Gezond in Bedrijf Business School staat garant voor kwalitatief hoogstaande masterclasses, events en opleidingen. Wij helpen organisaties beter te presteren en te renderen met duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en aandacht voor verzuim. Onze deelnemers zijn met name HR, Arbo professionals, Casemanagers en OR.

Onze opleidingen en trainingen zijn corona-proof. Online als het moet en live als het kan. A.s. vrijdag 14 januari is er weer een Persconferentie over de corona maatregelen.

Post Bachelor Opleidingen


Masterclasses

Over ons

Gezond in Bedrijf Business School is al meer dan 20 jaar dé naam op het gebied van verzuim, re-integratie, vitaliteit en inzetbaarheid. Wij kennen alle grote en kleine partijen op dit speelveld en weten als geen ander wat HR-, Arbo- en OR professionals nodig hebben om te kunnen excelleren in hun vak.

Wij brengen kennis tot leven in onze masterclasses, events, opleidingen en in-companies. We staan bekend om onze hoge kwaliteit en dat zien we dan ook terug in de waardering die wij van onze deelnemers krijgen. Daarnaast hebben wij een Register Casemanager in Taakdelelegatie / Casmanager Verzuim waar onze cursisten in worden opgenomen. 

In het recent verschenen boek de Verzuim en re-integratiegids schetsen we een beeld van de regeljungle bij verzuim en ziekte. Het is een zeer leesbaar, toegankelijk en prettig geschreven boek. Vanaf nu kun je niet meer zeggen dat verzuim te ingewikkeld is! 

Jaarlijks organiseren wij in september het Vitality Event waar de Vitality Manager van het jaar wordt gekozen. De winnaar van 2021 is Merel van Dorp van FrieslandCampina.

Wil jij ook verder groeien in dit mooie werkveld? Laat ons jou daar bij helpen met praktische kennis op het gebied van verzuim, gezondheidsbeleid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Wil je meer weten of een advies over jouw vervolgstappen? Neem gerust contact op met ons: info@gezondinbedrijf.com of met 06-37663274. 

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op jouw vakgebied meld je dan boven in het menu aan voor onze nieuwsbrief met actuele programma’s. En vergeet niet lid te worden van de LinkedIn Groep Gezond in Bedrijf met tegen de 3000 leden. Of volg ons op Twitter #Gezond in Bedrijf.

 

 

'Gezond in Bedrijf is een “mensgerichte” business school. Hun aanpak, kennis, kunde, humor en betrokkenheid heb ik als zeer prettig ervaren.' Petra Verbeek, Register Casemanager in Taakdelegatie en Senior Casemanager De Arbodienst

 

 

   

 Gezond in Bedrijf is partner van:

KoM.png: PNG afbeelding (8 KB)   Logo_OVAL_RGB_sub_9.jpg: JPEG afbeelding (125 KB)    npdi.png: PNG afbeelding (19 KB)   UWV.jpg: PNG afbeelding (40 KB)     

 

Artikelen

Presenteren van digitale bingo leidt tot ontslag op staande voet
Friday 24 December 2021

Een office manager van een verffabriek meldt zich ziek met knieklachten. Het herstel laat maanden op zich wachten en de office manager beweert te kampen met hevige pijnklachten en concentratieproblemen. Ze zou naar eigen zeggen niet veel meer kunnen dan op de bank hangen en Netflix kijken.

Dan komt haar werkgever er bij het opstarten van de werkcomputer achter dat de office manager zeer actief is op Facebook en op een speciale pagina meerdere commerciële bingo’s presenteert. Volgens de kantonrechter doet de office manager dat met een grote mate van geconcentreerdheid, snelheid en accuratesse. Daarmee staat vast dat de werkneemster tegenover de bedrijfsarts en haar werkgever bewust een veel minder rooskleurig beeld over haarzelf heeft geschetst als het gaat om haar belastbaarheid.

Door de bedrijfsarts en werkgever zo op het verkeerde been te zetten heeft zij ernstig verwijtbaar gehandeld en is het gegeven ontslag op staande voet terecht geweest.

Leefstijlinterventies vragen van mensen het onmogelijke
Wednesday 13 October 2021

In bedrijven wordt steeds vaker ingezet op Leefstijlinterventies. Dit recent artikel van NRC helpt om die interventies in perspectief te plaatsen. Op individueel niveau is het heel lastig om duurzaam resultaat te boeken, maar op collectief niveau kan dat wel door gezond gedrag te stimuleren en te faciliteren. Het loont dus om aan preventie en een gezonde cultuur te werken binnen organisaties. Dat is goed nieuws.

NRC Handelsblad - In de strijd tegen obesitas zet de Zorgautoriteit in op het veranderen van leefstijl. Bewijs voor effectiviteit ontbreekt, schrijven Lisette Cleyndert en Lester du Perron.

Steeds meer Nederlanders worden ziek door hun leefstijl, met als gevolg ruim een miljoen diabetes-type-2-patiënten en zo’n 100.000 volwassen met morbide obesitas. Vorig jaar zijn ruim 10.000 maagverkleiningsoperaties uitgevoerd. Het is een epidemie, er valt niet tegenop te behandelen.

Lisette Cleyndert is directeur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Lester du Perron is arts en redacteur bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De gecombineerde leefstijlinterventie

Bij wijze van antwoord heeft de overheid een paar jaar terug ingezet op een programma dat met een combinatie van bewegingsbevordering, dieetadvies en psychologische begeleiding een ongezonde leefstijl probeert te veranderen, als mogelijke behandeling voor overgewicht en diabetes type 2. Sinds 2019 wordt deze ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ vergoed door de zorgverzekeraar.

Geen bewijs voor effectiviteit

Uiteraard zijn er succesverhalen, maar het bewijs voor effectiviteit van de gecombineerde leefstijlinterventie is uiterst beperkt. Over het algemeen blijkt dat ingesleten leefgewoontes nauwelijks te veranderen zijn. Onderzoek heeft bovendien al jaren geleden inzicht opgeleverd in de sterke biologische en hormonale effecten die bij mensen met ernstig overgewicht eventueel gewichtsverlies snel weer ongedaan maken. In maart 2021 publiceerde chirurg Maurits de Brauw een samenvatting van het wetenschappelijke onderzoek naar de gecombineerde leefstijlinterventie in hetNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Op basis van verschillende gerandomiseerde onderzoeken ontbreekt bewijs voor langdurige effectiviteit: gewichtsverlies blijft beperkt tot zo’n vijf procent op korte termijn en is op langere termijn niet vol te houden. Belangrijker is dat geen van de studies enig effect toont van de gecombineerde leefstijlinterventie op hart- en vaatziekten of sterfte. Daarom roept deze chirurg op om over te gaan tot meer regulering rondom productie en aanbod van voedsel en aanpassing van de leefomgeving, in plaats van in te zetten op de gecombineerde leefstijlinterventie. En hij staat niet alleen. Een recent rapport van de OESO gaf aan dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in preventie van overwicht – dus niet door het voorschrijven van leefstijlverandering maar door regulatie van aanbod en advertenties door de overheid – in potentie vijf euro kan opleveren. Ook het in september uitgekomen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘Kiezen voor houdbare zorg’, stelt dat meer inzet op preventie nodig is om de zorg duurzaam en betaalbaar te houden.

NZa spoort verzekeraars aan

Opvallend genoeg constateerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) desondanks in een recente brief aan betrokken partijen dat het niet opschiet met de invoer van de gecombineerde leefstijlinterventie. De NZa vraagt verzekeraars om daar meer werk van te maken. Maar zorgverleners zijn, gezien het beperkte bewijs voor effectiviteit terecht, terughoudend bij het voorschrijven van de gecombineerde leefstijlinterventie. Ook blijkt het streven naar duurzame gedragsverandering te arbeidsintensief en kan de arts-patiëntrelatie onder druk komen te staan. Focus op de behandeling van de gevolgen van een ongezonde leefstijl zal eerder tot stigmatisering van mensen met overgewicht leiden dan tot verandering van de maatschappelijke oorzaak.

Bovendien zijn mensen met een ongezonde leefstijl zelf niet happig op de leefstijlinterventie, omdat deze zo ongeveer het onmogelijke vraagt, namelijk grondige verandering van gewoontes die gedurende vele decennia zijn gegroeid en door de omgeving worden bevorderd. In alle publieke ruimtes worden mensen verleid of aangespoord tot consumeren. Ongezond eten is meestal makkelijker en goedkoper dan gezond eten. Vrijwel nooit hoef je meer ergens op eigen kracht naartoe. Met auto’s, openbaar vervoer, liften en roltrappen en de bezorging aan huis vergt het leven in Nederland nog maar weinig fysieke inspanning.

Reguleer de voedselindustrie

Het is bijzonder dat de NZa zowel de wetenschappelijke feiten als de signalen van arts en patiënt blijft negeren en de verzekeraars aanspoort tot het invoeren van een behandeling waar niet veel mensen op zitten te wachten. Een behandeling bovendien die het zorgsysteem belast en de belastingbetaler geld kost. Zou dit volharden komen doordat het reguleren van de voedingsmiddelenindustrie en het herinrichten van onze openbare ruimtes niet strookt met de heersende politieke ideologie? Die legt immers vooral de nadruk op ruimte voor ondernemers en individuele verantwoordelijkheid.

Wij roepen een nieuwe regering op om de epidemie van leefstijlziekten niet te bestrijden met meer, doorgaans ineffectieve, behandeling. We bevelen aan te mikken op een transitie die zich richt op het duurzaam veranderen van maatschappelijke voedings- en beweegpatronen. Met een hoofdrol voor regulering van de industrie, het anders inrichten van de leefomgeving en onderwijs en voorlichting.

Verzuimkosten rijzen de pan uit
Thursday 4 February 2021

Weet jij wat het ziekteverzuimpercentage van jouw bedrijf of organisatie is? En heb je een beeld van de totale loonsom?

Doe dan eens de volgende rekensom:

Verzuimpercentage * loonsom * 1,5

Dan heb je in grote lijnen de directe schade in euro’s die jouw bedrijf leidt door verzuim.

Voorbeeld van verzuimkosten

Een middelgroot IT-bedrijf met 75 werknemers heeft een loonsom van 4 miljoen Euro en een verzuimpercentage van 4%. Dat leidt tot een directe schadepost van ongeveer 4%*4 mln* 1,5 = € 240.000 per jaar.

De 1,5 is een vermenigvuldigfactor voor alle andere kosten die je hebt voor een werknemer: pensioen, vakantiedagen, leaseauto, kantoor etc. Die 1,5 is echt niet te hoog ingeschat en de 4% ook niet.

De werkelijke directe schade is vermoedelijk dan ook hoger. Zeker als je rekening houdt met de organisatorische schade door uitval van werknemers. De sfeer is slechter, er is minder productie, klanten zijn minder tevreden en er worden meer fouten gemaakt.

Het zogenaamde verzuimvliegwiel

Maar misschien is wel het ergste dat er kan gebeuren dat collega’s het drukker krijgen en zwaarder worden belast en daardoor kans lopen ook uit te vallen. Dan krijg je een ‘verzuimvliegwiel’, een zich zelf versterkend effect van verzuim. Iets wat je in de zorg ziet op dit moment door de werkdruk rond corona. Daar wordt soms zelfs gesproken over verzuimpercentages van 20%.

Leg bovenstaande berekening eens voor aan het management. Succes verzekerd. Dan maak je helder wat verzuim betekent voor jouw organisatie. En het management is gevoelig voor euro’s.

Besparing op verzuimkosten

Het verzuim met 1% verminderen levert het IT-bedrijf uit het voorbeeld jaarlijks direct € 60.000 op. Uiteraard is dat gemiddeld. Want als een manager ziek is kost dat het bedrijf veel meer dan wanneer er een programmeur uitvalt. Terwijl het verzuimpercentage gelijk blijft. Het blijft al met al een forse besparing die ruimte geeft om te investeren in verzuimbeleid met een hoge ROI (return on investment).

Stel, je investeert in twee HR medewerkers € 3000 voor een goede opleiding die de basis vormt van een nieuwe frisse verzuimaanpak die leidt tot 1% verzuimreductie. Dan is de ROI 10 (€6000 investering levert een besparing van €60.000 op). Kom daar maar eens voor bij een indexfonds.

Aandacht loont

Verzuim is geld, maar verzuim is ook aandacht voor de mens. Door aandacht kun je geld besparen. Het wordt tijd dat we niet alleen ons zelf overtuigen van het belang van de medewerker als mens, maar vooral het management.

Managers accorderen met het grootste gemak een aankoop van de nieuwste generatie printers, maar vinden een burn-out behandeling al gauw te duur. ‘Daar zijn wij toch niet voor? Daar heb je toch een zorgverzekering voor!’. Terwijl je met die behandeling een werknemer, die jaarlijks bijvoorbeeld € 55.000 kost, snel en verantwoord weer productief kan maken.

Onderhoud werknemer

De lease-auto gaat elk jaar naar de APK, maar een werknemer zou geen  onderhoud nodig hebben?

Ik was afgelopen jaar onder de indruk van het boek ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregmans. De overall boodschap is dat de meeste mensen het goed voor hebben met hun omgeving en hun relaties. Zij willen heel graag weer komen werken. Houd dat in gedachten. Ga geen beleid maken op basis van het handjevol mensen dat het niet goed voor heeft met de organisatie of de leidinggevende.

Iemand die uitvalt en niet kan komen werken heeft (meestal) een tijd lang  goed gepresteerd en verkeert in een (tijdelijke) dip. Die wil je toch weer snel terug hebben en weer laten floreren als tevoren?

En ja, soms vereist dat een strenge aanpak, waarbij arbeidsrechtelijke instrumenten niet mogen ontbreken, maar meestal is een begripvolle en behulpzame benadering al voldoende. Succes gewenst.

Diederik Gallas | Directeur Gezond in Bedrijf Business School

Meer weten over verzuimkosten? Klik hier 

Ook pauzes horen bij Het Hybride Werken
Friday 23 October 2020

Thuiswerken kost veel energie. Ook al vindt de één het prettiger dan de ander. Wat we allemaal gemeen hebben is dat we neigen tot te lang doorwerken. Pauzes zijn daarom heel belangrijk. Voor het lichaam en de geest. 

Corona verandert onze rituelen. Voor corona ging je naar de werkplek. Op de fiets, lopend, op de fiets of in de auto. En je nam de trap op kantoor, daarna pakte je een koffietje op kantoor, liep je door de gang en sprak je een collega die je tegemoet kwam. Dat is niet meer. Niks toevalligs. Met Zoom of Teams heb je geen toevallige ontmoetingen. 

We moeten nieuwe positieve rituelen maken voor thuis. Dus, ga thee drinken met je dochter, zoon, partner, loodgieter of werkster. Loop eerst buiten een blokje om alsof je naar jouw werkplek gaat en ga na een uur met een kop koffie in de hand staand telefoneren of nog beter loop bellend een rondje. Wissel dit af met een fittness oefening: 'billen van de bank' (Arie Boomsma: ’ https://www.blijtijds.nl/gezond/arie-boomsma-deelt-handige-workouts-om-thuis-te-bewegen/

Nou ja, doe vooral wat bij jou past. Maar beweging en afwisseling kunnen geen kwaad om nieuwe rituelen op te bouwen! 

Beste%20pauzes

Vijf redenen om nu aandacht te schenken aan medewerkers
Monday 14 September 2020

1. Mensen melden zich minder snel ziek in een crisis
Maar is dat omdat ze bang zijn om hun baan te verliezen? Of is het eerder omdat ze thuis meer regelmogelijkheden hebben om toch te kunnen werken? Of omdat ze in tijden van corona minder ziek zijn… Hoe accuraat zijn mijn verzuimcijfers?
 
2. Je wilt dat het goed gaat met jouw werknemers
Toen we nog op kantoor werkten was het al moeilijk om te zien of het goed ging met mensen. Nu werken we massaal thuis. Hoe kun je op afstand signaleren hoe het met iemand gaat? Hoe kun je op afstand werken aan preventie?

3. Corona veroorzaakt veel leed
Life-events zoals echtscheiding, ongelukken, overlijden, ontslag veroorzaken veel leed. Corona is ook een life-event dat op meerdere manieren verdriet en verlies kan veroorzaken. Is daar oog voor? Durf jij of jouw leidinggevenden een moedig gesprek te voeren?
 
4. Meer aandacht werkt productief
Het werkvermogen van mensen fluctueert over de tijd heen. Soms gaat het goed, soms gaat het minder en heel soms storten we volledig in. Ook als het wat minder gaat verdient iedereen een schouderklopje en een duwtje om er weer bovenop te komen.
 
5. Kosten verzuim
Het management hoort graag dat een investering leidt tot opbrengsten. De kosten van verzuim in kaart brengen is dan ook zeer effectief. Eén dag verzuim kost gemiddeld €410. Maar wat als het langer gaat duren met twee jaar loondoorbetaling en 10 jaar WIA-premie. Laat het ze maar uitrekenen!
 
Als jouw verzuimpercentage rond de 2% zit, dan doe je bovenstaande naar alle waarschijnlijkheid al goed. Want 2 à 2,5% verzuim is medisch verklaarbaar. Alles daarboven heeft met communicatie en cultuur te maken.

 

Langdurige stress verzwakt weerstand
Monday 18 May 2020

Twentse specialisten zijn klaar met ‘angstige’ 1,5 meter

Volgens hoogleraar en hartchirurg Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir is het hoog tijd de angst die in de samenleving is geslopen, weg te nemen. Angst is niet nodig en langdurige stress verzwakt de weerstand.

Eigen weerstand

De regering zou juist de nadruk op dat laatste moeten leggen. De eigen weerstand op peil brengen, is volgens hen een simpele, maar uiterst effectieve maatregel. Erop uitgaan, bewegen en gezond eten zijn volgens hen een goed medicijn, ook in de strijd tegen corona.

Wat Grandjean en Ozdemir betreft moeten daarom de sportscholen meteen weer open. Ook kan het slot van de deuren van de verpleeghuizen, maar om een andere reden: mensen binnen opsluiten maakt hen kwetsbaarder, en haalt bovendien de kwaliteit van leven van de laatste dagen weg.

Overwicht

Corona leidt volgens de medici helemaal niet tot buitensporig veel slachtoffers. Het zijn bovendien hoofdzakelijk ouderen, mensen met veel overgewicht en patiënten die meer onder de leden hebben, en de dood hoort nu eenmaal bij het leven. „Van de besmette mensen overlijdt slechts een heel klein percentage”, stellen ze.

De medici hebben goed nagedacht over het naar buiten treden met deze boodschap. „Nu de corona-epidemie in Nederland beteugeld lijkt te zijn, is het moment rijp voor reflectie”, zeggen ze. Daarbij speelt een rol dat volgens hen de maatregelen hebben geleid tot meer ziekte en sterfte onder hartpatiënten.

Heilloze weg

De blik moet worden verbreed, zodat niet langer enkel de virologen en de epidemiologen het voor het zeggen hebben. De beperkende maatregelen zo lang mogelijk volhouden in de hoop op een vaccin, is volgens hen een heilloze weg, ook omdat de kans bestaat dat het niet wordt gevonden. „We moeten ook andere behandelmogelijkheden verkennen.”

Het coronabeleid is volgens Grandjean en Ozdemir te veel op aannames en onzekerheden gebaseerd en is voorbijgegaan aan allerlei sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. De maatregelen mogen niet zonder brede discussie geruisloos overgaan in het nieuwe normaal.

Wat thuiswerken met je doet
Monday 18 May 2020

Veel mensen maken thuis nog meer uren achter het bureau. En dat pakt niet goed uit.

Dianne Commissaris van BTR coaching legt uit:

Stilzitten is stilvallen

„Je kunt lang stilzitten het beste vergelijken met een motor die stilvalt. Allerlei processen in het lichaam die energie vragen, komen tot stilstand. Als je stilzit, worden die brandstoffen niet verbrand en daardoor opgeslagen in het lichaam. Het worden vetreserves. Langdurig stilzitten zorgt ervoor dat je metabolisme vrijwel tot stilstand komt. In het begin merk je daar niks van, de gezondheidsklachten openbaren zich pas na jaren. Denk hierbij aan hart- en vaatziektes. Bloedvaten kunnen dichtslibben door cholesterol en je kunt diabetes type 2 ontwikkelen.”

Advies
„Mijn advies is om... Meer lezen - als je nu acht uur thuis werkt - in ieder geval twee uur te gaan staan of lopen. Ga bijvoorbeeld staan als de telefoon gaat of neem een zit-sta bureau. Je kunt ook een hulpmiddel gebruiken om je laptop en toetsenbord op sta-hoogte te zetten. En verdeel je bewegingen over de dag. Iedere beweging zet de verbrandingsmotor aan. Als je gezond en redelijk fit bent, is het belangrijk om ieder half uur even 10 minuten te gaan staan. Indien je wat ouder bent of ziek bent, kun je met 5 minuten per half uur al uit de voeten. Hoe intensiever die beweging is, hoe beter. Liever staan dan zitten, liever lopen of fietsen dan staan. Hoe harder je beweegt, hoe meer die motor gaat lopen en je vetten en suikers verbrand worden.”

Beweegmomenten
„Zorg voor voldoende beweegmomenten. Als je een trap hebt in huis en koffie wil halen, loop dan even de trap op. Zelfs als je daar niets moet halen. Loop dan weer naar beneden en ga koffie maken. Je kunt ook het koffie-apparaat boven zetten als dat je meer motiveert om de trap op te lopen. Als je een baan hebt waarbij je veel moet bellen, kies er dan voor om te ijsberen tijdens het bellen. Als het mogelijk is, kun je ook buiten gaan wandelen tijdens het gesprek. Ging je elke dag fietsend van en naar werk, begin en eindig je werkdag dan nu ook op die manier. Dat is nu misschien lastig als je thuis les moet geven aan kinderen, maar probeer ze dan mee te nemen. Beweging is voor hen ook goed.”
„Het hoeft er niet zo hard aan toe te gaan als in de sportschool, als je ook nog tegelijkertijd wil werken. Het gaat erom dat je in ieder geval 40 minuten per uur zitten afwisselt met 20 minuten staan. En als je het helemaal goed wil doen, beweeg je ook een beetje. Je hoeft niet te zweten en te hijgen, het gaat erom dat je je systeem even in werking zet. Even rustig rondlopen in huis of fietsen aan het bureau is voldoende. Denk er wel aan dat deze beweegmomenten niet het half uur van matig-intensieve beweging vervangen. Die moet je er buiten werktijd bij optellen. Dan is het tijd voor een meer intensieve vorm van beweging zoals hardlopen, wandelen op een flink tempo of cardio-oefeningen.”

Zitten is als zonnen
„Een slogan die veel gebruikt wordt als het om zitten gaat, is: Zitten is het nieuwe roken. Er blijkt echter uit onderzoek dat die cijfers niet overeenkomen met elkaar. Liever vergelijk ik zitten met zonnen. Beide zijn goed - mits je de tijd beperkt - maar schadelijk als je het te lang achter elkaar doet. Ook heb je ze beide nodig: zitten helpt je herstellen en tot rust komen, en zonlicht zorgt ervoor dat je vitaminen aanmaakt en gezond blijft. Ik zeg dus: ’Zitten is als zonnen; doe het bewust en met mate’.”

 
 
De kantoortuin komt niet terug
Monday 20 April 2020

Laatst was ik – op gepaste afstand uiteraard – op bezoek bij een bedrijf dat zijn medewerkers zo snel mogelijk weer op kantoor wil hebben.

Even terzijde: ‘op gepaste afstand, uiteraard’, ‘natuurlijk op anderhalve meter’ en ‘alles vanzelfsprekend volgens de richtlijnen van het RIVM’ zijn als disclaimer niet van de lucht. Ze worden gebruikt om de gespreksgenoot te laten blijken dat je heus niet onverantwoord bezig bent. Deze geruststellende toevoeging zal pas weer uit ons taalgebruik verdwijnen als we de nieuwe normen volledig hebben geïncorporeerd. Zo zegt niemand: ‘ik ging laatst autorijden, uiteraard met de gordel om’.

Terug naar dat bedrijf. De directie beweert het prima te vinden als het personeel thuiswerkt, maar ziet de medewerkers toch graag weer bij elkaar op kantoor achter het bureau zitten. Ze hebben allerlei dingen bedacht om het bedrijf coronaproof te maken, in lijn met de anderhalvemetereconomie: zo mag je in het hele bedrijf – dat best groot is – alleen maar één richting op lopen. Ben je je pen in de vergaderruimte vergeten dan mag je dus niet een stap terugdoen, maar moet je een flinke wandeling afleggen om weer met je schrijfgerei te worden herenigd. In die vergaderruimtes zijn de gepaste afstanden duidelijk afgebakend en tussen de bureaus zijn plexiglazen schotten gemonteerd zodat niemand in het gezicht van zijn collega kan hoesten. En dan is er nog een trackingsysteem geïnstalleerd om de bewegingen van het personeel op de werkvloer – ‘op geheel vrijwillige basis!’ – via een app te kunnen volgen. Zo weten ze wie zich wel en wie zich niet aan de afgesproken looprichting houdt: ‘We willen de medewerkers het gevoel geven dat ze weer veilig naar kantoor kunnen komen.’

Maar waarom eigenlijk? Al voor de coronacrisis was het duidelijk dat er nogal wat nadelen kleven aan de kantoortuin. Voor het televisieprogramma De Monitor deden we een rondgang langs bedrijfsartsen. De resultaten waren schokkend. Meer dan negentig procent van hen zei dat de werknemers de kantoortuin als één van de oorzaken van hun verzuim noemen. Tachtig procent van de bedrijfsartsen hoorde dat de werknemers stress ervaren in een kantoortuin en ruim eenderde zegt dat de werknemers burn-out noemen als gevolg van de kantoortuin. Bijna zestig procent van de bedrijfsartsen vindt dat de kantoortuin moet worden afgeschaft.

En dat lijkt nu dus te gebeuren. Omdat het toch nog best lastig zal blijken grote open ruimtes waar tientallen mensen aan bureaus moeten werken allemaal coronaproof te maken. Hoe voorkom je dat mensen toch te dicht bij elkaar komen? Al is het maar bij de lift of de koffieautomaat? Vooral omdat nu blijkt dat thuiswerken prima kan. Veel werknemers zijn productief. De angst van de bazen dat iedereen gaat lanterfanten als hij ze niet constant in het vizier heeft, blijkt onterecht. Zeker als straks de scholen weer opengaan en er geen kinderen meer thuis om aandacht vragen, staat niets thuiswerken meer in de weg.

Maar het is toch ook goed de collega’s te ontmoeten en elkaar in in levenden lijve te zien? Uiteraard. Ik verwacht dat mensen, afhankelijk van de behoeftes, afwisselend naar kantoor komen en thuiswerken. De grote kantoortuin, met tientallen mensen op elkaar gepropt, komt niet meer terug.

Met dank aan Teun van de Keuken, De Volkskrant

cORona: OR en corona
Tuesday 7 April 2020

De Arbowet zegt dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Het coronavirus is op het werk een risico en dat dient dus in kaart te worden gebracht. Ook voor de ondernemingsraad is het van belang dat de mogelijk nadelige gevolgen voor personeel en continuïteit van de onderneming zoveel mogelijk beperkt worden.

Coronavirus en het instemmingsrecht
De gevolgen van het coronavirus kan leiden tot maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid. Daarvoor is de instemming nodig van de ondernemingsraad.

Informatieplicht over de gevolgen
Werknemers moeten door de werkgever worden geïnformeerd over de gevolgen van het coronavirus voor de werkzaamheden. Blijft de benodigde duidelijkheid uit, dan kan de OR aandringen op een informatieronde. Als er sprake is van een verhoogd risico om besmet te raken moeten werknemers daarvan op de hoogte worden gebracht.
De werkgever kan in overleg met bijvoorbeeld met HR, de preventiemedewerker en ook de OR  maatregelen afspreken, bijvoorbeeld met betrekking tot contacten en hygiëne. Eventueel na raadpleging van bedrijfsarts of de GGD moet werknemers verteld worden wat er van hen wordt verwacht. Van werknemers mag worden verwacht dat ze bijdragen aan beperking van de risico’s. Werkgevers kunnen werknemers de toegang tot de werkvloer ontzeggen als de veiligheid dat gebiedt.

Maatregelen tegen besmetting

Uitgaande van de verplichting dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek, is het van belang dat de werkgever zorgt voor beschermingsmateriaal als werknemers zich in een omgeving bevinden waar kans is op besmetting. Dat verschilt per sector.
In overleg met het personeel kunnen werkgevers maatregelen nemen om het werk veiliger te maken, het aantal contactmomenten te verminderen en kantinetijden meer te variëren.
Sommige bedrijven stellen desinfecterende handgel beschikbaar, vragen medewerkers toetsenborden vaker te reinigen of adviseren zo min mogelijk handen te schudden. Mondkapjes verstrekken is niet nodig, uiteraard wel voor zorgpersoneel.
Het RIVM adviseert geen speciale maatregelen voor de werkvloer, anders dan de algemene voorzorgsmaatregelen: was handen regelmatig met water en zeep, gebruik eventueel een desinfecterende handgel op basis van alcohol, hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes die na gebruik in een afgesloten afvalbak moeten worden gegooid.
Als de bestuurder voor de werknemers een regeling voor thuiswerken inricht, dan heeft de or instemmingsrecht, omdat het daarbij gaat om een voorziening die gericht is op of geschikt is voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de werknemers.

Gezien het verzoek van het kabinet aan werkgevers om tot en met 28 april werktijden van werknemers zoveel mogelijk te spreiden, kan het zijn dat werknemers andere werktijden krijgen. Bij het wijzigen van werk- en rusttijden heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dat houdt ook in dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde werkplek, en dus ook moet zorgen voor voorzieningen, zoals een laptop. Werkgevers moeten ook duidelijk aangeven welke werkzaamheden thuis dienen te worden verricht.
Wel gaat het hier om een bijzondere, tijdelijke situatie. Het instemmingsrecht geldt in het algemeen voor regelingen die duurzaam van aard zijn.

Voor de or is het aan te bevelen om met de bestuurder alle (voorgenomen) maatregelen te bespreken die in verband staan met het coronavirus. Of het nu gaat om thuiswerken, werktijdverkorting of andere arbeidstijden, het heeft altijd consequenties voor de medewerkers.

7 tips om thuiswerken te overleven
Monday 23 March 2020

Iedereen werkte wel eens een dagje thuis. Maar elke dag thuis werken is wel even wat anders!
Hoe overleef je het? 7 tips!

  1. Thuiswerken moet je leren

Zie de omschakeling als een leerproces. Ga ontdekken wat voor jou werkt en wat niet. Verwacht niet dat je meteen een thuiswerkpro bent. Online samenwerken is ook best wel even wennen.

Evalueer aan het eind van je dag wat goed ging en bedenk wat je de volgende keer anders gaat aanpakken. Geef je leiding? Bespreek dan ook de lessen met je team. Accepteer dat je eerst even je weg moet vinden.

  1. Ontdek de pieken van je productiviteit

Het grote voordeel van thuiswerken is dat je de mogelijkheid krijgt om je ideale werkritme te vinden. En volg dat ritme dan ook! Ochtendmens, avondmens. Of iets daar tussen in. Het maakt niet uit.

  1. Overleg goed met je nieuwste collega’s: je huisgenoten

Maak afspraken met je huisgenoten: partner, kinderen en/of anderen. Bespreek hoe jullie dag eruitziet. Welke momenten moet je je echt even concentreren? Wanneer kun je samen pauze houden?”

  1. Neem pauze

Pauze nemen is dé manier om effectiever te werken. Als je thuiswerkt, heb je veel minder externe onderbrekingen van collega’s die even bij je aankloppen. Als je niet oppast, ga je constant door. Terwijl je daar niet productiever van wordt.

  1. Doe werk dat zin geeft

Als je al twijfelde over de bijdrage die je leverde, dan kom je dat extra hard tegen als je thuiswerkt, zonder de afleiding van het kantoorleven. Kortom, een goed moment voor reflectie. Waar ben je goed in en waar minder in. Wat wil je?

  1. Zoek andere mensen op

Mail of bel niet alleen over het werk, maar ook voor de gezelligheid of een woord van steun of waardering. Laat zien dat je elkaar nog niet vergeten bent.

  1. Stop op tijd

Uit diverse onderzoeken blijkt dat thuiswerkers meer uren maken dan collega’s die op kantoor werken. Stop op tijd. Bewaak je grenzen en beperk de tijd die je aan je taken besteedt.

Video's

01/07 | Waarom val ik niet af?
02/06 | Arbeidsproductiviteit Nederland loopt achter
07/10 | Vitality 2020 (dinsdag 22 september 2020)
07/10 | Impressie Vitality Expert Event 2019
20/05 | Register Casemanager in Taakdelegatie RCMT®
13/05 | Wat doet Powerpoint met jouw presentatie?
12/04 | Waarom Het Goede Gesprek?
31/01 | Topclass Generatiebewust HR
14/01 | Casemanager in Taakdelegatie: "Verdieping!"
14/01 | Casemanager in Taakdelegatie: "Hoge kwaliteit docenten!"
05/10 | Vitality Expert Event
08/06 | Poortwachter Privacy Proof: Paul ter Wal
17/02 | Michael Portzky over Veerkracht
10/02 | Erwin Napjus over De Nieuwe Preventiemedewerker
15/09 | De Health Manager van het jaar 2016

Het is ongelooflijk hoe ons lichaam werkt en ons telkens weer verrast.  

Ons Advies Team

Arva van der Spek (RCMT®) begeleidt werknemers tijdens ziekteverzuim en is actief in het voeren van preventieve gesprekken ter voorkoming van verzuim. Zij adviseert werkgevers over preventie, vitaliteit, verzuim en re-integratieprocessen. Het is haar passie om werknemers weer in beweging te krijgen richting herstel en inzetbaarheid.

Na een periode van 14 jaar bij ABN-AMRO te hebben gewerkt in verschillende commerciële functies, maakt zij in 2018 een carrière switch en volgde zij bij het Europees Instituut, de Baak een opleiding tot professioneel coach. Daarnaast heeft zij de Opleiding tot Register Casemanager (in Taakdelegatie) afgerond.

Arva.jpg: JPEG afbeelding (12 KB)
arva@gezondinbedrijf.com
06-14905594

Diederik Gallas is manager Gezond in Bedrijf Business School en auteur van de Verzuim en re-integratiegids. Diederik is open, eerlijk en nieuwsgierig, zaken die nodig zijn om telkens te kunnen vernieuwen en nieuwe inzichten te verwerven die het vakgebied verder helpen.

Diedje.png: PNG afbeelding (78 KB)
gallas@gezondinbedrijf.com
06-37663274

Martine Mittertreiner is operationeel manager van Gezond in Bedrijf Businessschool. Zij coördineert de opleidingen en  ontwikkelt nieuwe programma's. Martine is tevens opleidingsadviseur. Martine is enthousiast, verbindend en betrokken.

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)
martine@gezondinbedrijf.com
06-52371033

Meer weten? Neem contact op met een ons! We helpen je graag verder! 

Enthousiast over onze programma’s? Neem nu een 10 ritten bedrijfskaart met een flinke korting! 10 hoogwaardige sessies voor €3.500 in plaats van €4.950. De rittenkaart kan door iedereen van jouw organisatie gebruikt worden en is 1 jaar geldig, vanaf de datum waarop je de kaart in wilt laten gaan. Ook voor deelname aan opleidingen (1 strip per module).

Je kunt ook een persoonlijk jaarabonnement nemen. Voor €4.995 per jaar kun je je inschrijven voor alles wat wij te bieden hebben. 

Fiscaal voordeel
Je kunt gebruikmaken van de regeling ‘Aftrek studiekosten’, waarmee je tot zo’n 50 procent van je gemaakte studiekosten terugkrijgt van de Belastingdienst. Jaarlijks kun je maximaal €15.000 aftrekken van je inkomstenbelasting voor de studiekosten van jou en je fiscale partner. Ook als je gebruikmaakt van het levenlanglerenkrediet kun je je studiekosten aftrekken.

  

Contact

T: 06 - 37663274
E-mail: info@gezondinbedrijf.com
Website: www.gezondinbedrijf.com

BTW nummer: NL854665584B01
KvK: 62121405
Bank: NL89 RABO 0302137157

Register Casemanager in Taakdelegatie