgeven dat het een springplank naar werk is. Immers, het hebben van werk is de beste vorm van sociale zekerheid’.

Na de Tweede Kamer heeft Eugène onder andere gewerkt bij VNO-NCW en Fortis ASR. Namens VNO-NCW was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de Wet WIA. Ook zat hij in diverse commissies van De Sociaal Economische Raad en de Stichting van de Arbeid.


Alles wat met arbeid en recht te maken heeft, is in goede handen bij Diana Simons. Diana heeft zich vanaf het begin van haar loopbaan als advocaat toegelegd op het arbeidsrecht, waaronder in haar geval ook het ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht begrepen kan worden. Door haar toenemende clientèle binnen het onderwijs is zij zich als vanzelf ook meer gaan toeleggen op het onderwijsrecht.

Behalve om haar kennis en ervaring staat Diana bekend om haar toegankelijkheid, creatieve oplossingen en no-nonsense aanpak. Geen wollige verhalen of ingewikkelde constructies, maar gewoon: doen wat er nodig is en de beste oplossing vinden.

Diana heeft van 1992 tot 2016 columns geschreven over arbeidsrecht voor Intermediair Online. Deze columns heeft zij gebundeld in haar website www.werkenrecht.info.

Diana was van 2009 tot 2016 lid van de Raad van Toezicht van Waag Society. Van 2005 tot 2008 was zij bestuurslid van Theaterschool De Trap.

Rechtsgebieden: arbeidsrecht, onderwijsrecht, privacyrecht en verbintenissenrecht.


Carla is Opleider Arbeidsdeskundige bij SMZ CEC Opleiden van UWV en in die rol verantwoordelijk voor de opleiding van arbeidsdeskundigen binnen UWV o.a. op het onderwerp Poortwachter. Daarvoor is zij geruime tijd werkzaam geweest als arbeidsdeskundige en docent binnen UWV. Zij is vanaf het moment dat UWV de poortwachtersrol kreeg betrokken geweest bij de scholing van arbeidsdeskundigen t.b.v. de poortwachtersrol.  Ook heeft zij presentaties en workshops gegeven over dit onderwerp aan werkgevers/casemanagers.


Fred Zijlstra is Hoogleraar Arbeids- &Organisatie psychologie aan de Universiteit Maastricht. Hij studeerde af in 1983 als A&O psycholoog aan R.U. Groningen, en gepromoveerde aan de TU Delft in1993. Sindsdien is Fred werkzaam geweest bij een organisatie adviesbureau en diverse universiteiten in Nederland en Engeland. Hij heeft o.a. onderzoek gedaan naar ‘mentale inspanning’, ‘werkdruk en werkbelasting’, ‘herstel na vermoeidheid’ en ‘arbeidsre-integratie na langdurige ziekte’, ‘arbeid en technologie’.
Fred was van 1998- 2006 Hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift European Journal of Work & Organizational Psychology.
Hij is nu Registerpsycholoog NIP/A&O; en Wetenschappelijk Directeur van het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisaties.


Jos Valks studeerde geneeskunde aan de Maastricht Universtiy. Na een arts-assistentschap interne geneeskunde kwam hij tijdens zijn militaire dienstplicht terecht op de afdeling verzekerings- en bedrijfsgeneeskunde van de staf Inspectie Geneeskundige Aangelegenheden van de Koninklijke Landmacht. Hier werd zijn interesse aangewakkerd voor de talrijke aspecten in de relatie mens en arbeid. De daarop volgende bijna 25 jaar is hij werkzaam geweest bij wat later na diverse fusies Arbo Unie werd, destijds de grootste landelijke arbodienst.

In deze periode heeft hij diverse managementfuncties bekleed als hoofd bedrijfsartsen, vestigingsdirecteur en landelijk branchemanager/corporate accountmanager voor de sectoren bouw, transport en gezondheidszorg. In deze laatste functie lag de focus  op het tot stand komen van grote landelijke branchecontracten op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg en het multidisciplinaire aanbod voor grote organisaties.

Op zoek naar een mooie balans tussen de inhoud van zijn vakgebied en management, gecombineerd met zijn interesse voor meer bedrijfskundige onderwerpen en leiderschap, is hij al weer ruim 5 jaar werkzaam bij Shell in de functie van bedrijfsarts/manager Shell Health Pernis en Moerdijk.

Zijn aandachtsgebied is altijd geweest de integrale benadering van de bedrijfsgezondheidszorg, in het bijzonder het ontwikkelen van concepten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.  Elementen als Healthy Workplace, Human Performance & Care en Workability staan hierin centraal. Dat betekent aandacht  hebben voor mogelijkheden en voorwaarden van werknemers om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren.  Vitaliteit, workability en employability spelen hierin een belangrijke rol. Het levert de werkgever competente, fitte en gemotiveerde werknemers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie.


Bij de invoering van de Wet verbetering Poortwachter in 2002 maakte Jurgen van der Baan een vliegende start in verzuimmanagement. Intern opgeleid als casemanager bij de Facilicom-groep zag hij de resultaten die je als organisatie met het Eigen Regie-model kunt behalen. Door brede ervaring als (senior) casemanager bij grote werkgevers, een arbodienst, een inkomstenverzekeraar en een verzuimcentrale heeft Jurgen een goed beeld van trends en processen, maar vooral ook van werkzame modellen binnen verzuimmanagement. Sinds 2015 zet hij zijn kennis in als consultant bij TriageExpert. Daar levert hij inhoudelijke input voor de ontwikkeling van triages (beslisbomen), verzuimsystemen en projecten op het gebied van taakdelegatie.
In zijn vrije tijd deelt hij kennis en ongezouten meningen op het kritische platform ArboShock.nl en via artikelen op LinkedIn. Daar verbaast hij zich over ontwikkelingen in de arbowereld en sociale zekerheid en maakt hij zich af en toe oprecht kwaad. Vanuit zijn liefde voor het Eigen Regie-model heeft de botsing tussen strakke privacyregels en werkgeversverantwoordelijkheden zijn warme aandacht.


Dr. Erik (H.F.) Lanting ondersteunt individuen, teams en organisaties bij het vinden van richting en ontwikkeling
vanuit een leeromgeving en/of vanuit een werkomgeving. Anderen laten excelleren geeft hem plezier.
Onder de vlag van zijn eigen bedrijf Lanting Consulting voert hij enerzijds advies- en organisatieontwikkeling
opdrachten uit en aan de andere zijde verzorgt hij postdoctoraal en MBA onderwijs. De thema´s waar Lanting zich
mee bezighoudt zijn: duurzaamheid als integraal concept om een betere wereld te bereiken (dus duurzaamheid is
´overal´), mensen zien als talenten die willen floreren (goed, gezond en met plezier) en van daar uit mensen, teams
en organisaties te helpen bij hun keuzes over richting en ontwikkeling.
Erik Lanting heeft een academische signatuur, maar houdt van de praktijk. Door de combinatie van adviespraktijk
en academische achtergrond balanceert Erik Lanting op het snijvlak van kennis en praktijk, een terrein waar hij zich
bij uitstek thuis voelt. Erik Lanting studeerde sociale geografie te Groningen (kand.) en culturele antropologie te
Groningen en Kopenhagen (doctoraal). Hij promoveerde te Leiden in de sociale wetenschappen. Voor, tijdens en
na zijn studie verbleef hij o.a. in Noorwegen, Denemarken en Groenland. Zijn academische carrière startte in 1984,
sinds 1991 is hij ook als adviseur in het bedrijfsleven werkzaam.


Na zijn WO master Cultuur, organisatie & Management was Chiel Gezondheidsmanager en docent bij ‘De Talentenacademie van 2005 tot 2008. De talentenacademie is een jonge organisatie waar ervaren professionals uit bedrijfsleven en topsport, organisaties en individuen begeleiden, coachen en adviseren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en talent ontwikkeling. Zijn verantwoordelijkheid lag op het gebied van projectmanagement van trainingen en langdurige trajecten in het bedrijfsleven en de (top) sport, ontwikkeling van trainingsmateriaal en het management van enkele topsportteams zoals het Nederlands Bobslee team en het Nederlands 800 meter team. 

Sinds 2008 is chiel Initiatiefnemer/eigenaar Adaptics. Dit bedrijf ondersteunt en adviseert organisaties en medewerkers bij het vormgeven van gezondheidsmanagement, -interventies en -beleid. Adaptics bevordert gezond gedrag van mens en organisatie. 
Senior Projectleider en accountmanager van projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid. Verantwoordelijk voor de +500 mdw. Accounts


Brigitte Spee werkte jarenlang met veel plezier als manager en adviseur binnen de Nederlandse Spoorwegen (en nog). Zij gaf langdurig leiding aan grote groepen NS-ers, en specialiseerde zich daarna in leren en ontwikkelen. Al gauw kwam toen de fascinatie voor de vraag: “hoe leren (en veranderen) mensen nou eigenlijk?”

Vernieuwende antwoorden op die vragen ontdekte zij in de toepassing van nieuwe inzichten afkomstig uit de neurowetenschap. Ze werd daardoor zo gegrepen dat zij zelf spreekt van “verliefd zijn op het brein”. En zo vergaart zij nu al zo’n 12 jaar kennis over het brein, en ontwikkelt vanuit haar bedrijf Brainworks toepassingen op tal van gebieden: leren& ontwikkelen, leiderschap, vitaliteit, breinvriendelijk werken, crisisbeheersing, change, performance management.

Zij is van nature een inspirerend verhalenverteller, en heeft dan ook al een hoop mensen besmet met het breinvirus. De reden dat mensen haar regelmatig (terug)vragen om in bijeenkomsten over het brein te vertellen is, naast haar aanstekelijk enthousiasme, het feit dat ze zoiets ingewikkelds als kennis over de hersenen toepasbaar maakt op het dagelijks leven en werken. Die praktische en toegankelijke benadering is ook terug te zien in de bijdragen die zij leverde aan diverse boeken (o.a. De Canon van het Leren) en magazines. Haar missie en levenswerk zijn nog maar net begonnen; haar motto is: “ik vind dat iedereen de gebruiksaanwijzing van zijn hersenen moet kennen”.


Feikje Dunnewijk heeft 17 jaar ervaring in HR-Management, eerst bij Fabory Nederland en Olily BV en sinds 2008 bij ING. Zij gelooft dat door impact te hebben op de kern van mensen en organisaties deze tot verdere bloei kunnen komen.

Vanuit een natuurlijke focus op ontwikkeling en resultaat stuurt zij HR-teams aan en heeft zij grote veranderingen gerealiseerd, zoals een vooroplopend beleid op duurzame inzetbaarheid.

Ze werkt vanuit een intuïtieve balans tussen hoofd en hart. Met sprankelende aandacht en directe communicatie beweegt zij mensen. Graag draagt zij vanuit haar HR-rol bij aan “A great place to work” in een groeiende en innovatieve organisatie zoals ING.


Jan Tjerk Boonstra MBA is Principal consultant bij Human Capital Group, een van de grootste HRM-adviesorganisaties in Nederland en verantwoordelijk voor de strategische HRM-proposities. Jan Tjerk heeft meer dan 30 jaar ervaring als HRM-adviseur en heeft onder meer bij Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgfederatie, Hay Group, Berenschot en Manpower (Right Management) gewerkt. Hij houdt zich bezig met thema's als HR-strategie en -innovatie, strategische personeelsplanning, HR-professionalisering en organisatieontwikkeling. Jan Tjerk is lid van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie, lid van de Advisory Board van business school TIAS, lid van de Raad van Advies van HR Academy, kerndocent van diverse HRM-leergangen, voorzitter van het Noordelijk HRM-netwerk en regelmatig dagvoorzitter en spreker op HRM-congressen.


Corine Hansen is strategische organisatieadviseur bij de Gemeente Hollands Kroon, een fusiegemeente (sinds 2012) in de kop van Noord-Holland van Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp. Ze is nauw betrokken geweest bij het klaarstomen van de gemeentelijke organisatie om meer maatschappelijke initiatieven vanuit de burgers te laten slagen. Een veranderende omgeving vraagt namelijk om een andere organisatie en andere ambtenaren. Bij Hollands Kroon gaan ze daar heel ver in. Voorafgaand aan de ontwikkeling naar zelfsturende teams zijn er allerlei HR-instrumenten ontwikkeld. Deze HR-instrumenten vormen de basis voor de ontwikkeling naar zelfstandige en verantwoordelijke ambtenaren.


Remko Bakker is hoofd Arbeidsmarkt en vanaf najaar 2017 Programma Manager Strategische Personeelsplanning bij het Radboudumc. Bij dit academisch ziekenhuis in Nijmegen dragen 10.000 collega's bij aan de ambitie om voor nu en in de toekomst de best mogelijke zorg voor patiënten te bieden; 'a significant impact on healthcare'. Remko helpt met zijn team hun collega's in zorg, onderwijs en onderzoek bij het regionaal, landelijk en internationaal werven en selecteren van 600 - 1000 talentvolle collega’s. Met als doel deze ambitie samen te realiseren.

Remko wordt geïntrigeerd door veranderingen bij mens (dus ook bij hemzelf) organisatie en maatschappij, waarover hij blogt via zijn LinkedIn profiel.


Koen stond aan de wieg van de introductie van Learning Agility in Nederland en is mede-ontwikkelaar van de eerste valide Learning Agility meting in Europa. In nauwe samenwerking met diverse toonaangevende organisaties voerde hij Learning Agility succesvol in als sturend principe om te werken aan de wendbaarheid en het leervermogen van de totale workforce. Gedreven door voortdurende nieuwsgierigheid is Koen, samen met de afdeling Research van HFMtalentindex, continue bezig de nieuwste inzichten in learning agility te onderzoeken en de resultaten daarvan te delen.


Bas van de Haterd staat bekend als een Professioneel Bemoeial. Hij helpt bedrijven met het oplossen van personeelsproblemen. Dat kan door nieuwe werknemers aan te trekken, maar ook door organisaties en mensen te helpen slimmer te werken. Hij is expert op het gebied van recruitment nieuwe stijl en personeelsbeleid in de eenentwintigste eeuw, waarin nieuwe media steeds een grote rol spelen. Bas koppelt technologische ontwikkelingen aan sociaal-maatschappelijke trends en vertaalt deze naar de economie en de arbeidsmarkt. Hij helpt organisaties bewust te worden van al deze ontwikkelingen en de impact die deze zullen gaan hebben op de manier waarop de organisatie werkt en zijn geld verdient. Bas van de Haterd schreef over deze onderwerpen meerdere boeken, waaronder ‘(R)evolutie van Werk’ en ’10 banen die verdwijnen en 10 banen die verschijnen’. Dit laatste boek krijgt u in e-book vorm cadeau bij aanmelding voor dit congres.


André Fenneman is een communicatief zeer sterke stafarbeidsdeskundige bij het UWV. Hij heeft grote kennis van verzuim, re-integratie, de WIA, het deskundigenoordeel en de toetsing daarvan. André staat altijd open voor feedback en geeft op open en humorvolle wijze inzicht in de mechanismen van het UWV.

 


Karel Stolper heeft economie (bachelor) en filosofie (master) gestudeerd in Amsterdam en Utrecht.

Zijn loopbaan startte hij in 2004 bij ING Wholesale Banking. In 2008 heeft hij de overstap gemaakt naar IG&H consulting en heeft hij als (managing) consultant vrijwel alle zorgverzekeraars en diverse arbodiensten geadviseerd over marktstrategische vraagstukken. Vanaf 2013 is hij werkzaam bij CZ Zorgverzekeraar, waar hij als manager eerst verantwoordelijk was voor de intermediaire markt en tegenwoordig voor de hele zakelijke markt.

De afdeling waar Karel verantwoordelijk voor is ontwikkelt en vermarkt inhoudelijke dienstverlening voor zakelijke klanten en onderhoudt de contacten deze relaties. Het grootste deel van deze relaties zijn werkgevers die hun collectieve verzekerden onderbrengen bij CZ en in het verlengde daarvan samen met CZ aan de slag gaan met bedrijfszorg.

Karel heeft niet zo lang geleden een executive masters degree Health Economics, Management and Policy aan de London School of Economics an Political Science (LSE) in Londen afgerond.


Prof. dr. Beatrice van der Heijden is hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategic Human Resource Management bij de Faculteit der Managementwetenschappen, Institute of Management Research, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze tevens als hoogleraar Strategisch HRM verbonden aan de Open Universiteit Nederland. en aan Kingston University, London, UK. 

Zij studeerde Psychologie van Arbeid en Organisatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voltooide de opleiding in 1990. In 1998 promoveerde ze aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar het meten en de ontwikkeling van professionele expertise gedurende de loopbaan. De dissertatie werd bekroond met de NITPB-prijs 1998 (Noordelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie en Bedrijfspsychologie).

In 2000 verkreeg zij een NWO Aspasia grant en coordineerde vervolgens twee grootschalige Europese cross-culturele onderzoeken op het gebied van loopbaansucces. Haar expertise concentreert zich met name rond loopbaanontwikkeling, employability, leeftijdsstereotypering, en ouder worden in het werk. Beatrice is Associate Editor van het European Journal of Work and Organizational Psychology, van het German Journal of HRM, en van het tijdschrift Gedrag en Organisatie en heeft gepubliceerd in, onder andere, Journal of Vocational Behavior, HRM, Journal of Occupational and Organizational Psychology, and Career Development International.

 


Richard Jongsma. Auteur van o.a.: ˜Demotie, het laatste taboe doorbroken & 'Demotieverhalen. Er was eens/oneens...', HR-professional, spreker en gastdocent HRM bij Stenden University.


Elise is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en alles wat daarmee samenhangt. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij. De zaken die Elise behandelt, hebben vaak betrekking op (collectief) ontslag, wedertewerkstelling, loonsancties (UWV) en afvloeiingsregelingen. Maar ook het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten vormt een belangrijk deel van haar praktijk.

Daarnaast bezit Elise bijzondere expertise op het gebied van de zieke werknemer en behandelt zij veelvuldig zaken met betrekking tot ziekteverzuim, re-integratie, Wet Poortwachter en de WIA. Tenslotte behandelt ze ook regelmatig zaken op het gebied van het onderwijsrecht, waarbij zij zowel de onderwijsinstelling als de leerkracht bijstaat.


Voormalig CEO met ruim 20 jaar ervaring in Business Model vernieuwing en implementatie. Drijvende kracht achter succesvolle herpositioneringen in verschillende bedrijfstakken. Ondernemer met 3 MBO ervaringen in samenwerking met Private Equity.

Frans is oprichter van Freecapacity. Als expert op het gebied van organisatie effecitiviteit, ondersteunt hij organisaties in het aanscherpen van hun focus en het optimaal benutten van de beschikbare organisatie capaciteit, door met activiteiten te stoppen in plaats van te blijven stapelen (toevoegen) en door het effectief managen van schaarse managementtijd. Met behulp van een no-nonsense aanpak  kan zowel de vrij gemaakte capaciteit extra worden ingezet voor top prioriteiten als kan werkdruk reductie worden gerealiseerd. Werkt binnen verschillende bedrijfstakken. Auteur managementboek “Stoppen met stapelen”.

Daarnaast spreker, (top)managementcoach  en workshop organisator.


Ingrid Verbeek (1967) studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Utrecht. Na diverse nascholingen in de cognitieve gedragstherapie heeft zij aan de wieg gestaan van het huidige Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, waar zij nog altijd werkt. Ze heeft daar in 1994 de niet-medicamenteuze behandeling van chronische slapeloosheid opgezet.

In 2004 is zij gepromoveerd bij Ed Klip in Groningen (Insomnia in perspective: diagnosis, treatment and education), faculteit Medische Psychologie. In 2005 heeft zij meegewerkt aan de tv-cursus Beter slapen? Doe-het-zelf! van Teleac en met Ed Klip het bijbehorende zelfhulpboek geschreven welke in 2013 in herziene versie verschenen is.

In 2010 heeft zij samen met collega Merijn van de Laar het protocollenboek ‘Behandeling van langdurige slapeloosheid’ (Bohn Stafleu van Loghum) geschreven met bijbehorend werkboek voor cliënten. Zij werkt in een multidisciplinair team waar zij zich vooral bezighoudt met cognitief gedragstherapeutisch behandelen van cliënten met slaapproblemen, het nascholen van collega’s in de eerste en tweede lijn en het verbeteren van de huidige behandelmethoden.

In 2014 heeft zij de Europese titel tot somnoloog behaald.


Na een uitgebreide paramedische werkervaring als diëtist/voedingskundige heeft Elly enigszins een switch gemaakt naar de preventieve kant van voeding. Binnen haar adviesbureau SanAvis richten zij zich op voeding en leefstijl in de breedste zin van het woord. Gezond eten, het klinkt heel gemakkelijk maar wat is gezond eten eigenlijk? Is dat voor iedereen hetzelfde? Elly geeft antwoord op deze vraag en op de vele andere vragen over voeding. Voor consumenten, ouders, kinderen, sporters, professionals maar vooral voor bedrijven en werknemers. Gezonde werknemers, dat is mijn passie en uitdaging.

Specialties:
- Het ontwikkelen van voedingsprogramma's voor bedrijven met de gezonde werknemer als uitgangspunt en specifiek     
  werknemers met onregelmatige diensten en frequent flyers.
- Het geven van workshops en presentaties.
- Het overbrengen van de ' ingewikkelde' voedingsboodschap in begrijpelijke taal voor diverse doelgroepen en media.
- Personal (en executive) coaching.


Marijke Gordijn studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich tijdens haar promotie bij het Universitair Medisch Centrum, in de chronobiologie en psychiatrie, een vakgebied dat o.a. onderzoek doet naar 24-uurs ritmiek, licht, slaap en welzijn.

Na ruim 25 jaar als wetenschapper te hebben gewerkt startte zij in 2012 haar bedrijf Chrono@Work. Chrono@Work is een op wetenschappelijke kennis gedreven adviesbureau, verzorgt onderwijs en voert onderzoeksprojecten en ondersteunende laboratoriumtesten uit. Chrono@Work publiceert in wetenschappelijke tijdschriften maar werkt ook mee aan nieuwsitems in kranten en tijdschriften, radio en TV of verzorgt op maat gemaakte rapportages, lezingen en workshops. Onderwerpen die daarbij zoals aan bod komen zijn: het signaleren en behandelen van slaap-waak ritmestoornissen, chronotherapie bij slaap-en stemmingsstoornissen, interventies voor het verbeteren van werken in ploegendiensten, tot het voorkomen van verstoorde slaap bij jong en oud, waarbij speciaal de juiste verlichting op het juiste tijdstip de aandacht heeft.

Marijke is naast gastmedewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen, mede-oprichter van Chronotherapie Netwerk Nederland, zit in de wetenschapscommissie van de Stichting Licht en Gezondheid, zit als voorzitter van de wetenschapscommissie van de Nederlandse vereniging voor Slaap-waak onderzoek in het bestuur en wordt regelmatig gevraagd in commissies van de Gezondheidsraad, o.a. over nachtwerk en LED verlichting.


Inge de Laat houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder collectieve en individuele ontslagzaken, fusies en overnames en outsourcings. Ook adviseert en procedeert Inge op het gebied van gezondheidsrecht en privacy/bescherming van persoonsgegevens. Inge adviseert voorts haar nationale en internationale cliënten over de werking van de Wet op de ondernemingsraden.

Inge publiceert en doceert regelmatig op haar vakgebieden en is redactielid van het tijdschrift ArbeidsRecht. Zij is bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. en lid van de specialisatieverenigingen Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de European Employment Lawyers Association (EELA). Verder is Inge bestuurslid van de Discrimination Law Committee van de International Bar Association en spreekt zij regelmatig op internationale congressen.

Inge is lid van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Chambers Europe 2014 schrijft “Inge de Laat focuses on the privacy-related aspects of employment law. Clients value her pragmatic attitude and clear and concise advice, with one stating: “She proactively offers advice on what we should or shouldn’t be doing. She does not sit on the fence, but gives you a definite position and direction.”

Tot haar overstap naar Rutgers & Posch was Inge als partner verbonden aan Kennedy Van der Laan.
 

Ed van Meer houdt zich al meer dan een kwart eeuw gepassioneerd bezig met het ambtenarenrecht en arbeidsrecht van de publieke sector vanuit diverse functies, waaronder die van vakbondsjurist, overheidsjurist en advocaat. Sinds kort is hij eigenaar van zijn eigen kantoor Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur.

Ed is een ervaren, kundige en gedreven jurist die het klassieke juristenwerk uitstekend beheerst en ook niet schuwt. Het liefst treedt hij echter buiten de gebaande juridische paden. In de vrije ruimte, waarin hij vaak creatieve en vooral houdbare oplossingen voor zijn cliënten bedenkt, komt hij het beste tot zijn recht.

Via de VK&P Juridische Classroom verzorgt hij daarnaast tal van trainingen en lezingen op ambtenarenrechtelijk gebied. Een publicatie van zijn hand over de ‘normalisering’ haalde de parlementaire stukken. 

Vanuit een heldere kijk op wat er morgen nodig is schreef hij in 2017 het boek Het Nieuwe Ambtenarenrecht, de wet normalisering rechtspositie ambtenaren dat voor overheid en ambtenaren de gevolgen schetst die voortvloeien uit deze wet. 


Koen Weijling is Advocaat en mede-naamgever en -oprichter van Stuiver & Weijling Advocaten. Met bijna 25 jaar aan ervaring mag je Koen met recht specialist ambtenarenrecht en arbeidsrecht noemen. Daarnaast heeft hij een bijzondere belangstelling voor onderwijsrecht.

Hij is huisadvocaat van veel overheidswerkgevers en onderwijsinstellingen. Hij treedt ook op voor werknemers en ambtenaren. Koens drijfveer daarbij is het zoeken naar oplossingen in plaats van denken in problemen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord.

Als advocaat Ambtenarenrecht en Arbeidsrecht wordt hij dagelijks geconfronteerd met moeilijkheden in de samenwerking binnen organisaties, die leiden tot allerlei arbeidsconflicten. Juist dan is samenwerking en creativiteit van groot belang. 


Ingrid Blom is senior beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid bij de Unie van Waterschappen. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor het tot stand komen van de cao waterschappen. Hierbij kijkt zij specifiek naar de visie op werken en werkgeverschap, zorgt zij voor de strategische cao-agenda en is zij betrokken bij de onderhandelingen en het afsluiten van een cao-akkoord voor de waterschappen.

Na het aannemen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren coördineert zij in de sector waterschappen de transitie van de arbeidsrelatie van publiekrecht naar het civielrecht per 1 januari 2020. Voordat Ingrid bij de Unie van Waterschappen in dienst ging, heeft zij diverse functies als hoofd P&O en P&O-adviseur gehad bij (semi) overheid en zakelijke dienstverlening.


Rick is geheugentrainer en oprichter van de trainingsbureau’s BTMonkeys & Memorymonkeys. Hij spreekt over de kracht van het brein en dan heel specifiek het geheugen. Hoe ons geheugen in de 21ste eeuw belangrijker is dan ooit.

Sinds 2008 strijdt Rick op het internationale podium van de geheugensport. Hij is opgeklommen in de ranglijst van sterkste geheugens in de wereld. Zo staat hij op 9de plek van de wereldranglijst voor wat betreft het opsommen van het getal Pi uit het geheugen. Met 22612 decimalen bezit hij hiermee het Europees record. Ook is hij grootmeester in het geheugen. Deze titel, International Master of Memory, is behaald op de wereldkampioenschappen in Chengdu, China (2015).

Het is zijn Rick’s missie om de kracht van ons geheugen in te zetten in een wereld van informatieovervloed. Kennis van specifieke breinvaardigheden helpen de breinwerker niet alleen in effectiviteit maar zorgen ook voor mentale rust.

Rick’s trainingen en lezingen zijn interactief, ludiek, verrassend, maar bovenal een eyeopener voor wat betreft het menselijk geheugen in onze huidige tijd. 


Marcus heeft ruime ervaring op de Arbo onderwerpen Gezondheid, Veiligheid en PsychoSociale Arbeidsbelasting (Welzijn). Hij is zowel intern consultant als extern consultant voor verschillende bedrijven, waaronder GDF Suez, Energie NL, UWV, Achmea, KPMG, diverse Arbodiensten, etc.

Van 1980 tot 1997 heeft hij gewerkt als ( sport-) fysiotherapeut. Op dit moment is hij werkzaam als Manager Fit Preventie bij de Nederlandse Spoorwegen.

De rode draad in zijn carrière is het opstarten van nieuwe business en/ of organisatorische eenheden. Zijn sterke punten zijn: visie, samenwerking, enthousiasme en het (laten) excelleren van teams. Inzicht en visualisatie (bewustwording) zijn daarbij de basis voor structurele veranderingen in gedrag. Marcus vertaalt wetenschap naar praktijk.

Specialismen:
• Lifestyle en Workability.
• Preventie, verzuim en reïntegratie.
• Health & Safety-management,
• Advies en ondersteuning van de bedrijfsvoering op VG en PSA-issues.
• Coördinatie interne en externe Arbodienstverlening en andere aanbieders.
• Re-integratie, herstel en vroeg herkenning van overbelastingssignalen.
• Bedrijfsfysiotherapie en ergonomie.
• Management Systems & Auditing, OHSAS 18001.
• Crisismanagement en bedrijfshulpverlening


Cathérine is advocaat bij SteensmaEven en bestuurslid van Vereniging van Privacy. Zij heeft zich naast het arbeidsrecht, gespecialiseerd in het privacyrecht. Daarbij heeft zij veel ervaring opgedaan in de financiële sector. Zo heeft zij onder meer gewerkt aan het opstellen van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingenen het Protocol Incidentenwaarschuwings-systeem Financiële Instellingen.

Zij heeft omvangrijke internationale projecten begeleid op het gebied van het privacyrecht en was binnen een groot internationaal advocatenkantoor verantwoordelijk voor de internationale privacy law practice group. Catherine heeft voor een periode van 4 jaar op detacheringbasis werkzaamheden verricht voor ABN AMRO Bank, waarbij zij heeft geholpen bij juridische, risk- en compliance gerelateerde projecten.

Catherine is medeoprichter en bestuurslid (secretaris) van de Nederlandse vereniging voor privacyrecht.  Zij publiceert over het arbeids- en privacyrecht en geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen


Sandra Bullee is HR adviseur bij de Gemeente Leidschendam-Voorburg en heeft als specialisatie vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Als projectleider heeft zij de opdracht om vitaliteit te implementeren en te borgen in de ambtelijke organisatie.

Sandra was voorheen HR adviseur bij de Gemeente Den Haag heeft vitaliteit op de kaart gezet door het formuleren van beleid en het uitwerken van programma’s.
Stress en burnout zijn onderwerpen waar zij veel oog voor heeft. Sandra is o.a. initiatiefnemer van het jaarlijks terugkerende programma Mental Fitness. Aan dit programma, dat bedoeld is om kennis te maken met yoga, zen en mindfulness, hebben al meer dan 1000 medewerkers van de Gemeente Den Haag deelgenomen.

Sandra is tevens yoga- en meditatiedocent. Sinds 2009 geeft zij yogalessen, workshops en trainingen.

 


Esther Burger is Manager HR Development bij T-Mobile. In een competitieve sector heeft deze telecomoperator de uitdaging elk talent van iedere medewerker te maximaliseren voor de organisatie doelen en voor het individu. Hiervoor creëert T-Mobile een omgeving waarbij elke medewerker in staat is om dit talent in te zetten.

Esther is samen met haar team verantwoordelijk voor het vertalen van people development: het mobiliseren van de talenten van ruim 1200 medewerkers. Daarnaast is het haar gelukt om Performance Management af te schaffen en om te zetten in ‘Great Conversations’, een hele belangrijke zet in het stimuleren van leren en ontwikkelen. Haar persoonlijk missie is om collega’s te ontketenen door hen te ontslaven, waarbij de medewerker niet 65% van zijn talenten in zet, maar de volle 100% van zijn/haar talenten. Naast innovaties op gebied van leren zijn nieuwe vormen van belonen en beoordelen zijn daarbij van essentieel belang.

 


Kilian Wawoe (1972) studeerde af in Human Resources management aan de vakgroep organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Hij startte als management trainee bij ABN-AMRO, werkte bij die bank in verschillende Senior Human Resources functies in Nederland, België, Monaco en India. Naast zijn werk bij ABN-AMRO werkte Wawoe aan een proefschrift over prestatieverbetering bij teams aan de Vrije Universiteit, waarop hij in 2010 promoveerde.

Hij verliet de bank wegens onvrede met de bonuscultuur, een concept waar hij op dat moment onderzoek naar deed. In zijn boek ‘Bonus’ (2010) vertelt hij over zijn opgedane kennis over bonussen binnen het bankwezen.

Kilian Wawoe is momenteel docent Human Recources Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Kilian is verder bekend van het populaire TV-programma ‘Wat verdien je?’ dat het laatste taboe van Nederland bespreekbaar maakt, namelijk je salaris. Meer dan 1,2 miljoen mensen kijken wekelijks naar dit programma, met deskundig commentaar van Kilian Wawoe, beloningsexpert en auteur van het recent verschenen boek ‘Het Nieuwe Belonen’.


Corine Hansen is strategische organisatieadviseur bij de Gemeente Hollands Kroon, een fusiegemeente (sinds 2012) in de kop van Noord-Holland van Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp. Ze is nauw betrokken geweest bij het klaarstomen van de gemeentelijke organisatie om meer maatschappelijke initiatieven vanuit de burgers te laten slagen. Een veranderende omgeving vraagt namelijk om een andere organisatie en andere ambtenaren. Bij Hollands Kroon gaan ze daar heel ver in. Voorafgaand aan de ontwikkeling naar zelfsturende teams zijn er allerlei HR-instrumenten ontwikkeld. Deze HR-instrumenten vormen de basis voor de ontwikkeling naar zelfstandige en verantwoordelijke ambtenaren.


Martijn Mark is sinds 1991 werkzaam bij ING in diverse rollen. Momenteel is hij verantwoordelijk voor Performance Management bij ING Nederland. In deze rol houdt hij zich o.a. bezig met het implementeren van performance management modellen in de agile werkomgeving van ING. ING Bank zit midden in een transformatie van een traditionele bank naar een IT bedrijf dat bankdiensten aanbiedt om klanten te helpen hun doelen te realiseren op zakelijk en privé-vlak. Performance Management is één van de manieren om daaraan vorm te geven.

Een belangrijk element daarin is het principe van “continuous feedback”. Met “annual feedback” nemen ze geen genoegen meer bij ING. Zo is het in de sport heel normaal dat je voortdurend feedback krijgt. Tijdens de training, na iedere wedstrijd, enzovoort. Het boegbeeld van ING daarbij is bondscoach van het nationale dames voetbalteam, Sarina Wiegman. Deze trainster geeft haar voetbalsters constant feedback, zowel op techniek als op houding als op mindset. Zo kunnen zij zichzelf elke dag verbeteren. Het is de bedoeling dat de leidinggevenden bij ING leren ook zo feedback te geven aan hun medewerkers.


Hans van der Spek MMC RI (1961) studeerde Bedrijfseconomie aan de HEAO in Zwolle, waarna hij enige jaren werkzaam is geweest binnen de werkgebieden Finance, ICT en HRM. Daarnaast volgde hij met succes de studie AMBI (Informatica) en de Masteropleiding Management Consultancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sinds 2009 is Hans als adviseur werkzaam bij Berenschot. Hij is gespecialiseerd in het meetbaar maken van de bijdrage van HRM aan het behalen van de organisatiestrategie en advisering over de mogelijkheden om deze bijdrage te vergroten. Hij is onder andere betrokken  bij projecten op het gebied van het meetbaar maken van de effecten van HR-beleid, onderzoek naar HR-vraagstukken, benchmarking van HRM, ondersteuning van reorganisaties en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Hans is manager van het Kenniscentrum HRM en als zodanig betrokken en verantwoordelijk voor de diverse HR trend- en salarisonderzoeken.

Daarnaast is hij op freelance-basis ondermeer verbonden aan Avans+ en de Utrecht Business School .


Erik-Jan is concernadviseur arbeidsvoorwaarden/ Arbeidsjurist bij de Gemeente Den Haag

Erik-Jan heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is van 2010 tot 2015 werkzaam geweest als juridisch adviseur P&O bij de gemeente Zevenaar. En in 2015 gestart als arbeidsjurist bij de gemeente Den Haag.

Vanaf 2016 werkzaam als concernadviseur P&O met als aandachtsgebied arbeidsvoorwaarden en in die hoedanigheid betrokken geweest bij de totstandkoming van innovatieve arbeidsvoorwaarden als het generatiepact en het vitaliteitspact.


Peter studeerde Bedrijfs- Sociaaleconomisch Recht aan de Rijks Universiteit Utrecht. Hij behaalde een masterdegree in Marketing aan de Universiteit van Brabant. Tijdens zijn loopbaan bij ING heeft hij diverse commerciële- en directiefuncties bekleed bij zowel Nationale-Nederlanden, RVS als  ING-bank. Sinds februari 2017 werkt hij als directeur van Juist!, dochteronderneming van het Zweedse Söderberg & partners, om in Nederland de communicatie  richting werknemers op het gebied van pensioen technisch innovatief en persoonlijk te maken. 

 


Mark Diebels (1968) is arbeidsrechtadvocaat en partner bij KZO|O13 Advocaten in Tilburg. In zijn praktijk staat hij werkgevers, ondernemingsraden en werknemers bij in lastige arbeidsrechtelijke kwesties. De omschrijving van zijn kantoor: ‘mensen in de rechten’ geeft goed weer hoe hij zaken doet.

Daarnaast heeft Mark een aanstelling als universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft diverse boeken en artikelen geschreven over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar complexe verzuimproblematiek, gevoed door zijn proefschrift uit 2014 dat in het teken stond van re-integratie van de zieke werknemer. Mede naar aanleiding van zijn aanbevelingen heeft het kabinet uitgesproken de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor MKB-bedrijven te bekorten.


Kim Jansen is psycholoog en afgestudeerd trainer. Sinds 2005 is Kim werkzaam op het snijvlak van HR, onderzoek en het trainerschap. Zij is gefascineerd geraakt door het thema Generaties en in het bijzonder de jongste Generatie Y, ook wel de Millennials.

Sinds 2014 geeft zij met haar bedrijf The Young Workforce presentaties, workshops, masterclasses en trainingen over onder andere Generatiemanagement. The Young Workforce bestaat uit een poule van coaches en trainers die bedrijven helpen om zich van binnenuit te ontwikkelen Daarmee verbindt ze generaties op de werkvloer en helpt zij organisaties en individuen om bruggen te slaan en toekomstbestendig te worden. In Future-proof organisaties versterken jong en oud elkaar en wordt ieders kracht optimaal benut. Het inzetten van generatiediversiteit verhoogt de wendbaarheid, creativiteit en werkenergie van alle medewerkers! In deze snel veranderende wereld onmisbaar. Opdrachtgevers zijn ondermeer AholdDelhaize, VU MC, ROC Amsterdam, Achmea, Ziggo, Vodafone, Brandweer Amsterdam Amstelland, Boskalis.


Anoek is trainer & moderator en tevens oprichter & regisseur van het generatietheater. Negen jaar geleden ontmoetten Anoek en Aart elkaar vanuit een gezamenlijke fascinatie voor generaties. Samen met vijf acteurs, van iedere generatie, begonnen ze scenes te ontwikkelen. Met de uitkomsten van het onderzoek van Aart als inspiratiebron. Gaandeweg volgden er optredens voor organisaties. Inmiddels staat er een professioneel en gevarieerd theaterprogramma. De recensies zijn lovend. “Op een super leuke manier worden zeer actuele thema’s uitgediept.” “Ik heb de zaal nog nooit zo hard horen lachen om zo’n serieus thema.” “De gesprekken blijven maar op gang komen.” “Het was voor mij zo onverwachts wat er gebeurde en ik vond dat jullie het zo levensecht uitvoerden. Hulde.”

Aart Bontekoning, Anouk Neele & het Generatietheater hebben hun kennis over de bühne gebracht bij ondermeer: Belastingdienst Apeldoorn Hogeschool van Amsterdam, GGD Friesland, Scala Welzijn Elsloo, Siemens Den Haag, ASVZ Sliedrecht, Christelijke Hogeschool Ede, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem.

 


Woedy Jageneau
Pakt de rol van de Protestgeneratie, vol verve. Is naast acteur ook illusionist en filosoof. "In mijn rol als 'Babyboomer' kan ik me helemaal uitleven. Soms zoek ik daarbij het randje op van het ongemak in het contact: dat is het leukste om te spelen."

Dieuwke Helder
Van de X generatie en trainingsactrice, pakt tips van het publiek op en maakt er nóg iets leukers van. "Lekker is het om een tip of regieaanwijzing meteen om te zetten in spel. Ik neig er dan naar om extremen op te zoeken en net iets anders te doen dan wat gevraagd wordt. Zo werd me een keer door het publiek gevraagd om iets sneller van stof te zijn. Toen ben ik door mijn tekst heen geraasd en het podium afgedonderd. Dat gaf hilariteit."

Helmer van der Sar
Helmer is (trainings)acteur, entertainer en theatermaker. Alles wat met drama te maken heeft, krijgt zijn aandacht. Een echte pragmaat die graag doorpakt. Opgegroeid in de 90's en dat is duidelijk te merken. "At your service."

Katina Borburg
Katina speelt één van onze twee Y-tjes. Naast een theateropleiding heeft ze de studie Culturele Maatschappelijke Vorming afgerond. In het dagelijks leven is ze jonge manager in de culturele sector. "Mijn generatie heeft over het algemeen een korte spanningsboog. Het moet wel uitdagend en leuk genoeg zijn, anders verlies ik energie."

Michelle Nijenhuis
Pas afgestudeerd muziektheaterstudent aan het conservatorium. Werkt als zangdocent en actrice. Een pittig Y-tje: helder over haar behoeftes. "Soms snap ik niet waar mensen zo moeilijk over doen. Je kunt toch het beste dingen gewoon uitproberen? Weet je vanzelf of het wel of niet werkt."


Christine Kehrer-Bot (1964) is sinds 1 januari 2012 als advocaat verbonden aan AKD.

De praktijk van Christine Kehrer-Bot richt zich volledig op het arbeidsrecht in de meest brede zin. Zij adviseert, procedeert en onderhandelt over (collectieve) ontslagen, reorganisaties, arbeidscontracten (waaronder die van statutair bestuurders), sociaal plan, arbeidsvoorwaarden, gelijke behandeling, flexibele arbeidsrelaties en werkgeversaansprakelijkheid.

Binnen het arbeidsrecht is Christine gespecialiseerd in de ‘zieke werknemer’.. Zij adviseert en begeleidt (internationale) werkgevers in complexe poortwachter en WIA dossiers, inclusief alle sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten.

 

Christine publiceert regelmatig en treedt op als docent bij de Erasmus School of Law (‘ESL’), het Instituut voor Arbeidsrecht (‘IVA’) en de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA+). Zij is annotator voor de JAR en mede auteur van SDU Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Christine verzorgt de Signalering Wetgeving op Arbeidsrechtelijk terrein voor de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (‘VAAN’). Zij is redactielid van tijdschrift ArbeidsRecht.


Max Keulaerds is advocaat-partner bij BarentsKrans te Den Haag. Hij doceert regelmatig over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Hij is onder andere voorzitter van de Werkgroep ontslagrecht van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en co-eindredacteur van de Notitie VAAN-VvA Werkgroep Internetconsultatie WAB.


Mevrouw mr. C.J. (Karin) Frikkee is sinds maart 2015 raadsheer bij het Hof Den Haag en behandelt daar arbeidszaken in hoger beroep. Zij is daarvoor 10 jaar kantonrechter geweest en 10 jaar advocaat. Zij is actief op het gebied van het arbeidsrecht; zij maakt deel uit van de redactie van ArbeidsRecht en de deelredactie arbeidsrecht van het Tijdschrift voor Recht en Arbeid (TRA). Zij geeft geregeld cursussen en lezingen over het arbeidsrecht.


Prof. mr. dr. Ruben Houweling is sinds 2011 bijzonder hoogleraar Grondslagen van modern arbeidsrecht aan Erasmus School of Law. Hij was bij zijn benoeming de jongste hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij als programmamanager verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe onderwijsmodel. Voorts heeft Ruben Houweling diverse nevenfuncties, zoals het lidmaatschap van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA), is hij grondlegger van de innovatieve juridische portal AR Updates.nl, redacteur van diverse journals en is hij tevens verbonden als legal counsel aan DingemansVanderKind. Ten slotte is Houweling actief als raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag.


Liesbeth is in 1990 afgestudeerd als bedrijfsarts aan de katholieke Universiteit Nijmegen. Zij werkt sinds 2006 als Health Manager Benelux en Frankrijk voor Shell International.

Achievements: 
"Create a very passionate, innovative and high performing team with high engagement scores. 
People value me for the possibilities I give them to work on their own professional development. This both benefits my team as well as the business".


Koen Sturm is een vakkundige en gedreven professional / manager met meer dan 10 jaar ervaring in management-, advies- en projectrollen binnen de zakelijke dienstverlening.

Koen heeft grote affinititeit met het doorvoeren van veranderen in organisaties. De verandering kan liggen op verandering uit noodzaak of een continue verandering gefocust op ontwikkeling en vernieuwing van de organisaties.

Hij is een energieke en motiverende persoonlijkheid die mensen in beweging krijgt en resultaten behaald vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, heldere doelstellingen en verbinding. Koen is resultaatgericht en gefocust; heeft sterke voorkeur voor organisaties die continu bezig zijn met ontwikkeling & vernieuwing

Specialties: changemanagement, organisatie-ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid menselijk kapitaal, projectmanagement, ontwikkeling partnership in klantrelaties, keten op snijvlak van werk, gezondheid & inkomen.


Frank (1961) heeft de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag gedaan. Hij is sinds 1987 eigenaar van Okapi Corporate Identity Atelier en eigenaar van het bedrijf Gedoemanagement.nl.Hierover heeft hij ook een bestseller geschreven.

Frank was 11 jaar Internationaal partner/consultant bij Aprais.com.  Ook heeft hij de 3 eerste Neuromarketing congressen in Nederland georganiseerd samen met Erasmus Universiteit en Universiteit van Amsterdam. Hij is een veel gevraagd spreker/trainer/coach.

Verder is hij voorzitter van een ondernemersvereniging, een volkstuinvereniging en heeft als hobby scherpslijper.nl opgezet.

 


Drs. Marcel Reijmerink (1963) studeerde onder andere risicomanagement. Hij werkt als healthmanagement-expert bij HR Gezond Werken Achmea (en rechtsvoorgangers). Hij is sinds 2010 lid van het Europese gezondheidsnetwerk Enterprise for Health. In respectievelijk 2008 en 2010 ontving hij internationale model of good practice-prijzen voor de aanpak van beweegprogramma’s (Perugia) en mental health (Berlijn). In 2018 publiceerde hij het boek ‘Gezond door Werken. Een integrale benadering van verzuimmanagement’.


Daniëlle de Jonge is expert in eigentijdse klantrelaties. De stijl van haar presentaties, workshops en boeken is nuchter, heel erg praktisch en met humor.

Het doel: klanten helpen zich onderscheidend te profileren en op doeltreffende wijze (interne) klantverwachtingen te overtreffen. Op die manier helpt zij met een praktische en inspirerende aanpak professionals om zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk te zijn.

 


Na een carrière van bijna 30 jaar bij de Nederlandse Politie en het Openbaar Ministerie, volgde René in 2012 zijn hart en begon zijn eigen onderneming. Een onderneming met een sterke focus op de ontwikkeling van mensen en teams in profit en non-profit organisaties. Zijn expertise is het versterken van veerkracht in leiderschap, herstel van vertrouwen in relaties en samenwerken. Hij maakt mensen zelfbewust van hun eigen gedrag en wat voor invloed dit op anderen heeft. Voor een aantal opdrachtgevers is René ‘trusted advisor’.

René is afgestudeerd personeelswetenschapper. Hij heeft aan de VU Amsterdam de driejarige leergang Executive (team)coaching gevolgd. Hij maakt onderdeel uit van diverse netwerken, die zich o.a. bezighouden met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen op het gebied van leiderschap, coaching, organisatie van werk en duurzame inzetbaarheid.

Begin 2018 is René de samenwerking aangegaan met The Resilience Institute Europe. Dit instituut legt de focus op de versterking van de veerkracht van leiders in organisaties.


Noortje Wiezer werkt als senior scientist in de unit Healthy Living van TNO. Zij is expert op het terrein van (mentale) gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Zij doet al jaren onderzoek naar factoren die  gezondheid van werknemers beïnvloeden en naar mogelijkheden om de gezondheid van werknemers te versterken, beiden zowel op het niveau van de organisatie van het werk als op individueel niveau.

In het Nederlands Innovatie Centrum voor Leefstijl Geneeskunde (NILG) richt zij zich op Leefstijl geneeskunde in de werksetting. Zij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de relatie tussen leiderschapsstijlen en organisatie cultuur en productiviteit en stress van medewerkers.


Carlijn Hermes heeft na een carrière in de reïntegratiebranche, als projectmanager veel ervaring opgedaan in het neerzetten van nieuwe concepten met als doel duurzame mensgerichte waardevermeerdering. Zij houdt zich sinds 2014 bezig met de effecten van digitale technologie op het welzijn van mensen en heeft hier haar missie van gemaakt. In 2016 heeft zij de stap naar zelfstandig ondernemerschap gezet en SmartLife Academy opgericht. Inmiddels is zij veelgevraagd spreker, trainer en heeft haar eerste boek uitgegeven.


Bijna 25 jaar geleden afgestudeerd als arts. Daarna bewogen en zoekende jaren als keuringsarts bij de politie, medisch manager bij een farmaceut, docent medische kennis bij een ROC en redacteur/verslaggever/programmamaker medische programma's radio en TV in Kenia en Nederland.
Sinds 2002 bestemming gevonden en met veel plezier werkzaam als bedrijfsarts-adviseur. Mijn ultieme doel is dat het jou lukt om je eigen regie te pakken en je eigen invloed te gaan uitoefenen op je gezondheid en kwaliteit van leven.

Wendel Slingerland, bedrijfsarts-adviseur vertelt vanuit haar eigen persoonlijke ervaring en tevens vanuit haar rol als bedrijfsarts-adviseur wat DNA-analyse in de praktijk kan doen om duurzame inzetbaarheid en re- integratie te optimaliseren.

Een pad ontstaat door erop te lopen...


Directeur, eigenaar, consultant TriageExpert. TriageExpert faciliteert totaaloplossingen op het gebied van taakdelegatie en verzuimprocessen. Daarnaast bestuurslid en penningmeester bij KoM (Kwaliteit op Maat). 

Rick is in staat om de complexe regelgeving en organisatie rondom taakdelegatie te vertalen naar gewone mensentaal. 


Sonja Smits is sinds 2018 arbeids- en organisatiedeskundige bij de interne arbodienst van het Erasmus MC; voorheen werkzaam bij Zorg van de Zaak. Sonja Smits heeft in 2011 haar Masterscriptie geschreven over het arbeidsrisico nachtarbeid. Sindsdien heeft zij zich ontwikkeld als expert op het gebied van gezond en veilig werken in de nacht. Zij verzorgt als zelfstandig A&O adviseur o.a. workshops voor ploegendienstmedewerkers en nachtwerkers, participeert in innovatie projecten over nachtarbeid samen met o.a. TNO en verzorgt lezingen bij beroepsorganisaties als de NVAB, NVvA en VvBN. Sonja Smits stimuleert 24/7 organisaties en arboprofessionals om meer aandacht te geven aan de impact van het arbeidsrisico nachtarbeid, te sturen op preventie en een gezonde leefstijl.


Robin Robart is in 1996 na zijn studie Personeel en Arbeid begonnen in de arbeidsbemiddeling. Hij hield zich hier met name bezig met de inzetbaarheid van uitkeringsgerechtigden met een WAO-achtergrond. Vervolgens werkte hij van 2001 tot 2012 in diverse HR-(management)functies bij PostNL en als specialist arbeid en gezondheid op het hoofdkantoor.
Na een korte uitstap als manager business development bij Zorg van de Zaak keerde hij in 2015 weer terug in het HR-werkveld als senior beleidsadviseur bij ROC West-Brabant (per 1-9-2019 Curio). Hij houdt zich hier bezig met vraagstukken, zoals het bevorderen van werkplezier van docenten en ondersteuning, arbeidsmarktstrategie gericht op docententekort en teamontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams.

Naast zijn werk is Robin fanatiek hardloper en nieuwsgierig naar alles wat zijn eigen inzetbaarheid kan versterken.